QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Wysokie obroty energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE w sierpniu

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu br. 21 214 456 MWh i był o 18,4 proc. wyższy niż w sierpniu roku 2018. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 14 895 369 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 6,6 proc. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE w sierpniu br. wyniósł 1 551 857 MWh, a więc o 64,4 proc. mniej niż w sierpniu roku ubiegłego. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł z kolei r/r blisko 4-krotnie – do wolumenu 70 762 toe.W sierpniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 861 244 MWh, co stanowi spadek r/r o 35,9 proc.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu br. 21 214 456 MWh i był o 18,4 proc. wyższy niż w sierpniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 17,7 proc. r/r, do wolumenu 18 665 443 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 23,4 proc., do poziomu 2 549 013 MWh.


Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 266,22 zł/MWh - o 23,33 zł/MWh wyższym niż w lipcu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 277,99 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,69 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lipcu.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 14 895 369 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 6,6 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 13 627 084 MWh, a więc o 2,3 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 268 285 MWh, a więc o 94,2 proc. wyższym niż w sierpniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 784 176 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 99,3 proc. r/r) oraz 484 109 MWh na RDBg (wzrost o 86,4 proc. r/r).


Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w sierpniu br. do poziomu 50,83 zł/MWh, czyli o 1,63 zł/MWh względem lipca br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 87,05 zł/MWh, a więc o 2,48 zł/MWh mniej niż w lipcu.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w sierpniu br. 1 551 857 MWh, a więc o 42,5 proc. mniej w stosunku do sierpnia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A) ukształtował się na poziomie 1 510 323 MWh, o 42,8 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM instrumentu PMOZE_A wyniosła 130,99 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,19 zł/MWh względem lipca br.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 70 762 toe (w tym 67 441 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza blisko 4-krotny wzrost r/r - o 283,1 proc. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wzrosła m/m o 129,74 zł/toe, do najwyższego od początku notowania instrumentu poziomu 1 513,95 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia

W sierpniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 861 244 MWh (spadek r/r o 35,9 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,71 zł/MWh (co stanowi o 0,08 zł/MWh mniej w stosunku do lipca bieżącego roku).


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lipca 2019 r. wyniósł 260,00 zł/t, co stanowi spadek o 1,42 proc. w stosunku do czerwca 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii spadła w tym samym okresie o 0,42 proc., do poziomu 11,91 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 0,27 proc. w tym samym okresie i wynosi 313,80 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,15 proc., osiągając wartość 12,98 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lipca 2018 roku wyniosła 21,90 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 9,20 proc.) natomiast dla PSCMI 2 12,42 zł/t (wzrost o 4,12 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,83 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 7,49 proc.) i 0,45 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 3,59 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec sierpnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.


W gronie członków Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 sierpnia 2019 r. znalazło się 3862 podmioty.


Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 531 podmiotów.


Źródło: TGE

05.09.2019


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Bidroom to holenderska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 rokujako bezprowizyjna hotelowa...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...