QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

8,5 mln noclegów udzielono w tym roku na Wybrzeżu w tegoroczne wakacje

wykres


W lipcu i sierpniu 2018 roku na obszarze nadmorskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 10,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł: 66,8% - w lipcu i 62,5% - w sierpniu.


Gminy nadmorskie według metodologii Eurostatu

W Polsce jest ogółem 2 478 gmin (od dnia 1.01.2015 r.), spośród których 55 zostało według meto-dologii Eurostatu zaliczonych do obszarów nadmorskich. Są one usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostają w bezpośredniej bliskości morza. Obejmują obszar 7 891 km2. Na ich terenie odnoto-wano 2 624 – 23,7% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych objętych sprawozdawczością w lipcu 2018 r., tj. o 110 (4,4%) więcej niż w roku poprzednim.


wykres


Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich

Wśród turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich najwięcej jest pokoi gościn-nych – 1 048 obiektów (w porównaniu do 2017 r. wzrost o 6,6%), a następnie ośrodków wczaso-wych – 518 (spadek o 1,5%) i hoteli – 222 (wzrost o 1,8%).


Pod względem liczby oferowanych miejsc noclegowych, przodują ośrodki wczasowe – 71 132 miejsc noclegowych (w porównaniu do 2017 r. spadek o 1,3%), następnie hotele – 31 958 (wzrost o 6,0%) i pokoje gościnne – 25 399 (wzrost o 9,1%). Przeciętna liczba miejsc noclegowych w obiektach udo-stępniających pokoje gościnne wynosi 24, w hotelach – 144, a w ośrodkach wczasowych – 137.


wykres


wykres


Turyści korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

W okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2018 r. z obiektów znajdujących się na obszarach nadmorskich skorzystało 1 725,7 tys. turystów (862,7 tys. – w lipcu i 863,0 tys. – w sierpniu), czyli 21,6% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (20,7% w lipcu i sierpniu 2017 r.). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to o 10,6% wię-cej turystów (o 9,1% – w lipcu i 12,1% – w sierpniu). Warto także nadmienić, że wzrost ten w sezonie wakacyjnym był większy niż w całej Polsce (5,8%; 4,6% – w lipcu, 6,9% – w sierpniu).


Korzystającymi z bazy noclegowej na terenach nadmorskich w sezonie letnim byli głównie turyści krajowi – 1 407,7 tys. osób (o 141,2 tys. – 11,2% więcej niż w tym samym okresie roku poprzednie-go). Było to 81,6% spośród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu (81,1% w tym samym okresie 2017 r.).


Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach na obszarach nadmorskich stanowili 19,3% wszystkich turystów zagranicznych w bazie noclegowej w czasie wakacji 2018 r. – 317,9 tys., tj. o 23,5 tys. (8,0%) więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. i 18,4% wśród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2018 r. Byli to głównie Niemcy (187,8 tys. turystów – wzrost o 10,9%), Szwedzi (21,3 tys. – wzrost o 4,4%), Norwegowie (18,1 tys. – spadek o 6,9%), Rosjanie (8,6 tys. – spadek o 0,5%), Brytyjczycy (8,1 tys. – spadek o 11,0%) i Czesi (7,6 tys. – wzrost o 26,7%).


wykres


Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych

W okresie wakacyjnym br. na omawianym obszarze udzielono 8 760,9 tys. noclegów (4 441,7 tys. – w lipcu i 4 319,2 tys. – w sierpniu), czyli o 6,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzednie-go (o 4,7% - w lipcu i 8,5% - w sierpniu). Łącznie było to 34,2% wszystkich noclegów turystycznych w Polsce w tym okresie (33,4% w lipcu i sierpniu 2017 r.). Były to głównie pobyty długookresowe, podobnie jak w tym samym okresie roku poprzedniego, z przeciętną liczbą 5 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu turystycznego w Polsce w tym okresie wynosiła 3 noclegi.


Turystom krajowym udzielono 7 482,3 tys. noclegów (o 6,3% więcej w stosunku do VII i VIII 2017 r.). Było to 85,4% wśród ogółu noclegów udzielonych w tym czasie na obszarach nadmorskich (85,6% w lipcu i sierpniu 2017 r.) oraz 34,9% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w Pol-sce w analogicznym okresie (34,3% w tym samym okresie 2017 r.).


Turystom zagranicznym na obszarach nadmorskich w wakacje udzielono łącznie 1 278,6 tys. noclegów, czyli o 8,1% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej noclegów udzielono Niemcom (898,7 tys. noclegów – wzrost o 8,9%), Szwedom (60,2 tys. – wzrost o 5,6%), Norwegom (57,9 tys. – spadek o 9,2%), Czechom (27,5 tys. - wzrost o 21,6%) i Brytyjczykom (22,4 tys. – spadek o 10,7%).


wykres


Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gminach nadmorskich w okresie wakacyjnym br. wy-niósł – 66,8% w lipcu i 62,5% w sierpniu (w tym samym okresie roku poprzedniego odpowiednio 66,1% i 62,6%), podczas gdy średnio dla całego kraju było to odpowiednio 51,8% i 51,7% (podobnie jak w lipcu i sierpniu 2017 r. – 52,1% i 51,4%).


wykres


Źródło: GUS

01.11.2018


Tagi: Wybrzeże, wakacje, turyści, noclegi, wypoczynek


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE