QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Zielone obligacje jako odpowiedź na oczekiwane niższe wsparcie UE dla inwestycji samorządowych po 2020 roku

wykres


W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 planowane jest zmniejszenie budżetu głównych funduszy polityki spójności dla Polski o ok. 23%, co przełoży się na istotne ograniczenie zakresu unijnego wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych polskich samorządów. Jednym ze sposobów na uniknięcie zastoju w działaniach inwestycyjnych, jest większe zaangażowanie kapitału prywatnego. Skuteczną metodą pozyskania kapitału prywatnego dla finansowania wielu projektów samorządowych może być emisja zielonych obligacji.


14 maja br. podczas zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach sesji „Samorządowe inwestycje ze wsparciem” eksperci dyskutowali między innymi na temat wpływu zmniejszenia budżetu polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2021-2027 na inwestycje realizowane przez polskie samorządy.


W latach 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójności. Istotną część (ok. 30%) realizowanych inwestycji samorządowych ze wsparciem stanowią projekty o charakterze proekologicznym oraz projekty związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Zakładając analogiczny udział wsparcia dla Polski w budżecie spójnościowym po 2020 roku, planowane ograniczenie budżetu przełoży się na zmniejszenie skali dofinansowania o ok. 80 mld PLN ogółem i o blisko 25 mld PLN dla inwestycji proekologicznych. Utrzymanie inwestycji na poziomie porównywalnym do lat 2014-2020 będzie wymagało od samorządów poszukiwania nowych źródeł finansowania, w szczególności w sektorze prywatnym.


Zielone obligacje są szybko zyskującym na popularności wśród europejskich samorządów narzędziem pozyskiwania finansowania prywatnego dla proekologicznych inwestycji. Jest to instrument wpisujący się w opublikowany przez Komisję Europejską plan działań dot. zrównoważonego finansowania. Zielone obligacje to obligacje z określonym proekologicznym celem emisji, tj. celem, którego realizacja ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne – mówi Tomasz Kołodziejczyk, menedżer w dziale usług doradczych w zespole zarządzania ryzykiem finansowym w KPMG w Polsce.


Emisja zielonych obligacji może być szansą dla polskich samorządów na pozyskanie finansowania prywatnego dla inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz mieć pozytywny wpływ na wizerunek emitentów poprzez wpisanie się w europejskie trendy związane z polityką klimatyczną UE.


Katalog projektów określanych mianem „zielonych” jest szeroki – obejmuje wiele typów inwestycji z zakresu energii odnawialnej, niskoemisyjnego transportu, efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków oraz ochrony bioróżnorodności. Wiele inwestycji planowanych do zrealizowania przez polskie samorządy, np. w ramach planów adaptacji do zmian klimatu, wpisuje się w kategorię projektów „zielonych” i mogłaby być finansowana za pomocą zielonych obligacji. Dodatkowo, element „zieloności” obligacji pozytywnie wpływa na wizerunek emitenta i zwiększa jej atrakcyjność wśród inwestorów – mówi Tomasz Kołodziejczyk, menedżer w dziale usług doradczych w zespole zarządzania ryzykiem finansowym w KPMG w Polsce.


Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w dalszej perspektywie czasowej nie można wykluczyć pojawienia się na rynku dodatkowych zachęt regulacyjnych dla emitentów zielonych obligacji ze strony ustawodawców europejskich.Źródło: Capital Park i Madison International Realty

14.05.2019


Tagi: samorządy, inwestycje, finansowanie, zielone obligacje