QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Obroty bieżące znów na plusie

wykres


Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (CA) w listopadzie wyniosła 1457 mln EUR (PKO: 960 mln EUR; kons: 250 mln EUR). Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 829 mln EUR. W ujęciu 12-miesięcznym salda rachunków obrotów bieżących i towarowych wyniosły odpowiednio 0,6% PKB i 0,2% PKB, co sugeruje, że trend poprawy równowagi zewnętrznej obserwowany od początku ubiegłego roku utrzymał się.


Poprawie salda rachunku obrotów bieżących towarzyszyły lekkie spadki obrotów towarowych (eksport: -1,0% r/r wobec 3,8% r/r w październiku; import: -4,6% r/r wobec -0,2% w październiku). W komentarzu do danych NBP podał, że jednoczesny spadek wartości eksportu i importu odzwierciedla mniejszą liczbę dni roboczych (zgadzamy się z tym stwierdzeniem). Wspomniany przez NBP spadek wartości importu surowców energetycznych dodatkowo osłabia negatywną wymowę danych (jest to mniejszy „rachunek” za niezbędne do funkcjonowania gospodarki surowce). Kolejny miesiąc z rzędu wysokiej nadwyżki obrotów towarowych wraz z dodatnim saldem wymiany usług sugeruje wzrost dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB (zgodny z naszym scenariuszem bazowym).


Wśród pozostałych składowych rachunku obrotów bieżących niewiele się zmieniło od ostatniego miesiąca: dodatnie saldo rachunku usług (4,6% PKB w ujęciu 12m) przeciwstawione jest deficytowi rachunku dochodów (w wysokości 4,1% PKB).


Saldo rachunku kapitałowego (w ujęciu 12m) od 9 miesięcy utrzymuje się na poziomie powyżej 2% PKB (2,1% PKB po listopadzie, bez zmian wobec października), potwierdzając dalszy napływ funduszy strukturalnych do Polski. Saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych po listopadzie wyniosło 1,5% PKB. Tym samym pozytywny obraz równowagi zewnętrznej (por. wykres poniżej) nie uległ w listopadzie istotnym zmianom.


Po ostatniej rewizji danych o bilansie płatniczym spodziewamy się, że rachunek obrotów bieżących zakończy 2019 na plusie (PKOe: 0,6% PKB). To, wraz z nadwyżką rachunku kapitałowego oraz napływem FDI, wspierają zewnętrzne delewarowanie się gospodarki i spadek długu zagranicznego (por. wykres) oraz jest pozytywne z punktu widzenia ratingów Polski.


Źródło: PKO Bank Polski

13.01.2020


Tagi: gospodarka, obroty bieżące, budżet państwa


PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Według danych zebranych przez Związek Polskiego Leasingu dynamicznie wzrasta...

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE