QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Rok 2018 najlepszym w historii TGE w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052 409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego.


Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co stanowi wzrost r/r o 3,4 proc. i zarazem najlepszy wynik w historii notowań na TGE.


Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego. Na rynku spot wolumen wzrósł o 9,8 proc. do poziomu 27 714 704 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 27 637 223 MWh (wzrost o 9,9 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego 77 481 MWh (spadek o 14,5 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wzrósł o 129,5 proc., do poziomu 198 337 705 MWh. W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 15 443 219 MWh – o 15,9 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 12 735 089 MWh (wzrost o 18,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 708 130 MWh (wzrost o 7,0 proc. r/r).


Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2018 na poziomie 224,71 zł/MWh, rosnąc o 66,75 zł/MWh względem roku 2017. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 218,01 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 36,89 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła w całym 2018 roku 242,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 74,90 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-19 spadła względem listopada o 5,44 zł/MWh, do poziomu 281,17 zł/MWh.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co oznacza wzrost r/r o 3,4 proc. i stanowi najlepszy wynik w historii notowań na TGE. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 672 199 MWh, malejąc względem roku 2017 o 1,3 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 17 599 948 MWh (spadek o 8,6 proc.), a na RDBg 6 072 251 MWh (wzrost o 28,5 proc.). Wolumen obrotu na RTT wzrósł o 4,3 proc. względem rekordowego do tej pory roku 2017, do poziomu 119 633 407 MWh.


W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 11 499 247 MWh – o 52,1 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 8 945 087 MWh (wzrost o 65,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 554 160 MWh (wzrost o 19,2 proc. r/r). Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2018 roku 106,02 zł/MWh, czyli o 22,36 zł/MWh więcej niż w roku 2017. Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej o 0,82 zł/MWh, do poziomu 111,65 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła w 2018 roku 106,28 zł/MWh, czyli o 24,49 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-19 wyniosła 106,37 zł/MWh, a więc o 1,07 zł/MWh mniej niż w listopadzie.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 3 683 204 MWh, a więc o 29,0 proc. mniej niż w grudniu roku 2017. Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh, a więc o 4 024 MWh (0,01 proc.) niższym niż w roku 2017.


Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2018 roku dla instrumentu PMOZE_A 103,82 zł/MWh, czyli o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2018 wyniósł 330 017 toe, co oznacza spadek r/r o 17,5 proc. W grudniu br. wolumen obrotu zmalał r/r o 45,2 proc., do poziomu 30 530 toe. Wolumen obrotu samym instrumentem PMEF wyniósł w grudniu 20 145 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 321,91 zł/toe (spadek względem listopada o 76,06 zł/toe).


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W całym roku 2018 w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 16 848 979 MWh, co stanowi najlepszy rezultat w historii Rejestru i ponad 6-krotny wzrost r/r. W grudniu 2018 r. wolumen transakcji wyniósł 4 188 501 MWh, a cena średnioważona 0,51 zł/MWh.


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada wyniósł 250,78 zł/t, co stanowi wzrost o 3,0 proc. w stosunku do października br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,4 proc., do 11,33 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 2,5 proc. w tym samym okresie i wynosi 297,24 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,6 proc., osiągając wartość 12,42 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do listopada ubiegłego roku wyniosła 39,37 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 18,6 proc.) i 40,59 zł/t (wzrost o 15,8 proc.) dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,76 zł/GJ (18,4 proc.) i 1,80 zł/GJ (16,9 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec grudnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 77 spółek.


W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 grudnia 2018 r. członkami rejestru było 3 705 podmiotów, w grudniu przybyło ich 10. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 438 podmiotów.


wykres


Źródło: TGE

04.01.2019


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE