QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

EBI finansuje rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce

wykres


Wsparcie EBI dla infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce sprzyja rozwojowi korytarzy transportowych Bałtyk-Adriatyk.

  • Kredyt w wysokości 300 mln EUR dla Banku Gospodarstwa Krajowego na ukończenie budowy autostrady A1 dzięki modernizacji odcinka Tuszyn-Częstochowa
  • Kredyt w wysokości 400 mln EUR dla Polskich Linii Kolejowych na modernizację odcinka Poznań-Szczecin linii kolejowej E59
  • Oba projekty są częścią strategicznych sieci transportowych, których celem jest poprawa połączeń na osi północ-południe w Europie

Odcinek Tuszyn-Częstochowa Autostrady A1

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał dzisiaj w Warszawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę na kredyt w wysokości 300 mln euro na współfinansowanie budowy ostatniego z brakujących odcinków autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową o łącznej długości ok. 81 km. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), który finansuje budowę i przebudowę dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.


Autostrada A1 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Docelowo na terenie Polski trasa ma mieć prawie 570 km długości i połączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą państwa z Czechami. Zakończenie budowy tego odcinka autostrady A1 i pozostałych fragmentów od Częstochowy do Pyrzowic pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów do południowej granicy z Czechami w czasie skróconym do ok. 5 godzin. Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów jak Czechy, Słowacja czy Węgry. Trasa poprawi nie tylko sam komfort podróży, ale również bezpieczeństwo podróżnych.


- Korytarze transportu drogowego i kolejowego w Europie są dobrze rozwinięte na osi wschód-zachód, gorzej jest na osi północ-południe. Z tego powodu EBI, jako bank Unii Europejskiej, wspiera projekty, które niwelują tę różnicę” – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI, który nadzoruje działalność EBI w Polsce i w krajach objętych unijną polityką spójności, jak również sektor transportowy. „Ukończenie budowy autostrady A1 będzie kamieniem milowym dla systemu drogowego w Polsce i dla całego europejskiego korytarza transportowego łączącego Bałtyk z Adriatykiem. Bardziej płynny ruch w osi północ-południe przyniesie Polsce korzyści zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym – dodał Vazil Hudák.


- Od 2004 roku, czyli od 15 lat, budowa praktycznie wszystkich dróg krajowych w Polsce, w tym autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic miast, powstaje z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez te 15 lat łączne wydatki KFD na budowę dróg w Polsce wyniosły 144 mld złotych, co przełożyło się na sfinansowanie budowy ponad 1 200 km odcinków autostrad i 1 900 km odcinków dróg ekspresowych – powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.


Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, wspieranej przez Unię Europejską. EBI od ponad 10 lat finansuje projekty modernizacji dróg w Polsce w ramach sieci TEN-T i już zaangażował się w finansowanie zarówno północnego, jak i południowego odcinka autostrady A1.


Odcinek Poznań-Szczecin linii kolejowej E59

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał również ważną umowę o współpracy ze spółką PLK Polskie Linie Kolejowe, polskim operatorem krajowej infrastruktury sieci kolejowej. Na modernizację odcinka Poznań-Szczecin (195 km) linii kolejowej E59, która znajduje się również w głównym korytarzu TEN-T Bałtyk-Adriatyk i biegnie z północy na południe w zachodniej części Polski, Bank przyznał kredyt w wysokości 400 mln EUR. Umowa została podpisana w dwóch transzach: pierwsza w kwietniu (140 mln EUR), druga – w tym tygodniu (260 mln EUR).


- EBI i PLK współpracowały w ciągu ostatnich lat przy kilkunastu projektach i jest to kolejny przykład systematycznej modernizacji sieci kolejowej w Polsce przy wsparciu UE, w tym na osi północ-południe. EBI chętnie wspiera Polskę w rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego systemu transportowego. Oprócz poprawy stanu dróg i autostrad równie ważna jest modernizacja infrastruktury kolejowej, bowiem ma to dodatkowy pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych – powiedział Vazil Hudák.


Projekty TEN-T obejmujące zarówno transport drogowy, jak i kolejowy uzyskały wsparcie nie tylko w postaci kredytów EBI, ale także znacznych dotacji UE, które zapewniły niezbędne finansowanie całkowitych kosztów projektów.


Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny

23.05.2019


Tagi: drogi, kolej,finansowanie, korytarze transportowe Bałtyk-Adriatyk, Projekt TEN-T