QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Zielone obligacje jako odpowiedź na oczekiwane niższe wsparcie UE dla inwestycji samorządowych po 2020 roku

wykres


W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 planowane jest zmniejszenie budżetu głównych funduszy polityki spójności dla Polski o ok. 23%, co przełoży się na istotne ograniczenie zakresu unijnego wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych polskich samorządów. Jednym ze sposobów na uniknięcie zastoju w działaniach inwestycyjnych, jest większe zaangażowanie kapitału prywatnego. Skuteczną metodą pozyskania kapitału prywatnego dla finansowania wielu projektów samorządowych może być emisja zielonych obligacji.


14 maja br. podczas zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach sesji „Samorządowe inwestycje ze wsparciem” eksperci dyskutowali między innymi na temat wpływu zmniejszenia budżetu polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2021-2027 na inwestycje realizowane przez polskie samorządy.


W latach 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójności. Istotną część (ok. 30%) realizowanych inwestycji samorządowych ze wsparciem stanowią projekty o charakterze proekologicznym oraz projekty związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Zakładając analogiczny udział wsparcia dla Polski w budżecie spójnościowym po 2020 roku, planowane ograniczenie budżetu przełoży się na zmniejszenie skali dofinansowania o ok. 80 mld PLN ogółem i o blisko 25 mld PLN dla inwestycji proekologicznych. Utrzymanie inwestycji na poziomie porównywalnym do lat 2014-2020 będzie wymagało od samorządów poszukiwania nowych źródeł finansowania, w szczególności w sektorze prywatnym.


Zielone obligacje są szybko zyskującym na popularności wśród europejskich samorządów narzędziem pozyskiwania finansowania prywatnego dla proekologicznych inwestycji. Jest to instrument wpisujący się w opublikowany przez Komisję Europejską plan działań dot. zrównoważonego finansowania. Zielone obligacje to obligacje z określonym proekologicznym celem emisji, tj. celem, którego realizacja ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne – mówi Tomasz Kołodziejczyk, menedżer w dziale usług doradczych w zespole zarządzania ryzykiem finansowym w KPMG w Polsce.


Emisja zielonych obligacji może być szansą dla polskich samorządów na pozyskanie finansowania prywatnego dla inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz mieć pozytywny wpływ na wizerunek emitentów poprzez wpisanie się w europejskie trendy związane z polityką klimatyczną UE.


Katalog projektów określanych mianem „zielonych” jest szeroki – obejmuje wiele typów inwestycji z zakresu energii odnawialnej, niskoemisyjnego transportu, efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków oraz ochrony bioróżnorodności. Wiele inwestycji planowanych do zrealizowania przez polskie samorządy, np. w ramach planów adaptacji do zmian klimatu, wpisuje się w kategorię projektów „zielonych” i mogłaby być finansowana za pomocą zielonych obligacji. Dodatkowo, element „zieloności” obligacji pozytywnie wpływa na wizerunek emitenta i zwiększa jej atrakcyjność wśród inwestorów – mówi Tomasz Kołodziejczyk, menedżer w dziale usług doradczych w zespole zarządzania ryzykiem finansowym w KPMG w Polsce.


Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w dalszej perspektywie czasowej nie można wykluczyć pojawienia się na rynku dodatkowych zachęt regulacyjnych dla emitentów zielonych obligacji ze strony ustawodawców europejskich.Źródło: Capital Park i Madison International Realty

14.05.2019


Tagi: samorządy, inwestycje, finansowanie, zielone obligacje


BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE