QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

8,5 mln noclegów udzielono w tym roku na Wybrzeżu w tegoroczne wakacje

wykres


W lipcu i sierpniu 2018 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 10,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 66,8% - w lipcu i 62,5% - w sierpniu.


Gminy nadmorskie według metodologii Eurostatu

W Polsce jest ogółem 2 478 gmin (od dnia 1.01.2015 r.), spośród których 55 zostało według meto-dologii Eurostatu zaliczonych do obszarów nadmorskich. Są one usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostają w bezpośredniej bliskości morza. Obejmują obszar 7 891 km2. Na ich terenie odnoto-wano 2 624 – 23,7% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych objętych sprawozdawczością w lipcu 2018 r., tj. o 110 (4,4%) więcej niż w roku poprzednim.


wykres


Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich

Wśród turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich najwięcej jest pokoi gościn-nych – 1 048 obiektów (w porównaniu do 2017 r. wzrost o 6,6%), a następnie ośrodków wczaso-wych – 518 (spadek o 1,5%) i hoteli – 222 (wzrost o 1,8%).


Pod względem liczby oferowanych miejsc noclegowych, przodują ośrodki wczasowe – 71 132 miejsc noclegowych (w porównaniu do 2017 r. spadek o 1,3%), następnie hotele – 31 958 (wzrost o 6,0%) i pokoje gościnne – 25 399 (wzrost o 9,1%). Przeciętna liczba miejsc noclegowych w obiektach udo-stępniających pokoje gościnne wynosi 24, w hotelach – 144, a w ośrodkach wczasowych – 137.


wykres


wykres


Turyści korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

W okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2018 r. z obiektów znajdujących się na obszarach nadmorskich skorzystało 1 725,7 tys. turystów (862,7 tys. – w lipcu i 863,0 tys. – w sierpniu), czyli 21,6% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (20,7% w lipcu i sierpniu 2017 r.). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to o 10,6% wię-cej turystów (o 9,1% – w lipcu i 12,1% – w sierpniu). Warto także nadmienić, że wzrost ten w sezonie wakacyjnym był większy niż w całej Polsce (5,8%; 4,6% – w lipcu, 6,9% – w sierpniu).


Korzystającymi z bazy noclegowej na terenach nadmorskich w sezonie letnim byli głównie turyści krajowi – 1 407,7 tys. osób (o 141,2 tys. – 11,2% więcej niż w tym samym okresie roku poprzednie-go). Było to 81,6% spośród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu (81,1% w tym samym okresie 2017 r.).


Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach na obszarach nadmorskich stanowili 19,3% wszystkich turystów zagranicznych w bazie noclegowej w czasie wakacji 2018 r. – 317,9 tys., tj. o 23,5 tys. (8,0%) więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. i 18,4% wśród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2018 r. Byli to głównie Niemcy (187,8 tys. turystów – wzrost o 10,9%), Szwedzi (21,3 tys. – wzrost o 4,4%), Norwegowie (18,1 tys. – spadek o 6,9%), Rosjanie (8,6 tys. – spadek o 0,5%), Brytyjczycy (8,1 tys. – spadek o 11,0%) i Czesi (7,6 tys. – wzrost o 26,7%).


wykres


Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych

W okresie wakacyjnym br. na omawianym obszarze udzielono 8 760,9 tys. noclegów (4 441,7 tys. – w lipcu i 4 319,2 tys. – w sierpniu), czyli o 6,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzednie-go (o 4,7% - w lipcu i 8,5% - w sierpniu). Łącznie było to 34,2% wszystkich noclegów turystycznych w Polsce w tym okresie (33,4% w lipcu i sierpniu 2017 r.). Były to głównie pobyty długookresowe, podobnie jak w tym samym okresie roku poprzedniego, z przeciętną liczbą 5 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu turystycznego w Polsce w tym okresie wynosiła 3 noclegi.


Turystom krajowym udzielono 7 482,3 tys. noclegów (o 6,3% więcej w stosunku do VII i VIII 2017 r.). Było to 85,4% wśród ogółu noclegów udzielonych w tym czasie na obszarach nadmorskich (85,6% w lipcu i sierpniu 2017 r.) oraz 34,9% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w Pol-sce w analogicznym okresie (34,3% w tym samym okresie 2017 r.).


Turystom zagranicznym na obszarach nadmorskich w wakacje udzielono łącznie 1 278,6 tys. noclegów, czyli o 8,1% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej noclegów udzielono Niemcom (898,7 tys. noclegów – wzrost o 8,9%), Szwedom (60,2 tys. – wzrost o 5,6%), Norwegom (57,9 tys. – spadek o 9,2%), Czechom (27,5 tys. - wzrost o 21,6%) i Brytyjczykom (22,4 tys. – spadek o 10,7%).


wykres


Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gminach nadmorskich w okresie wakacyjnym br. wy-niósł – 66,8% w lipcu i 62,5% w sierpniu (w tym samym okresie roku poprzedniego odpowiednio 66,1% i 62,6%), podczas gdy średnio dla całego kraju było to odpowiednio 51,8% i 51,7% (podobnie jak w lipcu i sierpniu 2017 r. – 52,1% i 51,4%).


wykres


Źródło: GUS

01.11.2018


Tagi: Wybrzeże, wakacje, turyści, noclegi, wypoczynek


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...