QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

W wyroku z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt II PK 123/09 Sąd Najwyższy orzekł, iż obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu "na żądanie" nie ma charakteru bezwzględnego. Pracodawca może bowiem odmówić udzielenia pracownikowi urlopu „na żądanie” ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego do wykorzystania urlopu „na żądanie” nie uprawnia pracownika więc samo złożenie wniosku. Pracownik nie może bowiem rozpocząć urlopu "na żądanie", dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, tj. nie udzieli mu takiego urlopu.


W powyższym wyroku Sąd Najwyższy orzekł również, iż prawnie niedopuszczalne jest udzielenie urlopu w okresie niezdolności do pracy (również, gdy pracownik wyraził na to zgodę). Niezdolność pracownika do pracy wyłącza bowiem w rzeczywistości możliwość korzystania przez pracownika z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem (tj. w celu wypoczynkowym). Sąd Najwyższy wskazał ponadto, iż z uwagi na fakt, że urlop „na żądanie” stanowi część urlopu wypoczynkowego, ma on identyczny do urlopu wypoczynkowego charakter prawny. W konsekwencji zatem niezdolność pracownika do pracy wyłącza również możliwość udzielenia przez pracodawcę urlopu „na żądanie”.


W przypadku spowodowanej chorobą niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni zdolność pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku należy stwierdzić po przeprowadzeniu okresowych badań kontrolnych. Pracodawca może zaś skierować pracownika na takie badania wówczas, gdy po upływie zwolnienia lekarskiego pracownik stawi się do pracy i zgłosi gotowość jej wykonywania. W związku z powyższym Sąd Najwyższy wskazał, iż nie stanowi naruszenia przepisów odmowa pracodawcy udzielenia urlopu „na żądanie” pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zdaniem Sądu Najwyższego – w przypadku braku orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy – uwzględnienie wniosku pracownika o udzielenie urlopu „na żądanie” mogłoby być równoznaczne z niedopuszczalnym udzieleniem urlopu wypoczynkowego osobie, która jest niezdolna do pracy.


Bardzo prosimy o ewentualne pytania!


Porady prawne

Prawo Pracy - Porada Tygodnia


Opracował: mec. Wojciech Zając, Partner

                       Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy


Źródło: Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

11.08.2010


Tagi: urlop na żądanie, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k., Wojciech Zając