QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Rynek Pracy Specjalistów 2018

wykres


W 2018 roku pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl 571 804 ofert pracy - o ponad 7% więcej niż rok wcześniej. To drugi rok z rzędu, w którym liczba ogłoszeń przekroczyła pół miliona. Nadal najczęściej poszukiwano handlowców, specjalistów obsługi klienta i ekspertów ds. IT. Minione 12 miesięcy przyniosło również wzrost zainteresowania specjalistami technicznymi oraz pracownikami fizycznymi. W raporcie przyglądamy się także trendom, które towarzyszyły zapotrzebowaniu na kadry.


2018 rok – wybrane liczby i fakty

  • Liczba ofert na Pracuj.pl wyniosła 571 804 i wzrosła rok do roku o 7,1%.
  • Pracodawcy byli najbardziej aktywni w rekrutacji we wrześniu i styczniu.
  • Najczęściej szukano handlowców (31%), choć zainteresowanie nimi spadło.
  • Najwięcej pracowników poszukiwano w branży finansowej, handlu B2C i produkcji FMCG.
  • 24% ofert pochodziło z województwa mazowieckiego, co 10 – z dolnośląskiego i małopolskiego.

Rynek Pracy Specjalistów w 2018 roku


Rynek Pracy Specjalistów: 2012-2018

W ciągu ostatnich sześciu lat liczba ofert pracy zamieszczanych na Pracuj.pl wzrosła aż o 73%. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się rok do roku o ponad 7%. Od dwóch lat liczba ogłoszeń na portalu przekracza poziom pół miliona.


W 2018 roku pracodawcy byli szczególnie aktywni we wrześniu (53 396 ofert), styczniu (52 581) oraz październiku (52 134). Ogółem największa liczba ofert została zamieszczona w trzecim kwartale 2018 (148 454 oferty) oraz w pierwszych trzech miesiącach roku (146 960). Oba okresy to czas wzmożonej aktywności rekrutacyjnej w firmach.


Kogo szukali pracodawcy?

Najpopularniejszą grupą pracowników kolejny rok z rzędu byli eksperci od handlu i sprzedaży – dotyczyło ich 31% ofert pracy. Co jednak ciekawe, to jedyna grupa specjalistów, w której odnotowano w minionych 12 miesiącach niewielki spadek liczby zamieszczonych ofert. Przy jednoczesnych wzrostach zapotrzebowania na kadry w innych branżach, tendencja ta w konsekwencji przełożyła się na zmniejszenie udziału handlowców oraz sprzedawców w ogólnej puli rekrutacji na Pracuj.pl. Dla porównania, rok wcześniej do tej grupy kierowano 35% ogłoszeń na portalu, a w 2016 roku – 37%.


Drugą najbardziej popularną specjalizacją była obsługa klienta (22%), a trzecią – specjaliści ds. IT (15%). Niewiele mniejszym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się finansiści (14%) oraz inżynierowie (12%).


O ile w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalizacji znalazły się grupy popularne wśród pracodawców od co najmniej kilku lat, o tyle w 2018 roku charakterystyczny był duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszarów technicznych, m.in. budownictwa (23%), produkcji i inżynierii (po 21%) oraz logistyki 20% i nieruchomości – 18%.


Warto zwrócić uwagę na pracowników fizycznych (ujętych ogólnie, w ramach różnych specjalizacji). Łącznie kierowane było do nich 12% ogłoszeń na Pracuj.pl. Jeszcze w 2017 roku było to znacznie mniej, bo 8% wszystkich ofert. Według ekspertów Pracuj.pl te liczby wskazują zarówno na rosnącą rolę tej grupy pracowników na rynku pracy, jak i coraz szersze wykorzystanie rekrutacji online przez pracodawców poszukujących pracowników fizycznych, zwłaszcza kandydatów posiadających specjalistyczne kwalifikacje i certyfikaty.


Które branże rekrutowały najczęściej?

W 2018 roku najwięcej ofert na Pracuj.pl zamieścili pracodawcy z branży bankowo-finansowej (11%). Drugie miejsce zajął handel detaliczny B2C (10%). Trzecia pod względem udziału we wszystkich ofertach pracy była produkcja FMCG (9%). Co ciekawe, w minionych 12 miesiącach 7% ogłoszeń pochodziło z branży handlu B2B. W 2017 roku ta kategoria była liderem zestawienia.


W których branżach zaobserwowano wysokie wzrosty? O 23% zwiększyła się liczba ofert zamieszczanych przez firmy z branży energetycznej, o 18% - w budownictwie i inżynierii. Dane te pokazują wzmożoną aktywność na rynku firm zatrudniających przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym oraz pracowników fizycznych.


Gdzie rekrutowano najwięcej?

Województwo mazowieckie – to z niego pochodziła blisko co czwarta oferta na Pracuj.pl (24%). Było ono liderem ofert w minionych sześciu latach. Za stołecznym województwem plasują się regiony południowej Polski – województwo dolnośląskie, małopolskie (po 10%) i śląskie (9%). Podobny wynik osiągnęło jeszcze województwo wielkopolskie (9%).


Najwyższy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano także w czołowych województwach pod względem liczby ofert: śląskim (12%) oraz mazowieckim, pomorskim i małopolskim (9%). Jedynym regionem poza czołówką który zanotował znaczne zwiększenie liczby ogłoszeń, było województwo zachodniopomorskie (9%).


Rekrutacja 2018 w świetle trendów rynkowych

Działania rekrutacyjne pracodawców obserwowane w 2018 roku na Pracuj.pl wiążą się z wieloma istotnymi rynkowymi trendami, na które w minionych 12 miesiącach zwracali uwagę eksperci portalu.


HANDEL. Nowe trendy w rekrutacji

Na nieco słabnącą rolę rekrutacji handlowców i sprzedawców analitycy Pracuj.pl zwracali uwagę już w III kwartale ubiegłego roku. W specjalnej sekcji kwartalnego raportu Rynek Pracy Specjalistów zwracaliśmy jednocześnie uwagę na rywalizację firm o najlepszych specjalistów z tego obszaru. Z kolei w raporcie poświęconym handlowcom wykazaliśmy, które specjalizacje handlowców aktywnych mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia – wiodą w tym zakresie branże o dużym poziomie specjalizacji. Pisaliśmy także o poprawiających się warunkach zatrudnienia i pensjach kasjerów, pytając o opinie ekspertów rynkowych.


REGIONY. Miejsce wpływa na wynagrodzenia i oferty

Wszystkie z sześciu województw, w których opublikowano najwięcej ogłoszeń w 2018 roku, są dużymi ośrodkami akademickimi oraz zagłębiami inwestycji biznesowych z rozwiniętym przemysłem. Jak pokazuje raport Pracuj.pl dotyczący zarobków w regionach – to także w tych województwach pracownicy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia od pracodawców, osiągając znaczące różnice na analogicznych stanowiskach.


NOWE TECHNOLOGIE. Nowe dziedziny i walka o talenty

Do specjalistów IT skierowano aż 15% ogłoszeń na Pracuj.pl w 2018 roku – choć według danych Komisji Europejskiej stanowią oni zaledwie 2,8% całej siły roboczej w Polsce. Zapotrzebowanie na kadry w branży IT napędzają nowe, dynamicznie rozwijające się dziedziny - jedną z nich jest automatyzacja pracy. Ze wsparcia botów i algorytmów korzystają także specjaliści Grupy Pracuj – m.in. w celu usprawniania procesów rekrutacyjnych i skuteczności ogłoszeń.


PRACA FIZYCZNA. Ewolucja oczekiwań pracowników

Rosnąca liczba ofert dla pracowników fizycznych wykazana w 2018 roku ma także wpływ na zmieniające się postawy i oczekiwania tej grupy. Jak pokazał raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy” , połowa z nich czuje się specjalistami w swojej dziedzinie i wierzy, że szybko znaleźliby nową pracę. Aż 77% byłoby skłonnych zmienić pracodawcę za wyższe zarobki. Pracodawcy wysokie pensje oferują już m.in. kierowcom z uprawnieniami do przewozu niebezpiecznych materiałów.


Komentarz Rafała Nachyny, Dyrektora Zarządzającego Pracuj.pl

73-procentowy wzrost liczby ofert od 2012 roku, a w samym 2018 - aż 571 tysięcy ogłoszeń i tyle samo szans na nowy krok w karierze dla Polaków. To dane liczbowe dotyczące Pracuj.pl, które dobrze podsumowują 2018 rok oraz drogę, jaką przeszedł rynek pracy w Polsce. Według Ministerstwa Pracy minione 12 miesięcy zamknęło się niskim bezrobociem - na poziomie 5,9%.


Wysoka liczba rekrutacji jest jednak także jednym z symptomów wyzwań, przed jakimi staną pracodawcy w 2019 roku. Wzrostowe tendencje na rynku pracy są silnie związane z deklaracjami przedsiębiorców, którzy pozytywnie oceniają bieżącą sytuację biznesową i zamierzają zwiększać liczbę miejsc pracy. Chcieć, a móc to jednak dwie różne rzeczy – głównym ryzykiem jest oczywiście niedobór rąk do pracy. Sposób, w jaki firmy odpowiedzą na to wyzwanie, będzie wpływał także istotnie na sytuację na rynku w 2019 roku.


Oprócz niedoboru kandydatów w części branż zwiększa się także rotacja pracowników i ich otwartość na zmiany. Jesienią 2018 już 63% specjalistów badanych przez Pracuj.pl deklarowało, że planują zmienić pracę. Dlatego w kontekście rynku pracownika dla firm coraz ważniejsze będzie, by wyróżnić się na tle innych pracodawców – nie tylko pensją. Rosnąć musi także jakość współpracy HR z innymi działami organizacji w budowaniu spójnych polityk rekrutacji i rozwoju pracowników. Sprawniejsze musi być także wykorzystanie cyfrowych narzędzi technologicznych do zarządzania kadrami i rekrutacją. Wszystkie te czynniki zwiększają bowiem skuteczność działań HR w obliczu dużej rywalizacji o kadry.


U progu 2019 roku widzimy jeszcze wyraźniej, że polski rynek rekrutacji od kilku lat napędzają przede wszystkim zarówno zapotrzebowanie firm na kadry, jak i rosnąca pozycja kandydatów w relacji z pracodawcami – przynajmniej w części branż. Rynek pracy stale się zmienia, ale nadrzędne wyzwania pozostają wciąż te same – to utrzymanie talentów i przyciąganie kolejnych dobrych pracowników.


Więcej informacji w raporcie: Rynek Pracy Specjalistów w 2018 roku


Źródło: Grupa Pracuj Sp. z o.o.

15.01.2019


Tagi: rynek pracy, specjaliści, raport


ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE