QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

W tym roku ma być gotowe 130 km drogi S6 wzdłuż Wybrzeża

wykres


Nowe kilometry nowoczesnych tras szybkiego ruchu już wkrótce nad polskim wybrzeżem. Obszar na wschód od Szczecina był dotychczas w zasadzie białą plamą na mapie dróg szybkiego ruchu. Ta niekorzystna sytuacja właśnie się zmienia i będzie się zmieniała na lepsze również w najbliższych latach. Już w bieżącym roku zostanie oddanych do ruchu 130 km drogi S6 od Goleniowa (Szczecina) do Koszalina.


S6 Goleniów-Koszalin

Droga S6 docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem. Obecnie jedynym istniejącym odcinkiem na Pomorzu Zachodnim jest zakończona w 2012 roku obwodnica Nowogardu. Wkrótce jednak sytuacja ta ulegnie zmianie. Budowane są odcinki od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości około 120 km. Powstaje również fragment obwodnicy Koszalina i Sianowa. Nowa droga będzie olbrzymią zmianą jakościową na mapie drogowej regionu. Czas przejazdu z Koszalina do Szczecina skróci się niemal o godzinę, a dodatkowo z wielu miejscowości położonych przy obecnej DK6 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Będzie to również koniec korków, szczególnie dokuczliwych w okresie wakacyjnym. Poprawi się skomunikowanie całego pasa nadmorskiego, zwłaszcza od Kołobrzegu do Koszalina. Przebieg nowej S6 będzie za miejscowością Płoty odchodził od obecnej DK6 w kierunku Kołobrzegu i biegł dalej równolegle do obecnej DK11 do Koszalina.


Budowa S6 Goleniów- Koszalin rozpoczęła się w 2017 roku na sześciu odcinkach realizacyjnych. To 16 węzłów drogowych, trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych i trzy Obwody Utrzymania Drogi. Łączna wartość inwestycji sięga 3,89 mld zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach trzech podpisanych umów, wyniesie ponad 1,5 mld zł.


Obecnie na wszystkich odcinkach trwają prace budowlane, które były prowadzone również w okresie zimowym przy sprzyjającej aurze. Wykonawcy prowadzą roboty przy obiektach mostowych oraz przy układaniu nawierzchni bitumicznych - tylko w ubiegłym tygodniu na S6 zostało wbudowanych 12 tys. ton mas bitumicznych. Wszystkie odcinki mają zostać oddane do ruchu w bieżącym roku. Pierwszy w maju lub czerwcu zostanie oddany odcinek Goleniów-Nowogard, na którym zaawansowanie robót zbliża się do 90 proc. Na pewnych fragmentach trasy jedziemy już po jednej z nowych jezdni na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Takie rozwiązania są niezbędne do wykończenia niektórych fragmentów nowego układu drogowego. Terminy oddania ostatnich odcinków to koniec października 2019 r.


Ze względu na nowy przebieg S6 najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest oddanie do ruchu pozostałych odcinków razem, tak aby nie tworzyć na krótki okres komplikacji komunikacyjnych dla kierowców. Oczywiście wcześniej pewne fragmenty, choćby na odcinku Nowogard-Płoty, będą uruchamiane po jednej jezdni na zasadzie tymczasowych organizacji ruchu.


W ramach realizacji S6 powstaje również obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 20 km. Trasa ta obejmuje również węzeł Bielice łączący drogi S6 i S11 wraz z krótkim odcinkiem o długości 1,8 km w ciągu S11 do istniejącej DK6. Podczas rozpoczętej w 2016 roku budowy tej obwodnicy natrafiono na problemy z podłożem na sekcji 2 (od węzła z ul. Władysława IV do Sianowa). Budowa geologiczna w tym miejscu okazała się bardzo rzadko spotykana i uniemożliwiała zastosowanie pierwotnie planowanych rozwiązań projektowych. Występuje tam drugi poziom wodonośny, w którym woda jest pod ciśnieniem, co w przypadku przebicia powoduje wypływy artezyjskie. Badania prowadzone przed budową nie mogły wykryć specyfiki podłoża w tym miejscu, gdyż były wykonywane na zgodną z normami głębokość, a druga warstwa wodonośna była na jeszcze niższych głębokościach. Część robót na sekcji 2 została wyłączona z obecnego kontraktu i trwa przetarg na aktualizację dokumentacji dla tego fragmentu (o długości 8 km), po czym zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie robót. Pozostałą część obwodnicy (12 km) dotychczasowy wykonawca zakończy do października tego roku, ale odcinek od węzła Koszalin Zachód do węzła Koszalin Północ powinien zostać oddany do ruchu jeszcze w maju.


wykres


S6 od Koszalina do Słupska

Ostatnim fragmentem S6 na Pomorzu Zachodnim jest odcinek Koszalin (Sianów) - Słupsk o długości 45,2 km. Odcinek ten jest planowany do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie kończone są dodatkowe badania geologiczne. Natomiast w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektów budowlanych dla tego odcinka. Jest to możliwe dzięki przyznaniu przez Ministerstwo Infrastruktury blisko 130 mln zł na prace dokumentacyjne i uzyskanie decyzji ZRID wraz z wykupem nieruchomości. Pozwoli to w I połowie 2021 roku przygotować ten odcinek do budowy.


Odcinki Słupsk - Trójmiasto

W II połowie 2019 r. rozpoczną się prace budowlane na trzech odcinkach trasy S6 w województwie pomorskim, między Bożympolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 40 km. Obecnie zmierza ku końcowi ich projektowanie. Te odcinki drogi mają być oddane do ruchu w II poł. 2021 r., co pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego istniejący fragment drogi krajowej nr 6 przechodzący przez zurbanizowany teren Rumii, Redy i Wejherowa.


Pozostałe odcinki S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (w. Chwaszczyno – Żukowo – w. Gdańsk Południe) zostały zakwalifikowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).


Zachodnia Obwodnica Szczecina

Do realizacji w formule PPP planowany jest także blisko 52-kilometrowy odcinek S6 omijający Szczecin od północy i zachodu. Początkiem inwestycji od zachodu będzie węzeł zintegrowany Kołbaskowo na przecięciu z autostradą A6, natomiast końcem węzeł Goleniów Północ. Po drodze nowa trasa przejdzie pod rzeką Odrą dwururowym tunelem w rejonie Polic. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Obecnie trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego.


Źródło: GDDKiA

28.03.2019


Tagi: droga ekspresowa s6, Wybrzeże