QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Kary za zatrudnianie ludzi w mieszkaniu

giełda

Zatrudniasz ludzi w mieszkaniu? Zadbaj o przepisy BHP i przeciwpożarowe, aby uniknąć wysokich kar.


Małe i średnie firmy poszukujące biura na wynajem decydują się czasem na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym. Dzieje się tak, bo mieszkanie kusi przede wszystkim nieco niższą ceną za metr kwadratowy powierzchni. Jednak, jak mówi ekspertka od BHP i p.poż. Justyna Augustyniak – aby legalnie prowadzić firmę w budynku mieszkalnym, należy sprawdzić czy wynajmowany lokal jest zaadaptowany i formalnie przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Niespełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami finansowymi, a nawet zakazem korzystania z lokalu, co może skutecznie sparaliżować działanie firmy. Dotyczy to firm w formie spółek jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Takiego obowiązku nie muszą spełniać freelancerzy, którzy pracują z domu.


Przekształcenie lokalu

Jeśli decydujemy się na prowadzenie firmy i zatrudnianie pracowników w lokalu w budynku o charakterze mieszkalnym, musimy mieć świadomość, że automatycznie zmienimy docelową funkcję tego lokalu z mieszkalnej, na użytkową. – Sam fakt prowadzenia firmy z co najmniej jednym pracownikiem lub przyjmowaniem klientów uznaje się za zmianę docelowego przeznaczenia lokalu – zaznacza ekspertka.


Zmiana sposobu użytkowania lokalu zawsze wymaga zgłoszenia w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu, przynajmniej na 30 dni przed wprowadzeniem faktycznych zmian w tym lokalu. W zgłoszeniu należy:

  • określić dotychczasowy, a także planowany sposób użytkowania,
  • dołączyć opis i rysunek z zaznaczeniem lokalu,
  • wykonać opis techniczny,
  • przedstawić zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z warunkami określonymi w aktach planistycznych i dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem.

Higiena i bezpieczeństwo

Zatrudnianie pracowników czy przyjmowanie klientów w danym lokalu zmienia m.in. warunki sanitarno-higieniczne, bezpieczeństwa pracy, czy bezpieczeństwa pożarowego. Wobec tego będziemy potrzebowali uzgodnień i opinii takich instytucji, jak Straż Pożarna czy Inspekcja Sanitarna. Ponadto, jeśli zmiana mieszkania na lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia znaczących prac budowlanych, niezbędne będzie uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.


Planując prowadzenie firmy w przekształconym mieszkaniu musimy wziąć pod uwagę również wspólnotę mieszkaniową. Co prawda nie może ona zakazać prowadzenia działalności czy zmian w lokalu, ale zarząd wspólnoty może np. podjąć decyzję o naliczeniu większych opłat za eksploatację części wspólnych budynku, jeśli nasza działalność wiąże się ze zwiększonym ruchem klientów. Musimy mieć również świadomość, że przekształcenie mieszkania w biuro nie zawsze będzie możliwe, np. ze względu na niespełnienie warunków technicznych (zbyt wąskie klatki schodowe).


Konsekwencje łamania przepisów i kary pieniężne

Chęć pozornej oszczędności i zaniedbanie przekształcenia lokalu może nas słono kosztować. Gdy właściwe organy mają podejrzenia o łamaniu przez nas przepisów lub otrzymają takie zawiadomienie od innych (np. donos niezadowolonych sąsiadów, kontrahentów czy pracowników), kontrolę mamy pewną jak w banku.


Zmiana sposobu użytkowania lokalu bez wymaganego zgłoszenia traktowana jest jako samowola budowlana. Przede wszystkim możemy spodziewać się interwencji inspektora nadzoru budowlanego, który wstrzyma korzystanie z lokalu, nakaże dostarczenie właściwej dokumentacji i nałoży opłatę legalizacyjną (w przypadku bezprawnego wykorzystywania mieszkania na cele biurowe będzie to koszt około 60 tys. zł), a w razie niezastosowania się do poprzednich wytycznych wyda nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania. Oprócz opłaty legalizacyjnej inspektor może nałożyć również karę grzywny do 2 tys. zł za samowolną zmianę sposobu użytkowania.


Jeśli lokal nie spełnia odpowiednich warunków do pracy – a niedostosowane lokale mieszkalne zazwyczaj ich nie spełniają – wówczas do naszych drzwi może zapukać także pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kary za niedopełnienie tych obowiązków oscylują w granicach od 1 tys. do nawet 40 tys. zł, a w szczególnych przypadkach nawet 3 lata więzienia.


Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia podatków od nieruchomości. Stawka za lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza jest 30-krotnie wyższa od stawki za lokal mieszkalny. Pracownicy urzędu gminy lub miasta mają prawo do skontrolowania lokalu, naliczenia wyższego podatku właścicielowi nieruchomości i wyznaczenia grzywny.


Autor: Ewa Kowalczyk

Współpraca: Justyna Augustyniak, ekspert BHP&PPOŻ, wideo blogerka prowadząca kanał Live by BHPŹródło: Biura na Miarę

02.08.2019


Tagi: mieszkanie, firma, pracownicy, bhp


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE