QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Trendy technologiczne 2019. Jak przełamać bariery technologiczne?

foto

Dziesiąty raport Deloitte pt. „Trendy technologiczne 2019” omawia zjawiska, które spowodują radykalne zmiany w biznesie w perspektywie najbliższych dwóch lat. Będą to między innymi zaawansowane sieci połączeń, inteligentne interfejsy, czy zastąpienie serwerów technologią chmury. Trendy te wynikają ze współdziałania potężnych sił, które dogłębnie przekształcają działalność wszystkich branż.


Tegoroczny raport to jednocześnie podsumowanie dekady takich zmian. Analizujemy, jakie rozwiązania technologiczne rokują na przyszłość, ale również – podobnie jak w latach ubiegłych – prezentujemy wpływ tych zmian na systemy informatyczne oraz możliwe sposoby reakcji na ryzyko.


Trwająca transformacja cyfrowa to duże wyzwanie dla firm. Te jednak, zdumiewająco dobrze radzą sobie z dopasowywaniem nowych trendów i technologii do własnych potrzeb biznesowych, tworząc mapę drogową, umożliwiającą osiągnięcie celów, dotychczas leżących poza granicami możliwości technologicznych.


Jak wybieraliśmy trendy?

- Analizując informacje od naszych klientów, dotyczące bieżących i przyszłych priorytetów;

- Przyglądając się prognozom i analizom wybitnych ekspertów nauki i przemysłu;

- Studiując strategie i priorytety inwestycyjne wiodących startupów, funduszy venture capital i dostawców technologii;

- Uwzględniając analizy i doświadczenia, zebrane przez specjalistów Deloitte z całego świata.


Ostatnia dekada to nieustające zmiany systemów informatycznych, modeli biznesowych i rynków, związane z wprowadzeniem technologii chmury, analityki oraz rozwiązań umożliwiających obsługę cyfrową. Siły te, teraz „oswojone”, nie są już postrzegane jako trendy, ale nie można nie doceniać ich wpływu, tym bardziej, że podlegają ciągłej ewolucji. Na czoło wysunęły się trzy rozwiązania: blockchain, technologie kognitywne i rzeczywistość cyfrowa (rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, Internet rzeczy i inne). Każda z nich może stać się taką siłą makrotechnologiczną. Jednocześnie umożliwiają one firmom korzystanie z innowacyjnych rozwiązań bez utraty integralności operacyjnej: modernizację systemów informatycznych, transformację technologiczną oraz opracowywanie strategii eliminacji cyberryzyka, wykraczających poza bezpieczeństwo i poufność informacji. Podstawę przeszłych i obecnych innowacji technologicznych stanowi zatem dziewięć elementów o charakterze formatywnym. Choć każdy rozwija się niezależnie od pozostałych, ich zbieżność w miejscu i czasie umożliwia przeprowadzanie znaczących i głębokich zmian.


Niektóre firmy rozpoczynają swoją przygodę ze sztuczną inteligencją od badania wybranych możliwości i przykładów wykorzystania przez innych. Takie podejście może zaowocować przydatnymi analizami, ale nie wystarczy, by zakwalifikować firmę do rynkowej awangardy (jedynie, by nie pozostać w tyle). Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, należy całkowicie zmienić koncepcję interakcji między człowiekiem a maszyną w miejscu pracy. Zarządzający muszą zastanowić się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji i innych narzędzi kognitywnych we wszystkich najważniejszych procesach biznesowych i aspektach działalności firmy, aby umożliwić podejmowanie decyzji na podstawie najistotniejszych informacji w czasie rzeczywistym. To nie są małe kroczki. Jeżeli uświadomimy sobie, że technologie oparte o sztuczną inteligencję rozwijają się we wszystkich branżach, i to całkiem szybko, wykorzystanie jej jako podstawy działalności we własnej firmie może być warunkiem przetrwania.


Inteligentne interfejsy

Obecnie korzystamy z technologii za pośrednictwem coraz inteligentniejszych interfejsów. Tradycyjna klawiatura jest wypierana przez ekrany dotykowe, komendy głosowe i podobne rozwiązania. Te z kolei ustępują miejsca bardziej synchronicznym i naturalnym metodom interakcji. Przykładowo, obrazy i filmy wideo mogą być wykorzystywane do kontroli stanu majątku, autentykacji użytkowników czy zrozumienia kontekstu. Zaawansowane rozwiązania głosowe umożliwiają komunikowanie się ze złożonymi systemami w formie naturalnej rozmowy, ze wszystkimi jej niuansami. Intuicyjne odczytywanie gestów, ruchów głowy czy spojrzeń człowieka umożliwia sztucznej inteligencji reagowanie na polecenia niewerbalne. Inteligentne interfejsy łączą technologie oparte o projekty, których podstawą jest sposób funkcjonowania człowieka, z najnowszymi technologiami, obejmującymi uczenie maszynowe, robotykę, internet rzeczy, świadomość kontekstu oraz zaawansowaną rzeczywistość rozszerzoną i rzeczywistość wirtualną. Odpowiednio zestrojone technologie i możliwości przekształcają interakcje między człowiekiem a maszyną, danymi i drugim człowiekiem.


