QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
KOKTAJL
Szukaj 

Firmy rodzinne - czy warto w nie inwestować?

wykres


Według Global Family Business Index 37% firm rodzinnych mieści się w Europie, 31% w Azji I Pacyfiku, 20% w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i 12% w Ameryce Łacińskiej. W Europie firmy rodzinne stanowią od 60 do 90% wszystkich firm w różnych krajach, przy czym ich udział jest większy w krajach wschodnioeuropejskich niż na zachodzie.


Firmy rodzinne stosują długoterminową strategię rozwoju i posiadają balans między biznesowymi i rodzinnymi wartościami. W rezultacie często odnotowują lepsze wzrosty i wyższy zwroty z poniesionego ryzyka, biorąc pod uwagę ich konserwatywne podejście oraz skupienie na jakości i innowacyjności. UBS szacuje, że firmy rodzinne stanowią 20-30% globalnej kapitalizacji rynku akcji. Spodziewamy się, że wymienione spółki - jako grupa, przerosną swoich rówieśników o niskoprocentową stopę procentową rocznie w dłuższej perspektywie.


Aby uchwycić atrakcyjną szansę inwestycyjną firm rodzinnych, doradzamy wieloletni horyzont inwestycyjny oraz szeroką dywersyfikację portfela. Wynika to z faktu, że firmy rodzinne koncentrują się raczej na długoterminowym sukcesie niż na krótkoterminowej maksymalizacji zysków.


Badania pokazują, że w dłuższej perspektywie rodzinne biznesy sprawują się lepiej niż ich konkurencja, głównie ze względu na:

 • długoterminowe skupienie nad wzrostem dochodu i zyskownością,
 • konserwatywne struktury finansowania dla elastyczności i niezależności inwestycji,
 • lepsze relacje biznesowe między właścicielami a kierownictwem,
 • większe nastawienie na inwestycje w badania i rozwój,
 • zachowanie majątku firmy w kolejnych pokoleniach.

Cechami charakterystycznymi dla rodzinnych podmiotów finansowych są: przedsiębiorczość, lokowanie strategii i wizji w dłuższej perspektywie, współwłasność i wartości rodzinne, koncentracja majątku rodziny w firmie, dobre relacje z udziałowcami oraz wysoka wiarygodność dla budowania dobrej reputacji wśród interesariuszy.


Firmy rodzinne są zbudowane i prowadzone tak, aby trwać ponad pokoleniami i z tego powodu posiadają silniejszą naturalną orientację w kierunku długookresowych celów - nieznacznie lepszą sprawność w działaniu wykazują firmy do trzeciego pokolenia niż starsze. Co więcej, firmy rodzinne wykazują konserwatyzm finansowy i dyscyplinę kapitałową. Przedsiębiorstwa te są mniej hojne względem własnych rodzin i postronnych inwestorów – od 2010 roku średni wskaźnik wypłat dywidend utrzymuje się na poziomie 30% (36% w przeciętnej firmie MSCI World).


Przedsiębiorstwa prowadzone przez rodzinę cenią innowacyjność oraz jakość – wydają o 8% więcej na badania i rozwój niż przeciętna firma. Co więcej inwestycje w innowacyjne rozwiązania z każdym rokiem wzrastają.


UBS wyodrębnił trzy fazy cyklu życia firmy rodzinnej:

 • faza inicjacyjna,
 • faza wzrostu i rozwoju strategicznego,
 • faza wzmocnienia i planowania dziedziczenia.

Ostatnia z nich jest istotna z punkt zarządzania ryzykiem, ponieważ wymaga wczesnego planowania i zabezpieczenia firmy przed jej podziałem lub zniszczeniem. Aby dziedziczenie firmy przechodziło płynnie eksperci UBS sugerują możliwe wczesne, uczciwe i przejrzyste planowanie wewnątrz rodziny z wykorzystaniem rad zaufanych przyjaciół lub profesjonalnych doradców. W szczególności, gdy wraz z pokoleniami wzrasta liczba zaangażowanych członków rodziny warto wprowadzić firmę na giełdę papierów wartościowych jako instrument dla lepszego wsparcia sukcesji.


Wśród czynników możliwie ryzykownych dla inwestycji w firmy rodzinne UBS podaje:

 • rozmiary firmy,
 • ograniczona płynność finansowa na rynku,
 • konflikty rodzinne,
 • problemy związane z rządami w firmie,
 • ryzyko źle planowanego dziedziczenia,
 • krajowe i wewnątrz sektorowe problemy,
 • ryzyko ekonomiczne.

Źródło: UBS

17.07.2019


Tagi: firmy rodzinne


SPOTKANIA BIZNESOWE

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...