QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Wielkie pieniądze na wielkie badania naukowców Politechniki Wrocławskiej

wykres


Działanie perowskitów, ekologiczne wykorzystanie alg, krzemowe kropki kwantowe czy badania obszarów pogórniczych m.in. takimi projektami zajmą się laureaci najnowszej edycji konkursów Opus i Preludium Narodowego Centrum Nauki z PWr. 18 naszych naukowców otrzymało blisko 15 mln zł dofinansowania na swoje badania.


W ramach programu Opus można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od jednego roku do trzech lat. Pieniądze mogą być przeznaczone na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. W sumie w ramach konkursu nagrodzono trzynaście osób z Politechniki Wrocławskiej.


Największe dofinansowanie w wysokości blisko 1,8 mln zł otrzymała dr hab. Paulina Płochocka-Maude z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, która zrealizuje projekt „Ekscytony, fonony i polarony w półprzewodnikowych perowskitach i ich pochodnych”.


Perowskity to grupa minerałów zbudowanych z nieorganicznych związków chemicznych doskonale absorbująca światło, które pozwalają przekształcać energię słoneczną w prąd w ogniwie fotowoltaicznym. Ogniwo takie jest lekkie, ponieważ warstwa perowskitu może być niezwykle cienka. Potencjalnie technologia produkcji takich ogniw może być dużo tańsza niż obecnie.


– Interesujące jest to, że praktyczne wykorzystanie tych materiałów wyprzedza rozumienie ich podstawowych własności fizycznych. Można powiedzieć, że one po prostu działają, ale nikt nie wie dlaczego. Przeczą one temu, czego o półprzewodnikach nauczyliśmy się z badań prowadzonych w poprzednim półwieczu – mówi dr hab. Paulina Płochocka-Maude.


Z kolei dr hab. inż. Jan Blachowski, prof. uczelni z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na realizację projektu „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina” otrzymał ponad 1,3 mln zł.


– Działalność górnicza zwykle przyczynia się do powstawania deformacji powierzchni, a kolejnym poważnym problemem jest występowanie deformacji wtórnych, które pojawiają się wiele lat po zamknięciu kopalni – mówi dr hab. Jan Blachowski, kierownik projektu. – Mogą one mieć negatywny wpływ na stan środowiska, uszkodzenia infrastruktury i zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.


W ramach projektu sprawdzone zostanie m.in. to, jakie warunki są istotne dla występowania i rozwoju deformacji oraz czy można je dokładnie modelować i prognozować z zastosowaniem podejścia deterministycznego i modelowania przestrzennego w systemie informacji geograficznej (GIS).


W programie Preludium finansowane są projekty badawcze osób rozpoczynających karierę naukową, bez stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, a w skład zespołu realizującego projekt mogły wejść maksymalnie trzy osoby. Granty otrzymało pięcioro młodych naukowców z PWr.


Źródło: Politechnika Wrocławska

20.11.2019


Tagi: badania, grantyi