QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Haitong Bank: KUPUJ dla Alior Banku (FV 49,7 PLN); KUPUJ dla Banku Pekao (FV 125,3 PLN)

wykres


Haitong Bank w raporcie z 17 września (godz. 8:00) aktualizuje rekomendacje dla Alior Banku (KUPUJ, FV 49,7 PLN) i Banku Pekao (KUPUJ, FV 125,3 PLN).


Alior Bank

Haitong Bank podnosi rekomendację dla Alior Bank do KUPUJ z Neutralnie za sprawą 18-proc. spadku kursu akcji od połowy czerwca. Analitycy obniżyli cenę docelową akcji o 7 proc. z 53,2 PLN do 49,7 PLN, co jednak wciąż daje 21-proc. potencjał wzrostowy. Negatywny scenariusz rewizji portfela korporacyjnego przez nowy zarząd został zrealizowany i w ocenie Haitong Banku jest już uwzględniony w wycenie. Analitycy uważają, że koszty ryzyka banku prawdopodobnie osiągnęły szczyt w drugim kwartale 2019 r. W związku z tym, pomimo swoich zachowawczych założeń, oczekują znaczącego odbicia zysku netto w drugim półroczu 2019 r. (wzrost o 200 proc. półrocze do półrocza) oraz w 2020 r. (wzrost o 21 proc. r/r). Ponadto Alior Bank znacząco poprawił wskaźniki kapitałowe z buforem ponad minimalny wskaźnik Tier 1/TCR na poziomie 117/210 pkt. bazowych. Jednocześnie zdecydowanym atutem banku jest brak ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi. Alior Bank już został ukarany, wycena Alior Banku wygląda atrakcyjnie i jest wyceniany ze wskaźnikiem P/B na 2020 r. w wysokości 0,7x, co stanowi znaczące dyskonto w porównaniu do polskich banków (wskaźnik na poziomie 1,1x).


Analitycy Haitong Banku podnieśli swoje szacunki zysku netto o 4 proc. do 575 mln PLN (spadek o 20 proc. r/r) w 2019 r., głównie w związku z niższą stawką podatkową w drugim kwartale 2019 r. Jednocześnie prognozy zysku netto spółki na lata 2020-2021 zostały obniżone o 3/5 proc., odpowiednio do 696 mln PLN (wzrost o 21 proc. r/r) i 760 mln PLN (wzrost o 9 proc. r/r). Obniżenie prognoz wynika z wciąż mało obiecujących perspektyw dla rezerw netto oraz z wolniejszego tempa wzrostu opłat i prowizji. Choć konsensus spadł znacząco od połowy czerwca, oczekiwania analityków dotyczące zysków w latach 2019/20/21 są wciąż poniżej konsensusu, odpowiednio o 5/15/12 proc.


Alior Bank znacząco poprawił wskaźniki kapitałowe z buforem ponad minimalny wskaźnik Tier 1/TCR na poziomie 117/210 pkt. bazowych. W drugim kwartale br. wskaźnik Tier 1 wyniósł 12,92 proc., a TCR 15,84 proc., powyżej minimalnych wymogów, które wynoszą odpowiednio 11,75 proc. i 13,75 proc. Oczekiwany niższy wzrost aktywów ważonych ryzykiem, a także działania podejmowane przez zarząd (np. sekurytyzacja portfela) powinny w przyszłości wesprzeć pozycję kapitałową banku.


W opinii analityków nowa strategia, którą zarząd planuje ogłosić na początku 2020 r., jest obecnie najpilniejszą kwestią. Haitong Bank przewiduje, że będzie ona bardziej skoncentrowana na kredytach zabezpieczonych aktywami. Jest to szczególnie ważne w segmencie korporacyjnym, gdzie analitycy spodziewają się większego delewarowania, ale również na kredytach hipotecznych w celu zdjęcia części presji z poziomu rezerw netto. Zgodnie z założeniami Haitong Banku, analitycy dostrzegają możliwość wypłaty dywidendy po 2021 r. Wciąż jednak przewidują, że dywidenda będzie wynosiła poniżej 50 proc., pozwoli to na zostawienie miejsca dla wzrostu portfela.


Zdaniem analityków ostatni wyrok TSUE, nakazujący bankom zwrot części wszystkich kosztów klientowi, który spłacił swój kredyt wcześniej, stanowi zagrożenie dla banków. Choć trudno dokonać oceny, ponieważ kluczowe założenia nie są jeszcze dostępne, opierając się na kosztach dla sektora w wysokości 0,7-1,4 mld PLN i ok. 7,5-proc. udziale Alior Banku w rynku, analitycy szacują koszty dla spółki na ok. 100 mln PLN. To może w przyszłości zwiększyć presję na poziom opłat i prowizji.


Bank Pekao

Haitong Bank podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Banku Pekao i obniża cenę docelową akcji do 125,3 PLN (z 130,3 PLN). Cena docelowa uwzględnia spodziewaną stratę z portfela kredytów frankowych w wysokości 1,7 PLN na akcję, czyli 1,3 proc. oraz oferuje 17-proc. potencjał wzrostowy. Kurs akcji banku spadł o 6 proc. od połowy czerwca, ale i tak radzi sobie lepiej niż indeks WIG-Banki, ponieważ zaangażowanie Pekao w walutowe kredyty hipoteczne jest znacznie mniejsze niż w przypadku konkurentów. Bank przestał udzielać kredytów walutowych w 2003 r., a w 2007 r. przejął większość portfela od BPH. Portfel wart jest ok. 3 mld PLN z symbolicznym udziałem kredytów we frankach (mniej niż 3 proc.). Analitycy Haitong Bank uważają, że Pekao jest w stanie radzić sobie lepiej niż rynek ze swoją silną pozycją kapitałową, perspektywami dywidendowymi (75 proc.) i wdrażaną strategią, która wkrótce powinna zacząć przynosić efekty. Wskaźnik P/E banku na 2020 r. wyceniany jest w wysokości 10,3x, co daje 5-proc. dyskonto w porównaniu do innych polskich banków, dla których jest to 10,9x. Analitycy Haitong Bank doceniają potencjał restrukturyzacyjny, strategię detaliczną, silną pozycję kapitałową, ponadprzeciętną dywidendę i znikome zaangażowanie w kredyty frankowe Banku Pekao.


Analitycy skorygowali swoje prognozy dotyczące zysku netto na lata 2019/20/21 o 2/1/-1 proc., odpowiednio do 2,23 mld PLN (spadek o 2 proc. r/r), 2,73 mld PLN (wzrost o 22 proc. r/r) i 2,91 mld PLN (wzrost o 7 proc. r/r). To wszystko na podstawie wyników za drugi kwartał 2019 r., które były nieco powyżej oczekiwań, głównie ze względu na silny wynik odsetkowy i mimo wyższych kosztów ryzyka, gdzie zaksięgowano pewne pozycje jednorazowe w portfelu korporacyjnym. Szacunki te różnią się od konsensusu odpowiednio o 2/3/1 proc.


W kwestii wyroku TSUE, nakazującego bankom zwrot części wszystkich kosztów klientowi, który spłacił swój kredyt wcześniej, analitycy szacują koszty dla Banku Pekao na ok. 70 mln PLN (3 proc. zysku netto w 2019 r.). Wpływ może być mniejszy biorąc pod uwagę niskie opłaty początkowe i mniejsze opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty w Banku Pekao.


Autor: Marta Czajkowska-Bałdyga, Analityk, Haitong Bank


Źródło: Haitong Bank

18.09.2019


Tagi: Alior Bank, Pekao SA, rekomendacja, akcje


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE