QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Najlepsze wyniki na rynkach energii i gazu na TGE od 2014 r.

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec października wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy do tej pory roczny wolumen obrotu, który przypadł na rok 2014 (186 800 654 MWh). Ostatni miesiąc zakończył się wynikiem 29 277 668 MWh, co oznacza wzrost o 122,3 proc. w stosunku do października roku 2017.


Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh w październiku 2014 r.).


Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej niż w październiku roku ubiegłego.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 29 277 668 MWh i był o 122,3 proc. wyższy niż w październiku roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 141,5 proc. r/r przy wolumenie 26 720 490 MWh.


Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 21,3 proc. i wyniósł 2 557 178 MWh. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec miesiąca wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy roczny wolumen z roku 2014, który wyniósł 186 800 654 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku na poziomie 248,28 zł/MWh - o 27,96 zł/MWh niższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 275,76 zł/MWh, co oznacza spadek o 9,77 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh w październiku 2014 r.). Na RTT wolumen obrotu wyniósł 19 517 513 MWh, a więc o 40,2 proc. r/r więcej. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 706 667 MWh, a więc o 5,2 proc. niższym niż w październiku roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 109 452 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 14,8 proc. r/r) oraz 597 215 MWh na RDBg (wzrost o 19,9 proc. r/r). Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w październiku br. do poziomu 115,79 zł/MWh, czyli o 8,23 zł/MWh mniej względem września 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 116,44 zł/MWh, a więc o 1,66 zł/MWh mniej niż we wrześniu.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej w stosunku do października roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 109 293 MWh, o 42,6 proc. wyższym niż w październiku roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 140,97 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,67 zł/MWh względem września 2018 r.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 31 648 toe (w tym 24 290 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 34,1 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 157,42 zł/toe, do poziomu 533,97 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W październiku 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 769 560 MWh (70-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,41 zł/MWh (o 0,03 zł/MWh więcej niż we wrześniu br.). Był to miesiąc z najwyższym wolumenem transakcji w historii RGP, który był o 47,9 proc. wyższy niż wolumen obrotu w całym roku 2017 (2 548 261 MWh).


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września 2018 r. wyniósł 245,38 zł/t, co stanowi spadek o 1,23 proc. w stosunku do sierpnia, zaś cena za 1 GJ energii spadła o 1,31 proc., do 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,62 proc. w tym samym okresie i wynosi 309,50 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,97 proc., osiągając wartość 12,83 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września 2017 roku wyniosła 39,21 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,02 proc.) natomiast dla PSCMI 2 71,84 zł/t (wzrost o 30,23 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,89 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 20,13 proc.) i 2,80 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 27,92 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec października br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek.


W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 października 2018 r. członkami rejestru było 3688 podmiotów, w październiku przybyło ich 15.


Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 424 podmioty.


wykres


Źródło: TGE

07.11.2018


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Znamy już najpiękniejsze obiekty architektoniczne Wrocławia oddane do użytku w 2017 roku...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

SPOTKANIA BIZNESOWE

KINNARPS - MEBLE

foto

Kinnarps Polska uruchamia wyprzedaż mebli biurowych poprzez sklep internetowy...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...