QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Kolejny rekordowy miesiąc na TGE w obrocie energią elektryczną na rynku spot

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018.Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej niż w marcu roku ubiegłego. W marcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 9,4 proc. r/r przy wolumenie 16 205 169 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 15,1 proc., co po przewyższeniu wartości ze stycznia br. stanowi najwyższy wynik miesięczny w historii TGE – 2 953 642 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 198,54 zł/MWh - o 14,67 zł/MWh niższym niż w lutym br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 256,84 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,31 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 160 516 MWh, a więc o 98,4 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 163 189 MWh, a więc o 49,6 proc. niższym niż w marcu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 721 483 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 50,5 proc. r/r) oraz 441 706 MWh na RDBg (spadek o 45,4 proc. r/r).


Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w marcu br. do poziomu 77,42 zł/MWh, czyli o 9,18 zł/MWh niższego względem lutego br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 91,37 zł/MWh, a więc o 6,66 zł/MWh mniej niż w lutym.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej w stosunku do marca roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 797 131 MWh, o 33,0 proc. niższym niż w marcu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 96,38 zł/MWh, co oznacza spadek o 21,87 zł/MWh względem lutego br.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 21 620 toe (w tym 13 644 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 17,4 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 169,79 zł/toe, do poziomu 153,20 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh (ponad 5-krotny wzrost r/r – o 481,3 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,80 zł/MWh (o 0,16 zł/MWh mniej niż w lutym bieżącego roku).


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lutego 2019 r. wyniósł 255,97 zł/t, co stanowi wzrost o 0,47 proc. w stosunku do stycznia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 0,24 proc., do poziomu 11,89 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,29 proc. w tym samym okresie i wynosi 307,81 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,03 proc., osiągając wartość 12,87 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lutego 2018 roku wyniosła 27,75 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 12,16 proc.) natomiast dla PSCMI 2 8,65 zł/t (wzrost o 2,89 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,41 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 13,46 proc.) i 0,47 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 3,76 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec marca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.


W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 marca 2019 r. członkami rejestru było 3762 podmioty.


Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 495 podmiotów.


Źródło: TGE

03.04.2019


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE