QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Bankowe stress-testy – mistrzowie Europy

wykres


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował wyniki tegorocznych stress-testów przeprowadzonych wśród największych banków w Europie. Polski sektor bankowy (reprezentowany przez dwa banki) okazał się najbardziej odpornym (analizując poziom funduszy własnych) w całej Unii Europejskiej. Postanowiliśmy sprawdzić, na ile dobry wynik krajowego sektora bankowego wiąże się z różnicami w scenariuszach makroekonomicznych dla poszczególnych krajów.


Ogólny scenariusz dla całej UE zakładał szok na globalnym rynku finansowym i miał zasadniczo charakter egzogeniczny. Transmisja szoku miała w pierwszej kolejności przebiegać przez ceny aktywów (w szczególności akcji i obligacji), a także kanał kursowy. Wzrost zmienności na rynkach miał uderzyć w nastroje podmiotów gospodarczych oraz wyraźnie pogorszyć perspektywy dla globalnej gospodarki i w konsekwencji uderzyć w gospodarki państw UE.


Analiza porównawcza głębokości szoku makroekonomicznego wskazuje, że w przypadku PKB, stopy bezrobocia i długookresowych stóp procentowych polska gospodarka była jedną z najbardziej dotkniętych przez hipotetyczny szok skalibrowany przez EBA. W przypadku stopy bezrobocia tak silny wzrost w obliczu szacowanego osłabienia dynamiki PKB wydaje się zbyt konserwatywny uwzględniając zmiany strukturalne w polskiej gospodarce (starzenie się społeczeństwa i skala migracji zarobkowych).


Jedynie w przypadku cen nieruchomości (mieszkaniowych i komercyjnych) szok był najmniejszy spośród analizowanych państw, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach ceny nieruchomości w Polsce rosły w umiarkowanym tempie, podczas gdy w wielu innych państwach UE budowały się bańki spekulacyjne. Scenariusz EBA zakładał, że załamanie na rynku nieruchomości odpowiadało (tylko) za ok. 1/8 głębokości całego szoku, co i tak sprawiło, że wkład rynku nieruchomości był niemal dwukrotnie większy niż w scenariuszach z 2016 (łączna skala szoku w 2016 była nieznacznie mniejsza niż w bieżącym badaniu).


Pomimo większej niż we wcześniejszych badaniach dotkliwości szoku makroekonomicznego, największe banki w Europie okazały się przeciętnie bardziej odporne niż w 2016.


Źródło: PKO Bank Polski

08.11.2018


Tagi: banki


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE