QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Inflacja nieznacznie spadła

wykres


Według wstępnego szacunku, inflacja CPI spowolniła w sierpniu do 2,8% r/r z 2,9% r/r w czerwcu (PKO: 2,7% r/r, kons.: 2,8% r/r).


Spowolnienie inflacji wynikało w szczególności ze spadku inflacji bazowej, wg naszych szacunków do 2,0-2,1% r/r (z 2,2% r/r). Naszym zdaniem ww. ruch nie wynika z osłabienia presji inflacyjnej, a z wysokiej bazy z ubiegłego roku. W zw. z powyższym wciąż oczekujemy kontynuacji wzrostu cen w kategoriach bazowych, a w szczególności usług (co odzwierciedlać będzie, oprócz wysokiego popytu także czynniki podażowe).


W kierunku spadku dynamiki cen działała także energia i paliwa, co związane jest ze spadkowym trendem cen surowców energetycznych na świecie. Ceny energii będą w najbliższych miesiącach (a w szczególności na przełomie roku) stanowić języczek u wagi. W przypadku ich (nawet częściowego) uwolnienia od 2020 mogą one podnieść inflację powyżej 4,0% r/r w 1q20. W podobnym kierunku mogą oddziaływać liczne zmiany regulacyjne (aczkolwiek projekt budżetu wskazuje, że nie będą do nich należały ani podatek handlowy, ani cyfrowy – pozostają zatem ceny wody, wywozu śmieci oraz tytoniu i alkoholu).


Nadal rosła inflacja w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe, osiągając w sierpniu poziom 7,2% r/r (najwyżej od maja 2011), odzwierciedlając rosnące ceny owoców (bardzo niskie zbiory) oraz wciąż wysokie ceny warzyw. Wciąż oczekujemy, że nowe zbiory warzyw (mimo, że niższe niż w ubiegłym roku) przyczynią się do wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności, ale z uwagi na kolejny rok suszy w rolnictwie pozostaną one wciąż (przez najbliższe miesiące) na wysokim poziomie.


W naszej ocenie, uspokojenie inflacji potrwa do września, a dynamika cen od października powróci do trendu wzrostowego, którego maksimum, wyraźnie powyżej górnego ograniczenia celu inflacyjnego (3,5%) spodziewamy się na początku 2020. Utrzymujemy nasze oczekiwania, że RPP nie zareaguje na rosnącą inflację, ze względu na regulacyjny charakter jej przyspieszenia. Jednocześnie spodziewamy na jesieni kolejnego wniosku(ów) o podwyżkę stóp, który może zgromadzić większe poparcie niż w lipcu (>2). Oznacza to, naszym zdaniem, że niedawny wzrost rynkowych oczekiwań na niższą ścieżkę stóp jest nieuzasadniony.


Źródło: PKO Bank Polski

30.08.2019


Tagi: gospodarka, sektor bankowy


BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE