QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Duży wzrost obrotów gazem ziemnym na TGE w maju

wykres


Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 13 724 448 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,1 proc. Natomiast wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br. 18 274 348 MWh i był o 0,2 proc. wyższy niż w maju roku 2018.


Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 12 776 347 MWh, a więc o 19,7 proc. więcej niż w maju roku ubiegłego. Był to miesiąc z obrotami najwyższymi od lutego 2013 r.


W maju br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 742 476 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost r/r.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br. 18 274 348 MWh i był o 0,2 proc. wyższy niż w maju roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 4,1 proc. r/r przy wolumenie 15 480 486 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 33,0 proc., kształtując się na poziomie 2 793 862 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju na poziomie 243,43 zł/MWh - o 16,51 zł/MWh wyższym niż w kwietniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 271,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 4,96 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 13 724 448 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,1 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 12 058 849 MWh, a więc o 32,2 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 665 599 MWh, a więc o 61,1 proc. wyższym niż w maju roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 128 072 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 51,7 proc. r/r) oraz 537 527 MWh na RDBg (wzrost o 85,0 proc. r/r).


Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w maju br. do poziomu 69,31 zł/MWh, czyli o 7,62 zł/MWh niższego względem kwietnia br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 94,37 zł/MWh, a więc o 4,43 zł/MWh mniej niż w kwietniu.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 12 776 347 MWh, a więc o 19,7 proc. więcej w stosunku do maja roku ubiegłego. Był to miesiąc z najwyższymi obrotami certyfikatami dla energii elektrycznej od czasu rekordowego pod tym względem lutego 2013 r. Jest to głównie rezultat najwyższego w historii TGE miesięcznego obrotu żółtymi certyfikatami (2 052 739 MWh) i trzeciego najwyższego wolumenu obrotu certyfikatami czerwonymi (7 348 615 MWh). Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 282 786 MWh, o 2,1 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 134,59 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,06 zł/MWh względem kwietnia br.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 29 147 toe (w tym 22 448 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 27,8 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 48,71 zł/toe, do poziomu 31,40 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W maju 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 742 476 MWh (ponad 4-krotny wzrost r/r – o 307,0 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,82 zł/MWh (o 0,07 zł/MWh mniej niż w kwietniu bieżącego roku).


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec kwietnia 2019 r. wyniósł 260,91 zł/t, co stanowi wzrost o 1,07 proc. w stosunku do marca 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 1,68 proc., do poziomu 12,11 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,76 proc. w tym samym okresie i wynosi 313,02 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 1,96 proc., osiągając wartość 13,01 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do kwietnia 2018 roku wyniosła 22,69 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 9,52 proc.) natomiast dla PSCMI 2 18,34 zł/t (wzrost o 6,22 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,32 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 12,23 proc.) i 0,90 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 7,43 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec maja br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.


W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 maja 2019 r. członkami rejestru było 3815 podmiotów.


Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 512 podmiotów.


Źródło: TGE

05.06.2019


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...