QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Haitong Bank: Aktualizacja rekomendacji dla trzech spółek TMT

wykres


Haitong Bank w raporcie z 26 września (godz. 08:00) aktualizuje rekomendacje dla następujących spółek z sektora TMT: KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu (FV 29,0 PLN); KUPUJ dla Play Communications (FV 32,5 PLN); NEUTRALNIE dla Orange Polska (FV 5,4 PLN).


Cyfrowy Polsat

Haitong Bank podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu i podnosi cenę docelową akcji do 29 PLN (z 26 PLN). Jest to wynik bardziej optymistycznej prognozy ARPU i wzrostu bazy klientów. Dla Haitong Banku Cyfrowy Polsat wciąż pozostaje najciekawszą fundamentalnie spółką telekomunikacyjną, która może się pochwalić połączeniem przemyślanej strategii opartej o konwergencję, dobrą egzekucją tej strategii poprzez skuteczny marketing oraz silną generacją gotówki. Koniec wojny cenowej na rynku mobilnym powinien przyspieszyć i tak już rosnące ARPU spółki. Uruchomienie płatnych usług telewizyjnych IPTV i OTT rozszerza ofertę Cyfrowego Polsatu na rynku wielkomiejskim, na którym jego obecność była dotąd ograniczona. Umożliwia to również wzrost organiczny lub dosprzedaż usług (tzw. cross-sell) do obecnych klientów mobilnych. Posiadane przez Cyfrowy Polsat szerokie spektrum częstotliwości ogranicza ryzyko przeciążenia sieci. Analitycy Haitong Bank uważają, że skuteczne przeniesienie transferu danych z częstotliwości 800MHz na 900MHz zmniejsza prawdopodobieństwo, że Cyfrowy Polsat będzie ponownie ubiegał się o koncesję na częstotliwość po Sferii. To powinno być korzystne dla polityki dywidendowej, zgodnie z którą dywidenda na akcję w latach 2018-20 wynosi 0,93 PLN. Atrakcyjny model biznesowy Cyfrowego Polsatu znajduje odzwierciedlenie w wyższych mnożnikach wyceny. Za pozytywny należy uznać fakt, że udział Polsatu w widowni w przedziale wiekowym 16-49 lat pozostaje bardzo stabilny i na koniec sierpnia 2019 r. wynosił ok. 24,4 proc. Z kolei udział spółki w rynku reklamy telewizyjnej w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 27,6 proc. wobec 26,9 proc. w pierwszym półroczu 2018.


Play Communications

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Play i podnosi cenę docelową akcji do 32,5 PLN (z 26,6 PLN) za sprawą podwyższenia prognozy EBITDA na lata 2019/20/21 o 7/4/3 proc. Powodem do zmiany prognozy była przede wszystkim aktualizacja szacunków dotyczących ARPU (roczny wzrost o 2 proc. wobec 1 proc. wcześniej), jako efekt ostatnich podwyżek taryf oraz zmiany podejścia telekomów bardziej w stronę wartości (ARPU) niż wolumenu (przyłącza netto). Pomimo pogarszającej się dynamiki przyłączy netto klientów, Play zdecydował się skopiować ruch Orange Polska i podwyższył ceny usług mobilnych, co było wyraźnym sygnałem, że era wojny cenowej na dobre się zakończyła i Play obecnie chce się skupić na wartości klienta (ARPU) niż na wolumenie i udziale rynkowym (przyłącza netto). Analitycy uważają takie podejście za dobre i budujące wartość firmy. Na mocno nasyconym rynku telekomunikacyjnym, łatwiej jest zwiększać przychody i zyski poprzez budowę ARPU niż poprzez zdobywanie nowych klientów. Tym bardziej, że ARPU w Polsce należy do jednych z najniższych w Europie i daje duży potencjał do wzrostu. Dodatkowo, brak wojny cenowej na rynku oznacza niższe nakłady marketingowe, a co za tym idzie niższe koszty. Haitong Bank oczekuje, że Play jest w stanie zrealizować prognozę na 2019 r. w jej górnym zakresie, co implikowałoby stopę wolnych przepływów pieniężnych (FCF Yield) na poziomie 12,1/12,9 proc. w 2019/20 oraz EV/EBITDA 5.6-5.5x, co implikuje 15-14% dyskonto w stosunku do wskaźników mobilnych telekomów.


Orange Polska

Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNIE dla Orange Polska, ale podnosi cenę docelową akcji do 5,4 PLN (z 5,1 PLN). Dalsza obniżka kosztów, odbicie w mobilnym ARPU i odzyskanie udziału w rynku telefonii stacjonarnej poprzez FTTx to kluczowe elementy długoterminowej odbudowy Orange Polska. Spółka bardzo sprawnie obniża koszty i stanowi to, jak dotąd, główny element stabilizacji EBITDA. Poza tym, w maju 2019 r. podniosła ceny usług mobilnych, co zachęciło konkurentów do zrobienia tego samego. Możliwe, że mobilne ARPU spółki będzie stopniowo rosło z obecnych bardzo niskich poziomów. Analitycy Haitong Bank obawiają się, że liczba przyłączeń netto FTTx może wkrótce wyhamować za sprawą coraz popularniejszych ofert konwergentnych, które pojawiają się na rynku.


Przepływy pieniężne (FCF) Orange Polska na 2019 r. zostały w widoczny sposób podwyższone przez sprzedaż nieruchomości, która zaciemnia obraz generacji gotówki z czystego biznesu telekomunikacyjnego. Ten z kolei, cały czas nie wygląda imponująco: wolne przepływy gotówkowe skorygowane o sprzedaż nieruchomości, przejęcia, a także sprzedaż należności handlowych oscyluje w okolicach zera. Wynika to po części z podwyższonych wydatków kapitałowych (Capex) związanych z rozbudową sieci światłowodowej (FTTx). W najbliższych latach wzrost EBITDA może spowolnić za sprawą nieuniknionego wzrostu kosztów operacyjnych, takich jak płace, koszty energii czy usługi zewnętrzne. Orange Polska, z największym zatrudnieniem i najszerszą siecią stacjonarną i komórkową, jest najbardziej narażona na to ryzyko spośród wszystkich telekomów.


Autor: Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz, Haitong Bank


Źródło: Haitong Bank

27.09.2019


Tagi: Orange, Play, Cyfrowy Polsat, akcje


PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Według danych zebranych przez Związek Polskiego Leasingu dynamicznie wzrasta...

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE