QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

GDDKiA wypłaca pieniądze podwykonawcom Astaldi

wykres


Dzięki wyprzedzającym działaniom GDDKiA zabezpieczył płatności dla podmiotów trzecich, jak i płynność finansów na placach budów prowadzonych przez firmę Astaldi na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realne efekty są już odczuwalne dzięki wykonanym w ostatnich dniach przelewom bezpośrednim. Co ważne, wykonawca deklaruje dokończenie prac i realizuje obecne kontrakty.


Dzięki stałemu monitoringowi jakości i postępu prac inwestycji realizowanych na nasze zlecenie już z początkiem października podpisaliśmy porozumienie pozwalające na bezpośrednią wypłatę zgłaszającym się do GDDKiA podmiotom trzecim za zrealizowane roboty, dostawy bądź usługi na budowach gdzie generalnym wykonawcą jest firma Astaldi. Dzięki czemu na inwestycjach: S2 południowej obwodnicy Warszawy wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem oraz S7 na tunelowym odcinku „Zakopianki”, zostały zabezpieczone interesy podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Co więcej, realne efekty podpisanego porozumienia oraz wdrożonej, awaryjnej procedury usprawniającej płynność przepływu finansów na określonych kontraktach możemy już obserwować. GDDKiA wypłaca należne płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi bezpośrednio podmiotom realizującym określone zadania.


Efekty porozumienia o płatnościach bezpośrednich

Uregulowaliśmy już płatności w kwocie 36,7 mln zł, ze zgłoszonych w ramach sześciu kontraktów Astaldi roszczeń na ponad 111 mln zł. Pozostałe zgłoszone roszczenia podmiotów trzecich, na kwotę ok. 74 mln zł są obecnie rozpatrywane. Każde jest indywidualnie sprawdzane pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz pod kątem formalnym. Szczególnie w tym ostatnim przypadku pracownicy GDDKiA pomagają przedsiębiorcom zwracając uwagę i wskazując jakie dokumenty należy przedstawić aby jak najsprawniej przeprowadzić procedurę rozpatrzenia określonych roszczeń o płatności.


Przewidujemy, że w kolejnych dniach i tygodniach listopada będzie możliwe zakończenie rozpatrywania większości z podanych powyżej kwot. Ma to również na celu stabilizację sytuacji na placach budów co powinno przenosić się także na poprawę płynności realizacji inwestycji. Dla przykładu wystarczy wspomnieć że w woj. dolnośląskim do 06.11.2018r. wypłaciliśmy na rzecz podmiotów trzecich łączna kwotę ponad 13,5 mln zł. Do wypłaty przygotowane zostały kolejne transze ogółem w wysokości ponad 5 mln zł, jednak warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez podmioty trzecie stosownych oświadczeń niezbędnych do realizacji przelewów. Z kolei w przypadku odcinków S8 realizowanych przez Oddział GDDKiA w Białymstoku, począwszy od 2016 r. wypłaciliśmy już podwykonawcom, dostawcom i usługodawcom ponad 18,6 mln zł, przy czym najwięcej w roku bieżącym, regulując należności na kwotę ponad 13,7 mln zł.


GDDKiA chroni podwykonawców na swoich inwestycjach

Przy okazji warto przypomnieć, że we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego potrącając kwotę z należności wykonawcy.


Takie sytuacje miały miejsce na kontraktach realizowanych także przez Astaldi gdzie uruchomiliśmy bezpośrednią płatność podwykonawcom. Podkreślamy że sytuacja rozliczeń finansowych na kontraktach jest pod stałą kontrolą GDDKiA.


Kontrakty realizowane przez firmę Astaldi na zlecenie GDDKiA

W ramach sześciu kontraktów realizowanych przez włoską firmę, z czego cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, a do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2 mld zł. Co ważne, przedstawiciele wykonawcy deklarują kontynuację prac.


W budowie:

S2 południowa obwodnica Warszawy, odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa;

S7 Lubień – Rabka Zdrój, odc. Naprawa – Skomielna Biała;


Oddane do ruchu:

S5 Poznań – Wrocław, odc. Korzeńsko – Wrocław;

S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki);

S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin;

S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo (do wykonania prace dodatkowe).


Źródło: GDDKiA

06.11.2018


Tagi: wypłaty, podwykonawcy, Astaldi


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...