QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Budimex wybuduje obwodnicę Wałbrzycha. Zakończenie w 2021 roku

wykres


W dniu 4 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35. Wykonawcą zadania będzie firma Budimex S.A., która zrealizuje prace budowlane o wartości ponad 307 mln zł. Zakończenie budowy tego 6-kilometrowego odcinka obwodnicy planowane jest w połowie 2021 roku.


Budowa obwodnicy Wałbrzycha jest inwestycją realizowaną wspólnie przez Gminę Wałbrzych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się dwa odcinki:


- odcinek miejski o długości ok. 5 km, gdzie zarządcą dróg krajowych jest Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu,

- odcinek pozamiejski o długości ok. 1,1, km, gdzie zarządcą dróg krajowych pozostaje GDDKiA.


Realizacja inwestycji niezależnie przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na bardzo nieregularny przebieg granic nieruchomości gminy Wałbrzych i gminy Szczawno – Zdrój. W związku z powyższym, 28 sierpnia 2017 roku, pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych zostało zawarte stosowne porozumienie opisujące zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem GDDKiA w całości sfinansuje budowę odcinka pozamiejskiego, przebiegającego przez teren Gminy Szczawno Zdrój, natomiast Gmina Wałbrzych pokryje koszty budowy odcinka przebiegającego przez teren miasta.


Obwodnica Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową o długości około 6 km. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa węzły tj. węzeł Żeromskiego i węzeł Reja, a także przebudowany zostanie odcinek DK35 od ulicy Kolejowej do ulicy Chrobrego na długości ok 1 km. Powstanie min. 6 obiektów inżynierskich, kładka i przejście podziemne dla pieszych, elementy ochrony środowiska takie jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.


Realizacja obwodnicy Wałbrzycha pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 35, która stanowi ważne połączenie drogowe z Republiką Czeską.


Źródło: GDDKiA

05.04.2019


Tagi: obwodnica Wałbrzycha, wykonawca, budowa