QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Listopad przyniósł zaskakująco silny spadek importu

wykres


W listopadzie rachunek obrotów bieżących zanotował zaskakująco wysoką nadwyżkę w wysokości 1457 mln EUR wobec nadwyżki 573 mln EUR w październiku (po korekcie). Konsensus prognoz rynkowych zakładał dodatnie saldo na poziomie 451 mln EUR. W ujęciu 12-miesięcznym nadwyżka na rachunku bieżącym zwiększyła się do 0,6% PKB z 0,4% PKB w poprzednim miesiącu.


Silna nadwyżka na rachunku bieżącym była efektem wyższej od oczekiwań nadwyżki na rachunku handlowym (829 mln EUR wobec nadwyżki 427 mln EUR w październiku). Mocno zaskoczył import, który w ujęciu rocznym obniżył się o 4,6% r/r. Według NBP silny wpływ na obniżenie się importu miało zmniejszenie się wartości dostaw paliw i innych surowców energetycznych. W ujęciu rocznym eksport również spadł – o 1,0% r/r. Negatywnie na tempo wzrostu eksportu oraz importu wpłynął także efekt dni kalendarzowych (jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem).


Patrząc szerszym okiem na sytuację w polskim handlu zagranicznym, polski eksport wykazuje stopniowe spowolnienie wzrostu na skutek słabnącego popytu zagranicznego ze strony naszych kluczowych europejskich partnerów w konsekwencji spowolnienia gospodarczego w eurolandzie. Jego wpływ jest łagodzony przez znajdowanie przez polskich eksporterów nowych rynków zbytu, o czym świadczy ostatnie przyspieszenie eksportu do krajów poza UE. Import również zwalnia ze względu na słabnący popyt wewnętrzny. Przewidujemy, że w 2019 r. saldo bieżące zamknie się nadwyżką w wysokości 0,6% PKB.


W 2020 r. oczekiwany kolejny rok niskiego globalnego wzrostu gospodarczego będzie odciskać coraz większe piętno na polskim eksporcie. Import również będzie dalej zwalniać, szczególnie w drugiej połowie roku, ze względu na wygaszanie efektu luzowania fiskalnego. Prognozujemy, że saldo na rachunku bieżącym w 2020 r. będzie zbliżone do 2019 r. i zamknie się nadwyżką w wysokości 0,8% PKB.


Na rachunku finansowym listopad przyniósł niższy niż w ubiegłych miesiącach napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (164 mln EUR wobec napływu 1741 mln EUR w poprzednim miesiącu). Z kolei w zakresie inwestycji portfelowych odnotowano odpływ środków (741 mln EUR wobec odpływu 2393 mln EUR w październiku), na który złożył się głównie odpływ kapitału z krajowego rynku papierów dłużnych.


Źródło: Bank Pekao S.A.

13.01.2020


Tagi: gospodarka, obroty bieżąca, import, eksport


PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Według danych zebranych przez Związek Polskiego Leasingu dynamicznie wzrasta...

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE