QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Rząd chce wyjść na plus

wykres


Rząd opublikował Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) na lata 2019-2022. Zakłada on wzrost deficytu sektora finansów publicznych w 2019 do 1,7% PKB (z 0,4% PKB w 2018) i jego spadek do odpowiednio 0,9%, 0,5% i 0,7% PKB w latach 2020-2022.


Po uwzględnieniu działań jednorazowych i tymczasowych ((1) zasilających FUS opłat przekształceniowych za przeniesienie środków z OFE na prywatne konta emerytalne - kasowo środki będą trafiać do FUS przez dwa lata, memoriałowo (wg metodyki ESA 2010) wpływ w wysokości 0,8% PKB ma być uwzględniony jednorazowo w 2019; oraz (2) sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i (3) rozdysponowania zasobów częstotliwości: 0,15-0,2% PKB), według planu, budżet sektora ma odnotować w 2020 nadwyżkę wynoszącą 0,2% PKB (i deficyt 0,3% i 0,6% PKB w kolejnych latach). Nadwyżka w 2020 ma być możliwa, mimo ogłoszonych w lutym planów wydatkowych rządu (z wyłączeniem programu Emerytura Plus, z którego płatność w 2019 będzie wg WPFP jednorazowa), m.in. dzięki: przebudowie modelu funkcjonowania OFE (składki w całości mają trafiać do ZUS, 0,15% PKB), zniesieniu ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe („30-krotność” przeciętnego wynagrodzenia, 0,2% PKB), indeksacji stawek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe (0,05% PKB), a także kontynuacji uszczelniania podatków i systemu składek (0,7% PKB).


Wzrost dochodów budżetowych podniesie próg reguły wydatkowej na 2020 umożliwiając niezakłóconą realizację tegorocznych projektów rządu. Przy zakładanym przez rząd utrzymaniu wysokiego wzrostu PKB ograniczenie deficytu ma doprowadzić do dalszego spadku długu sektora finansów publicznych z 48,9% PKB do 40,6% PKB w 2022. Prognozę wzrostu PKB na 2019 oceniamy jako konserwatywną. Jeżeli krajowa gospodarka pozostanie odporna na słabość popytu zewn. w takim stopniu jak do tej pory, to utrzymująca się wysoka aktywność gosp. sugeruje, że deficyt fiskalny w 2019 może być znowu lepszy od prognoz przedstawionych w WPFP (historyczna zależność sugeruje zaskoczenie in plus nawet o 0,5% PKB przy założonym wzroście PKB 4,0%). Oczekiwania na kolejne lata mogą się jednak, naszym zdaniem, okazać trudniejsze w realizacji.


Rząd (mimo końcowej fazy perspektywy finansowej UE) nie zakłada wyhamowania ani inwestycji publicznych (ich relacja do PKB ma się utrzymać na poziomie 4,5%), ani prywatnych, co może stać za bardziej optymistyczną niż nasza oceną perspektyw wzrostu PKB po 2019. Pomimo braku zapisów o dalszych obniżkach akcyzy/opłat związanych z energią elektryczną, rząd przewiduje na kolejne lata jedynie umiarkowany wzrost cen energii, co pozostaje w sprzeczności z naszą bazową prognozą, przekładającą się na wyższy (wg nas) poziom inflacji w 2020 i nieco niższą aktywność gospodarcza.


W rezultacie nie jesteśmy tak optymistyczni jak rząd w ocenie możliwości wygospodarowania nadwyżki w 2020, niemniej zestawienie wczorajszych (i poniedziałkowych) zapowiedzi zmian fiskalnych (reforma OFE, likwidacja 30-krotności) istotnie oddala ryzyko zbliżenia się w 2020 do 3%-owego progu deficytu fiskalnego, który alarmuje zarówno UE, jak i agencje ratingowe.


Źródło: PKO Bank Polski

17.04.2019


Tagi: gospodarka, Wieloletni Plan Finansowy Państwa


SPOTKANIA BIZNESOWE

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Bidroom to holenderska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 rokujako bezprowizyjna hotelowa...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...