QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

GDDKiA zerwał umowy z firmą Salini na budowę odcinków A1 i S3

wykres


Po wielokrotnych wezwaniach Generalnego Wykonawcy firmy Sallini Polska, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum realizującym budowę autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia, odc. F oraz drogę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.


Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, w trybie kontraktowym 15.1 nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.


GDDKiA naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307, 74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy.


Oprócz naliczonych kar umownych za przekroczenie czasu na zakończenie robót w wysokości 84 492 307, 74 zł ( na tą kwotę była wystawiona nota księgowa do Salini, dołączona do oświadczenia o odstąpieniu) Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy dalszymi karami umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne, w tym w szczególności Karą umowną zgodnie z Subklauzulą 8.7 lit.b) w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 15% wartości nie zakończonych Robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20.620.074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji. Dodatkowo Zamawiający wystąpił do gwaranta o zabezpieczenie kwoty należytego wykonania umowy w kwocie 56 103 790,20 zł.


Ponadto, na skutek zaniechania realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy], w tym w szczególności obowiązku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec szeregu podmiotów (71 podmiotów) w łącznej wysokości 41 288 496,83 zł.


Źródło: GDDKiA

29.04.2019


Tagi: autostrada A1, droga ekspresowa S3, Sallini, zerwanie umowy