QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Haitong Bank: KUPUJ dla Bogdanki NEUTRALNIE dla JSW, KUPUJ dla Famura

wykres


Haitong Bank w raporcie z 21 lutego (godz. 8:00) wydaje pierwszą rekomendację dla Famuru i aktualizuje rekomendacje dla dwóch innych firm z branży:

  • KUPUJ dla LW Bogdanka (cena docelowa akcji 64,19 PLN)
  • NEUTRALNIE dla JSW (cena docelowa akcji 62,39 PLN)
  • KUPUJ dla Famur (cena docelowa akcji 5,82 PLN)

LW Bogdanka

Haitong Bank podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Bogdanki pomimo obniżenia ceny docelowej akcji do 64,19 PLN (z 66,29 PLN). Analitycy uważają, że większość problemów związanych z wydobyciem została rozwiązana i w 2019 r. produkcja powinna wzrosnąć r/r o 0,4 mln ton do 9,4 mln ton. Ich zdaniem ponadprzeciętnie wysoki wzrost kosztów w 2018 r. był związany ze zwiększeniem robót przygotowawczych do 38 km i wobec osiągnięcia wskaźnika robót do wydobycia na poziomie 4 km na 1 mln ton produkcji dynamika wzrostu kosztów powinna ulec wypłaszczeniu. Dlatego analitycy Haitong Bank zakładają, że w 2019 r. koszty wzrosną o 7 proc. lub 150 mln PLN wobec 11 proc. albo 217 mln PLN w 2018 r., co będzie wynikało z podwyżek cen elektryczności i podwyżek płac. Jeżeli chodzi o zrealizowane ceny węgla, to oczekują, że renegocjacja kontraktu z Eneą, pozwoli na podwyższenie cen w 2019 r. średnio o 15 proc., po czym w kolejnych latach przewidują wzrost o 2 proc. r/r. W ocenie analityków Haitong Bank Bogdanka na lata 2019-2020 wyceniana jest relatywnie nisko, ze wskaźnikiem EV/EBITDA w wysokości 2,5/2,2, dającym około 55-60 proc. dyskonto w porównaniu do międzynarodowych konkurentów z branży węglowej, co zdaniem analityków nie znajduje uzasadnienia.


JSW SA

Haitong Bank obniża rekomendację dla JSW z KUPUJ do Neutralnie i cenę docelową akcji ze 102,6 PLN do 62,39 PLN, co oznacza 4-proc. potencjał wzrostowy. Mimo że na poziomie mnożników spółka wygląda tanio w porównaniu do zagranicznej konkurencji, istnieje kilka ryzyk, które mogą ograniczać potencjał wzrostowy akcji. Największym ryzykiem według Haitong Bank jest wzrost produkcji węgla w Chinach, co może prowadzić do spadku cen benchmarkowych, w tym cen węgla koksującego. Spadek popytu na stal i węgiel w okolicach początku chińskiego roku kalendarzowego również może być czynnikiem ryzyka. Dodatkowo analitycy uważają, że obecne trendy na chińskim rynku mieszkaniowym w perspektywie średnio- i długoterminowej są nie do utrzymania, ponieważ odsetek pustostanów w 2018 r. wzrósł, a zakup mieszkań na cele inwestycyjne przewyższył zakup na cele mieszkaniowe. Ponieważ chiński rynek nieruchomości jest największym konsumentem stali na świecie, analitycy uważają, że jego potencjalne spowolnienie może mieć konsekwencje dla rynku węgla koksującego.


Jeżeli chodzi o specyficzne czynniki dotyczące JSW, analitycy Haitong Bank dostrzegają ryzyko wzrostu kosztów, szczególnie przez podwyżki płac dla pracowników i koszty elektryczności, co może w sumie kosztować JSW w 2019 r. dodatkowe 700 mlm PLN (10 proc. całości kosztów). Patrząc na mnożniki, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że akcje spółki są tanie (wskaźnik EV/EBITDA na lata 2019/2020 poniżej konkurencji). Jednak w świetle słabego generowania wolnych przepływów finansowych w tym roku i niepokojąco wysokiego poziomu dźwigni operacyjnej, analitycy uważają, że znaczące dyskonto w porównaniu do konkurentów jest w pełni usprawiedliwione. Mimo że nie zakładają takiego scenariusza, to widzą niewielkie ryzyko, że w przypadku przejęcia Praire Mining lub PBSz, z zysku za 2018 r. zostanie wypłacona niższa dywidenda niż oczekiwałby rynek.


Famur

Haitong Bank rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla Famuru od KUPUJ z ceną docelową akcji 5,82 PLN, co oznacza 19-proc. potencjał wzrostowy. Pozytywna ocena walorów wynika ze sprzyjających producentom sprzętu górniczego warunków makroekonomicznych. Po pierwsze, po przejęciu Kopeksu, Grupa Famur stała się bezdyskusyjnym liderem na polskim rynku sprzętu górniczego, co wzmacnia jego pozycję w negocjacjach z najważniejszymi klientami. Po drugie, Haitong Bank przewiduje odbicie w budżetach na wydatki kapitałowe w polskiej branży węglowej, po 2-3 latach niedoinwestowania w branży. Według polskiego rządu węgiel pozostanie kluczowym paliwem w polskiej energetyce, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, a ze względu na potężny wzrost importu w ubiegłym roku analitycy wnioskują, że na rynku jest również dużo miejsca dla wzrostu rodzimej produkcji. Po trzecie wreszcie, wierzą, że strategia międzynarodowej ekspansji jest słuszna. Wysokie ceny węgla w poprzednich latach pociągnęły za sobą nowe inwestycje, a większość głównych producentów surowca (w tym Chiny, Indie i Rosja) zwiększa wydobycie.


Ponadto analitycy Haitong Bank uznają za atut jakość zarządzania i profesjonalizm na poziomie operacyjnym. Zdolność do utrzymania wysokiej rentowności na tle międzynarodowych konkurentów i kilkanaście przejęć dokonanych w przeszłości potwierdzają kompetencje zarządu. Analitycy oczekują również szczodrych dywidend wypłacanych w następnych kilku latach, ze średnią stopą dywidendy na poziomie 5 proc. Na prognozach Haitong Bank Famur jest wyceniany ze skromnym dyskontem w porównaniu do międzynarodowych konkurentów (EV/EBITDA), które ich zdaniem jest nieuzasadnione z powodu wysokiej rentowności spółki i relatywnie agresywnej strategii wzrostu wynikającej ze stosunkowo niewielkiej skali prowadzonej działalności na tle międzynarodowych konkurentów.


Krzysztof Kozieł, Analityk, Haitong Bank


Źródło: Haitong Bank

22.02.2019


Tagi: banki, rekomendacja, akcje