QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Spektakularna poprawa prognoz KE dla Polski

wykres


Mimo wyraźnego pogorszenia przewidywań dla Niemiec i całej strefy euro (zobacz niżej), Komisja Europejska znacznie podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski: na 2019 do 4,2% z 3,5%, a na 2020 do 3,6% z 3,2%.


KE oczekuje, że głównym motorem napędowym krajowej gospodarki pozostanie konsumpcja prywatna, przy spowalniającej dynamice inwestycji i eksportu. Wsparciem dla konsumpcji będą rozgrzany rynek pracy z silnym wzrostem płac (wg KE o 8% w 2019 i 7,9% w 2020) oraz transfery w ramach ogłoszonego pakietu fiskalnego.


KE podkreśliła wysoką konkurencyjność Polski, dzięki której krajowe firmy powinny w dalszym ciągu zwiększać swoje udziały w kluczowych rynkach. Według KE kluczowe ryzyka dla zakładanej ścieżki rozwoju gospodarki pochodzą z otoczenia zewnętrznego. Unijny komisarz ds. gospodarczych, P.Moscivici, stwierdził, że rewizja prognoz dla Polski jest spektakularna i wiąże się przede wszystkim z zapowiedzianą stymulacją fiskalną oraz zaskakująco dobrymi wynikami polskiego eksportu, wspieranego wzrostem międzynarodowej konkurencyjności firm w Polsce.


Według prognoz Komisji, Polska będzie się w tym roku rozwijać zdecydowanie najszybciej wśród 10 największych gospodarek UE. Drugie najszybsze tempo wzrostu w tym gronie (o ponad połowę mniejsze niż w Polsce) będzie mieć Hiszpania. Prognozy KE dla inflacji HICP w Polsce zostały obniżone do 1,8% z 2,3% na 2019 i do 2,5% z 2,7% na 2020.


Prognozy deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB zrewidowano z 0,9% do 1,6% na 2019 i z 1,0% do 1,4% na 2020, przy stopniowym wzroście deficytu strukturalnego do 3,0% PKB w 2020. Według KE Polska pozostanie na ścieżce ograniczania długu publicznego (do 47,4% PKB w 2020 z 48,9% w 2018). W odniesieniu do prognoz finansów publicznych KE zastrzegła, że nie uwzględniają one w pełni zapowiedzianych działań wskazanych jako źródła finansowania pakietu fiskalnego, w związku z czym ryzyko dla prognozy koncentruje się po stronie niższego deficytu.


Przegląd wydarzeń:

  • USA: Wiceprzewodniczący Fed, R.Clarida, powiedział wczoraj w wywiadzie dla Bloomberga, że nie ma obecnie istotnych argumentów przemawiających za zmianą stóp procentowych w USA w jakimkolwiek kierunku. Tym samym, Clarida wzmocnił przekaz ze strony szefa Fed po ostatnim posiedzeniu FOMC, że oczekiwania na obniżki stóp nie są uzasadnione.

  • EUR: Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB strefy euro: na 2019 do 1,2% z 1,3%, a na 2020 do 1,5% z 1,6% (vs. faktyczny wzrost w 2018 na poziomie 1,9%). KE oczekuje, że niepewność w kwestii globalnego handlu i zawirowań (geo)politycznych będzie wygasać (a co najmniej nie będzie się nasilać), wsparciem dla europejskiej gospodarki będzie ożywienie globalnego popytu, a negatywne oddziaływanie specyficznych czynników (wg KE to regulacje w motoryzacji, napięcia społeczne, niepewność polityczna i związana z brexitem), które obecnie hamują dynamikę PKB, będzie maleć. Według prognoz KE, dwiema najsłabszymi pod względem tempa wzrostu PKB gospodarkami strefy i całej UE będą Niemcy (0,5%) i Włochy (0,1%). Prognozy inflacji HICP na ten rok nie uległy zmianie (1,4%), a na przyszły zostały obniżone do 1,4% z 1,5%.

  • GER: Zamówienia w niemieckim przemyśle w marcu wzrosły o 0,6% m/m, nieznacznie słabiej niż oczekiwano (konsensus: 0,8% m/m). Dane za luty zrewidowano w górę do -4,0% m/m z -4,2% m/m. Wzrost zamówień wynikał przede wszystkim z odbicia w komponencie dużych transakcji; po ich wyeliminowaniu zamówienia były o 1,9% niższe niż miesiąc wcześniej. Trzeci miesiąc z rzędu spadły zamówienia krajowe (-4,2% m/m). Ich negatywny wpływ z naddatkiem zneutralizowało pierwsze od dwóch miesięcy odbicie w zamówieniach eksportowych (+4,2% m/m), napędzane przede wszystkim zamówieniami ze strefy euro (+8,6% m/m). Dane z poszczególnych branż przemysłu wskazują, że utrzymuje się negatywny wpływ motoryzacji na wyniki całego przetwórstwa (spadek zamówień w motoryzacji o 3,7% m/m i blisko 12% r/r).

  • CHN: Wyniki handlu zagranicznego Chin w kwietniu (por. kalendarz) potwierdzają, że stymulacja gospodarki Chin znajduje potwierdzenie w rosnącym popycie wewnętrznym, generującym popyt na towary importowane. Eksport natomiast rozczarował, a jego struktura geograficzna (silny spadek eksportu do USA, wzrosty eksportu do UE) sugeruje, że wyniki eksporterów są nadal pod wpływem trwającej wojny handlowej USA – Chiny.

Źródło: PKO Bank Polski

08.05.2019


Tagi: gospodarka, prognozy KE


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...