QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Bankowe stress-testy – mistrzowie Europy

wykres


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował wyniki tegorocznych stress-testów przeprowadzonych wśród największych banków w Europie. Polski sektor bankowy (reprezentowany przez dwa banki) okazał się najbardziej odpornym (analizując poziom funduszy własnych) w całej Unii Europejskiej. Postanowiliśmy sprawdzić, na ile dobry wynik krajowego sektora bankowego wiąże się z różnicami w scenariuszach makroekonomicznych dla poszczególnych krajów.


Ogólny scenariusz dla całej UE zakładał szok na globalnym rynku finansowym i miał zasadniczo charakter egzogeniczny. Transmisja szoku miała w pierwszej kolejności przebiegać przez ceny aktywów (w szczególności akcji i obligacji), a także kanał kursowy. Wzrost zmienności na rynkach miał uderzyć w nastroje podmiotów gospodarczych oraz wyraźnie pogorszyć perspektywy dla globalnej gospodarki i w konsekwencji uderzyć w gospodarki państw UE.


Analiza porównawcza głębokości szoku makroekonomicznego wskazuje, że w przypadku PKB, stopy bezrobocia i długookresowych stóp procentowych polska gospodarka była jedną z najbardziej dotkniętych przez hipotetyczny szok skalibrowany przez EBA. W przypadku stopy bezrobocia tak silny wzrost w obliczu szacowanego osłabienia dynamiki PKB wydaje się zbyt konserwatywny uwzględniając zmiany strukturalne w polskiej gospodarce (starzenie się społeczeństwa i skala migracji zarobkowych).


Jedynie w przypadku cen nieruchomości (mieszkaniowych i komercyjnych) szok był najmniejszy spośród analizowanych państw, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach ceny nieruchomości w Polsce rosły w umiarkowanym tempie, podczas gdy w wielu innych państwach UE budowały się bańki spekulacyjne. Scenariusz EBA zakładał, że załamanie na rynku nieruchomości odpowiadało (tylko) za ok. 1/8 głębokości całego szoku, co i tak sprawiło, że wkład rynku nieruchomości był niemal dwukrotnie większy niż w scenariuszach z 2016 (łączna skala szoku w 2016 była nieznacznie mniejsza niż w bieżącym badaniu).


Pomimo większej niż we wcześniejszych badaniach dotkliwości szoku makroekonomicznego, największe banki w Europie okazały się przeciętnie bardziej odporne niż w 2016.


Źródło: PKO Bank Polski

08.11.2018


Tagi: banki


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...