QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Deficyt w budżecie po marcu

wykres


Budżet państwa po marcu odnotował deficyt 4,5 mld zł (wobec 3,1 mld zł nadwyżki w 2018 oraz deficytu 13,3 mld zł średnio w okresie 2014-17). Dochody w samym marcu spadły po raz drugi z rzędu (o 3,5% r/r wobec spadku o 2,9% r/r w lutym) po silnych wzrostach odnotowanych pod koniec ubiegłego roku oraz w styczniu.


Sugeruje to, że prawdopodobnie mogliśmy mieć do czynienia z przesunięciami dochodów między miesiącami (przy czym dodatkowym czynnikiem obniżającym dynamikę dochodów była obniżka akcyzy na energię elektryczną). Tempo wzrostu gospodarczego wyhamowało jedynie nieznacznie (w okolice 4,5% r/r w 1q19), przy ciągle silnym popycie krajowym, wspartym dodatkowo przez zaskakująco silny eksport, co wskazuje na utrzymanie sprzyjających dochodom budżetowych fundamentów makroekonomicznych. Przykładowo spadek dochodów z PIT w samym marcu o 13,8% r/r zapewne odzwierciedla efekt wprowadzenia powszechnego elektronicznego rozliczenia, które skutkowało wcześniejszymi niż w poprzednich latach zwrotami podatku podatnikom.


Po stronie wydatkowej dynamika wydatków ogółem wyhamowała kolejny miesiąc z rzędu (do 5,1% r/r w samym marcu wobec 8,1% r/r w lutym) po tym, jak w styczniu płatności odsetkowe oraz dotacja do FUS (powrót do typowej sezonowości) podniosły ją do 20,7% r/r. Choć wykonanie dotacji do FUS jest wyższe niż w roku ubiegłym, to jest ono nadal niższe niż w latach 2016-17, co odzwierciedla m.in. wysoką liczbę zarejestrowanych w ZUS obcokrajowców, a także ciągle pozytywny obraz rynku pracy. Podsumowując, utrzymująca się dobra sytuacja gospodarcza, prawdopodobne dochody jednorazowe (możliwy transfer zysku z NBP), a także wstrzemięźliwość po stronie wydatkowej spowodują, że sfinansowanie nowych wydatków dyskrecjonalnych w 2019 (13-ta emerytura, rozszerzenie 500+) powinno się odbyć bez konieczności nowelizacji budżetu państwa.


Produkcja budowlano-montażowa wyhamowała w marcu do 10,8% r/r z 15,1% r/r w lutym. Spowolnienie wynikało z czynników kalendarzowych i było mniejsze niż zakładaliśmy, pomimo spadku produkcji we wznoszeniu budynków ( 2,6% r/r). Solidne wzrosty w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+27,1% r/r) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (+10,7% r/r) sugerują utrzymywanie się wysokiej aktywności inwestycyjnej. Komplet miesięcznych danych GUS za marzec i w konsekwencji za 1q19, sugeruje, że oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu gospodarczego w rzeczywistości było niewielkie i sprowadziło dynamikę PKB w okolice 4,5% r/r z 4,9% r/r w 4q18.


Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu spadła do 5,9% z 6,1% w lutym. GUS potwierdził więc szacunek MRPiPS oraz naszą prognozę. W marcu spadek bezrobocia ma charakter sezonowy i jest związany z wiosennym podejmowaniem zatrudnienia w rolnictwie i budownictwie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia także jednak spadła i osiągnęła nowe minimum na poziomie 5,6%, pomimo kurczącej się podaży pracy. W kolejnych miesiącach czynniki sezonowe będą nadal obniżały bezrobocie.


Szczegółowe dane z Biuletynu Statystycznego, pokazały, że za marcowe wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw do 5,7% r/r z 7,6% r/r odpowiadało górnictwo oraz relatywnie szerokie spowolnienie płac w przemyśle. W naszej ocenie można je wiązać z efektem kalendarzowym, co oznaczałoby powrót do dynamiki w okolicy 7% r/r w kwietniu. Badania koniunktury wskazują jednak na wyhamowanie popytu na pracę, m.in. w hotelarstwie, transporcie i usługach dla nieruchomości, są to branże z niższym niż przeciętny wzrostem płac.


Źródło: PKO Bank Polski

25.04.2019


Tagi: gospodarka, budżet Państwa


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...