QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
KOKTAJL
Szukaj 

Wyniki finansowe Cloud Technologies za III kwartał 2018 r.

wykres


Cloud Technologies, polski lider analityki Big Data i jeden z największych na świecie dostawców anonimowych danych o użytkownikach Internetu, miał w III kwartale 2018 r. 10,2 mln zł przychodów i 1,7 mln zł straty netto. Wyniki Grupy po trzech kwartałach 2018 r. to 33,3 mln zł przychodów i 2,4 zysku netto. Kolejnym etapem przeprowadzanej w Grupie transformacji biznesu jest wyodrębnienie nowych segmentów odzwierciedlających zaktualizowany profil działalności.


– Transformacja działalności Cloud Technologies przebiega zgodnie z naszymi założeniami, ale cały czas ma istotny wpływ na osiągane wyniki. Trzeci kwartał, ze względu na sezonowość branży jest zwykle najsłabszy w roku, dlatego uważamy że najtrudniejszy moment mamy już za sobą. Optymistycznie patrzymy więc na kolejne okresy – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. – W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy zasięg analizowanych danych, tym samym nasz najcenniejszy zasób jakim jest zbiór danych został istotnie powiększony i przetwarzamy obecnie ponad 27 mld anonimowych profili internautów. W minionym kwartale otrzymaliśmy dofinansowanie dwóch naszych projektów rozwojowych, myślimy również o zakupie technologii, które pozwolą na istotne obniżenie kosztów. Jednym z rozwiązań jest zakup licencji na platformę DSP – dodaje prezes.


Przychody ze sprzedaży usług Grupy zmniejszyły się w III kwartale 2018 r. o 43% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Najistotniejszy wpływ na dynamikę przychodów ma konsekwentnie realizowana przez Grupę transformacja biznesu w stronę danych, która znacząco wpłynęła na strukturę przychodów Grupy. W dalszym ciągu największy udział w generowanych przychodach mają sieci afiliacyjne (4,4 mln zł), ale w rezultacie świadomego ograniczania współpracy z tą grupą odbiorców, zmniejszyły się one w III kw. 2018 r. o 66,9%. W analizowanym okresie nieznacznie spadły również przychody od brokerów powierzchni reklamowych (spadek o 12,7%) oraz agencji reklamowych i domów mediowych (spadek o 7,0%). Zgodnie z założeniami rosną natomiast przychody od klientów bezpośrednich (wzrost o 507,9%) oraz dystrybutorów danych i technologii (wzrost o 96,7%).


Grupa odnotowała w III kwartale 2018 r. stratę EBITDA na poziomie 0,7 mln zł oraz stratę EBIT w wysokości 1,0 ml zł. Na wyniki Grupy w minionym kwartale negatywnie wpłynęły także różnice kursowe oraz koszty pozyskiwania danych z nowych rynków i koszty operacyjne związane rozpoczęciem działalności operacyjnej spółki zależnej OnAudience LTD i związane z tym otwarcie biura w Londynie.


Zmiana prezentacji segmentów działalności

Kolejnym etapem prowadzonej aktualnie transformacji biznesu jest zmiana prezentacji segmentów działalności. Raportowane dotychczas segmenty zostały zastąpione przez nowe, które lepiej odzwierciedlają obecny profil działalności Grupy i w czytelny sposób uporządkowują wyniki generowane przez określone grup klientów:


Data acquisition obejmujący działalność prowadzoną w celu pozyskania anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które wykorzystywane są w innych segmentach działalności Grupy. Do tego segmentu przypisano przychody z realizacji kampanii reklamowych na rzecz sieci afiliacyjnych oraz z pośrednictwa zakup brokerów powierzchni reklamowych.


Data consulting obejmujący działalność usługową realizowaną z wykorzystywaniem anonimowych danych o użytkownikach Internetu. Świadczone usługi obejmują w szczególności realizację precyzyjnie targetowanych internetowych kampanii reklamowych. Głównymi odbiorcami usług są agencje reklamowe oraz klienci bezpośredni, działający przeważnie w segmencie B2C.


Data enrichment to działalność obejmująca monetyzację cyfrowych informacji poprzez sprzedaż anonimowych danych o użytkownikach Internetu oraz autorskiej technologii Data Management Platform (DMP). W tym segmencie raportowane są przychody od dystrybutorów danych oraz technologii.


– Począwszy od tego kwartału, zdecydowaliśmy się na pokazywanie naszego biznesu przez pryzmat grup klientów z którymi współpracujemy. Pozwoli nam to w jasny i precyzyjny sposób pokazać działalność Grupy naszym akcjonariuszom. Nowy, bardziej czytelny i transparentny sposób umożliwi lepszą analizę wyników osiąganych przez Grupę Cloud Technologies – przekonuje Piotr Prajsnar.


Największe znaczenie w przychodach ze sprzedaży Grupy ma segment Data acquisition, który odnotował spadek o prawie 60%. Przychody segmentu Data consulting wzrosły o blisko 38%, a segmentu Data enrichment aż o ponad 93%. Taka dynamika poszczególnych segmentów jest zgodna z przeprowadzaną aktualnie w Grupie transformacją biznesu. Ze względu na świadome ograniczenie skali realizacji kampanii dla sieci afiliacyjnych, wynik segmentu Data acquisition był na niewielkim plusie. Stratę operacyjną w III kwartale 2018 r. na poziomie 0,4 mln zł odnotował również segment Data consulting, co było spowodowane przede wszystkim wyższymi kosztami zakupu mediów. W segmencie Data enrichment odnotowano natomiast poprawę rentowności EBITDA do 0,2 mln zł.


Źródło: Cloud Technologies

15.11.2018


Tagi: wyniki finansowe, wyniki sprzedaży


SPOTKANIA BIZNESOWE

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...