QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Prognozowany wzrost o 22% liczby najzamożniejszych osób na świecie w ciągu 5 lat

wykres


Z nowych danych opracowanych wyłączne na potrzeby opracowania „Wealth Report” wynika, że zgodnie z prognozami, liczba osób najzamożniejszych (tj. takich, których wartość majątku netto wynosi minimum 30 mln USD) wzrośnie o 22% na przestrzeni najbliższych pięciu lat (do roku 2023), a ich całkowita liczba na świecie wyniesie blisko 250 000.


Z najważniejszych danych przekazanych przez GlobalData WealthInsight, wynika, że populacja najzamożniejszych osób (UHNWI - Ultra High Net Worth Individual) ma tendencję do wzrostu w przyśpieszonym tempie w porównaniu z pięcioma poprzednimi latami, w których liczba najbogatszych wzrosła o 18%. Warto jednak zauważyć, że prognozowany, średnioroczny wzrost na poziomie 4% jest bardziej miarowy w porównaniu ze wzrostem o 10% tylko w samym roku 2017.


- Mimo pogarszającej się perspektywy gospodarczej, możliwości pomnażania majątku nie zmienią się w 2019 roku. Zgodnie z prognozami globalna populacja osób najzamożniejszych wzrośnie o 22% w ciągu kolejnych pięciu lat, co oznacza, że w przypadku dodatkowych 43 000 osób wartość ich majątku przekroczy 30 mln USD do roku 2023. Jest to nadzwyczajny wynik, jeśli chodzi o poziom bogacenia się w skali światowej - stwierdził Liam Bailey, dyrektor globalnego działu badań w firmie Knight Frank.


- Rok 2017 był doskonały dla rynków instrumentów kapitałowych, rynków nieruchomości i inwestycji luksusowych. Poziom wzrostu odnotowany w 2018 r. w niektórych przypadkach był dobry, ale nie aż tak dobry jak w roku 2017. Prognozy na najbliższą przyszłość wskazują na bardziej zróżnicowane warunki - stwierdził Oliver Williams, dyrektor GlobalData WealthInsight.


Zgodnie z przewidywaniami GlobalData WealthInsight, w roku 2019 liczba osób na świecie, dysponujących majątkiem o wartości co najmniej 1 mln USD w aktywach netto (HNWI) po raz pierwszy przekroczy 20 mln. Około 6,6 mln takich osób pochodzi z Ameryki Północnej, 5,9 mln z Europy, a 5,8 mln z Azji.


Przypominając trendy opisane w poprzednich edycjach „Wealth Report”, najwyższy przyrost liczby UHNWI odnotują kraje azjatyckie. W czołówce znajdą się Indie (wzrost o 39%), a tuż za nimi Filipiny (38%) oraz Chiny (35%). Spośród 59 krajów i terytoriów uwzględnionych w prognozach Knight Frank, osiem na 10 wiodących pod względem rozwoju krajów leży na terenie Azji, a pozostałe dwa z tej dziesiątki to Rumunia i Ukraina.


Jednakże warto zauważyć, że część z nich startuje z niskiego poziomu. Na przykład, do roku 2023 w Rumunii mieszkać będzie 278 najzamożniejszych (UHNWI) na świecie osób, a na Ukrainie - 485. Przewiduje się, że liczba najzamożniejszych osób (UHNWI) na Filipinach wyniesie 296 w 2023 roku, tj. niecałe 2% populacji najbogatszych osób w Japonii, która szczyci się najwyższym wynikiem w tej dziedzinie w Azji (20 570 osób).


Prognozowany wzrost liczby najzamożniejszych osób (UHNWI) jest zgodny z wynikami tegorocznego badania pt. Attitudes Survey, z którego wynika, że większość UHNWI spodziewa się wzrostu wartości swojego majątku w roku 2019. Jednakże widoczna jest pewna rozbieżność co do intensywności tych nastrojów - 4/5 doradców ds. majątkowych w USA przewiduje, iż majątek ich klientów w roku 2019 wzrośnie, natomiast w Azji prognozy nie są już tak optymistyczne (niecałe 2/3).


Jeśli chodzi o uwzględnienie wyzwań związanych z lokalną sytuacją polityczną i gospodarczą, widać większą zgodność. Około 65% respondentów z krajów azjatyckich oraz 59% respondentów z USA stwierdziło w badaniu, iż warunki lokalne mogłyby spowodować większe trudności, jeśli chodzi o bogacenie się oraz utrzymanie dobrobytu w przyszłości.


wykres


Źródło: Knight Frank

06.03.2019


Tagi: bogaci, UHNWI