QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
KOKTAJL
Szukaj 

W lipcu upadłość ogłosiły 44 firmy – spadek o 4,3 proc. r/r

wykres


W lipcu br. upadłość ogłosiły 44 firmy, czyli o 15,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku liczba upadłości zmniejszyła się o 4,3 proc. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 36, a więc o 28,6 proc. więcej niż miesiąc i rok wcześniej.


W ostatnich 12 miesiącach niewypłacalność ogłosiło 1019 podmiotów, co oznacza pierwszy od siedmiu miesięcy wzrost rocznej sumy niewypłacalności, która na przełomie lat 2018/19 wynosiła ok. 1080 podmiotów.


Otoczenie makroekonomiczne

Podstawowy czynnik ryzyka, jakim jest obniżenie aktywności gospodarczej w krajach strefy euro, osłabia wzrost gospodarczy Polski. Przedłużanie się okresu dekoniunktury na tym obszarze, w połączeniu z wciąż możliwym twardym brexitem stanowi realne zagrożenie dla polskich eksporterów, które może być mocno odczuwalne jeśli nie pod koniec tego roku, to w roku przyszłym. Łagodząco na ich sytuację wpływa dostosowanie po stronie kursu walutowego, podnoszące konkurencyjność krajowych towarów i usług na zagranicznych rynkach.


- Mimo dość pesymistycznych sygnałów płynących od najważniejszych dla Polski partnerów handlowych, wyniki handlu zagranicznego wcale nie są złe. W ostatnich miesiącach m.in. wyprzedziliśmy Brytyjczyków na liście czołowych partnerów handlowych Niemiec i staliśmy się głównym odbiorcą towarów z Ukrainy, wyprzedzając Rosję. Dla wzrostu gospodarczego czynnikiem niwelującym negatywny wpływ spowolnienia na zachodzie Europy jest krajowy popyt konsumpcyjny. Wynika on z obniżenia obciążeń podatkowych oraz uruchomienia dodatkowych świadczeń społecznych. Jednocześnie utrzymuje się wysoki popyt na nieruchomości mieszkaniowe spowodowany poprawą kondycji budżetów gospodarstw domowych, będących skutkiem niskiego bezrobocia oraz wzrostu wynagrodzeń. Co prawda w lipcu doświadczyliśmy lekkiego wzrostu liczy niewypłacalności po długiej serii spadków, to jednak jest zbyt wcześnie, by przesądzać o odwróceniu trendu – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.


Indeks upadłości w branżach

Pozytywna sytuacja utrzymuje się w przemyśle – indeks upadłości obniżył się z 0,71 proc. w czerwcu do 0,67 proc. w lipcu, podczas gdy przed rokiem wynosił on 0,81 proc. Bieżący wynik jest najlepszy od czterech lat.


Indeks upadłości w budownictwie obniżył się do poziomu 1,77 proc. z 1,88 proc. przed miesiącem. Mimo ostatnich spadków, wskaźnik utrzymuje się na wyraźnie podwyższonym poziomie – w maju 2017 r. wynosił 1,29 proc.


W branży handlowej indeks upadłości w lipcu praktycznie się nie zmienił w porównaniu z czerwcem i wyniósł 0,88 proc. W końcu 2017 r. sięgał 0,70 proc. Biorąc pod uwagę, że wzrost polskiej gospodarki w ostatnim czasie jest w dużej mierze oparty na konsumpcji prywatnej, ta sytuacja może dziwić. Z drugiej jednak strony wzrosty płac oraz brak wystarczającej liczby osób chętnych do pracy w handlu powodują poważne wyzwania przed branżą. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w lipcu obniżył się do poziomu 2,5 pkt z 4,7 pkt miesiąc wcześniej. Stan zapasów uznawany jest za nadmierny.


W transporcie i logistyce wskaźnik upadłości również utrzymuje się na podwyższonym poziomie. W tym przypadku problemem jest silna konkurencja między polskimi firmami transportowymi (czego efektem są niskie marże), co przy wzroście płac kierowców oraz utrudnieniach dla funkcjonowania polskich podmiotów na terenie niektórych krajów „starej Unii” powoduje problemy płynnościowe. Indeks upadłości w lipcu utrzymał się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniósł 0,65 proc. W grudniu 2016 r. było to zaledwie 0,16 proc.


W przypadku usług mamy do czynienia z poprawą sytuacji, co jest m.in. związane z poprawą na rynku pracy i wzrostem cen usług. Co prawda, lipiec przyniósł wzrost indeksu upadłości do poziomu 0,81 proc. z 0,77 proc, przed miesiącem, ale jeszcze rok temu było to 1,15 proc.


Źródło: KUKE

27.08.2019


Tagi: firmy, niewypłacalność, upadłość


SPOTKANIA BIZNESOWE

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...