Łączność przyszłości

Technologia sieci zaawansowanych – to cichy bohater cyfrowej przyszłości, umożliwiający ciągłość połączenia, a zatem rozwój nowych produktów i usług oraz przekształcanie niesprawnych modeli operacyjnych. Jej wdrażaniu sprzyja transformacja cyfrowa w formie stosowania technologii zależnych od danych i sieci, takich jak technologie kognitywne, internet rzeczy, blockchain czy zaawansowane narzędzia analityczne. Technologie nowej generacji, na przykład 5G, rozwiązania satelitarne czy ultraszerokopasmowe, to zapowiedź olbrzymich usprawnień, a zarazem niezawodnej i szybkiej łączności. Takie rozwiązania, jak budowanie sieci definiowanych przez oprogramowanie, czy też wirtualizacja funkcji sieciowych, ułatwiają zarządzanie ewolucją łącznościową. W najbliższych miesiącach można oczekiwać konfiguracji i wdrożenia sieci przyszłości w niektórych przedsiębiorstwach.


Projektowanie zupełnie nowych doświadczeń

Nowa rzeczywistość marketingowa ma trzy cechy: jest spersonalizowana, dopasowana do kontekstu i podlega dynamicznym zmianom. Agencje kreatywne tracą na znaczeniu. Zastępuje je współpraca dyrektora działu marketingu firmy z jej własnymi komórkami technologicznymi. Dyrektorzy marketingu we współpracy z dyrektorami IT tworzą arsenały narzędzi ukierunkowanych na indywidualne doświadczenie, oparte o najnowsze technologie i przenoszące punkt ciężkości z intuicji na informację. W procesie takim klient może liczyć na zindywidualizowane podejście, bo obsługująca go firma zna zarówno jego preferencje, jak i zachowania. Dzięki wykorzystaniu analityki i technologii kognitywnych można poznać potrzeby i dążenia klienta oraz optymalne sposoby ich zaspokojenia. Narzędzia, umożliwiające kształtowanie doświadczenia, dopasowują treści udostępniane w fizycznych i cyfrowych punktach komunikacji, co pozwala na daleko posuniętą indywidualizację kontaktu z klientem.


DevSecOps i cyberbezpieczeństwo

Nowoczesne organizacje, świadome konieczności wzmocnienia zabezpieczeń przed cyberatakami i innymi rodzajami ryzyka, budują kulturę DevOps, obejmującą procesy, narzędzia i zasady zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i kontroli. Nasilający się trend DevSecOps sprawi, że coraz więcej firm zainteresuje się systemami modelowania zagrożeń, oceny ryzyka i automatyzacji zabezpieczeń jako podstawowymi elementami procesu tworzenia produktu, od momentu opracowania koncepcji do wdrożenia w warunkach realnych. DevSecOps oznacza całkowite przekształcenie zarządzania cyberzagrożeniami i ryzykiem z procesu zapewnienia zgodności z przepisami, zwykle wdrażanego pod koniec cyklu opracowywania produktu, w podejście dominujące w całym procesie tworzenia nowych elementów oferty. Co więcej, DevSecOps to kodyfikacja zasad i najlepszych praktyk w postaci narzędzi i platform, dzięki czemu wszyscy pracownicy działu IT ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczeństwo.


Świat bez serwerów – NoOps i chmura

Ewolucja przetwarzania w chmurze osiągnęła nowy etap: konsumenci mogą całkowicie oddzielić się od infrastruktury systemowej i narzędzi. Dostawcy technologii chmury stale podwyższają stawkę: zamiast dostarczać wszystkie elementy od hipernadzorcy w dół, przejmują wiele zadań związanych z administracją systemu podstawowego. W ten sposób tworzy się środowisko NoOps (bez operacji), w którym w sposób dynamiczny zapewnia się oprogramowanie i odpowiedni do niego sprzęt. Kolejny etap obejmuje automatyzację tradycyjnych zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem. Dzięki uwolnieniu od konieczności opieki nad serwerem pracownicy IT mogą przejąć nowe obowiązki – inżynierów na farmie komputerowej, uczestniczących w kształtowaniu wyników finansowych firmy.


Jak przełamać bariery technologiczne: mapowanie przyszłość

Trendy technologiczne nie działają w próżni, ani nie pojawiają się w określonych momentach. Można powiedzieć, że przepływają w czasie i tworzą hybrydy z innymi trendami, dotyczącymi nauk przyrodniczych i społecznych, a także biznesu. Efekty takiej hybrydyzacji bywają zaskakujące. Jak pokazuje najnowsza historia, przypadkowe krzyżówki odkryć technologicznych i naukowych z realiami biznesowymi często przynoszą przełomowy rezultat. Zastanówmy się nad efektami oddziaływania technik crowdfundingu lub modelu subskrypcyjnego na technologię i naukę. Ukierunkowane na klienta strategie innowacyjne i powszechne zastosowanie platform do prezentacji ofert przynoszą korzyści bardzo wielu branżom. W ostatnim rozdziale raportu „Trendy technologiczne 2019” analizujemy i podsumowujemy zmiany i możliwości, jakie oferują te powiązania. Przedstawiamy również wskazówkę dla firm, które z trudem dotrzymują kroku innowacjom: indywidualna taktyka i jednorazowe rozwiązania technologiczne, to zaledwie składniki złożonej strategii udanej transformacji.


Źródło: Deloitte

28.02.2019


Tagi: trendy technologiczne


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...