QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej w Polsce

wykres


GUS opublikował dane dotyczące stanu bazy noclegowej w dniu 31 lipca 2018 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2018 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku, w porównaniu do I półrocza 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 6,3% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,7%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 6,7% oraz liczby spędzonych przez nich nocy o 8,5%.


Stan turystycznej bazy noclegowej w dniu 31 lipca 2018 r.

W lipcu 2018 r. sprawozdaniem zostało objętych 11 076 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 3,7% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 4 179 obiektów hotelowych i 6 897 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele (2 592), których liczba wzrosła o 2,0% w stosunku do danych za lipiec 2017 r. (2 540). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe, do których zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. zamki, zajazdy itp. W dniu 31 lipca 2018 r. było 1 057 takich obiektów, czyli o 2,6% więcej niż w roku poprzednim (1 030).


Turyści korzystający z turystycznych obiektów noclegowych

Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w pierwszym półroczu 2018 r., wskazują, że z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 15,1 mln turystów, w tym 20,7% turystów zagranicznych (3,1 mln). W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. odnotowano wzrost liczby turystów ogółem o 6,3% i turystów zagranicznych o 6,7%.


Zdecydowana większość turystów (77,6%) nocowała w obiektach hotelowych (11,7 mln osób), podczas gdy w pozostałych obiektach – np. w domach wycieczkowych, schroniskach, kempingach – 3,4 mln (22,4% ogółu). Turyści zagraniczni jeszcze częściej wybierali obiekty hotelowe (2,8 mln osób; 89,5%) i tylko co dziesiąty z nich skorzystał z pozostałych obiektów noclegowych – 0,3 mln.


Ponad 2/3 (67,5%) wszystkich korzystających z bazy noclegowej w I półroczu br. zatrzymało się w hotelach (10,2 mln); co stanowiło wzrost o 6,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. W obiektach z kategorii „inne obiekty hotelowe” (np. zajazdy, wille, zamki) nocowało 1,2 mln gości (o 6,4% więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r.).


Największy wzrost liczby turystów korzystających z noclegów w I półroczu 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, odnotowano na polach biwakowych (o 65,1%), kempingach (o 23,5%) i domach wycieczkowych (15,5%).


Największy spadek dotyczył liczby turystów korzystających z noclegów w ośrodkach kolonijnych (o 13,5%) i schroniskach młodzieżowych (o 12,7%).


Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych

W pierwszej połowie 2018 roku udzielono 37,6 mln noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, w tym 7,7 mln turystom zagranicznym (w 2017 r. odpowiednio 35,2 mln i 7,1 mln). Najwięcej noclegów, podobnie jak w I półroczu ubiegłego roku, udzielono w województwach: małopolskim (6,4 mln) i zachodniopomorskim (5,7 mln). Warto zwrócić uwagę na silną koncentrację noclegów w tych dwóch województwach, na które przypadało 32,2% noclegów udzielonych turystom, 41,6% noclegów udzielonych turystom zagranicznym oraz 29,7% noclegów udzielonych turystom krajowym. Największy wzrost liczby udzielonych noclegów w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. odnotowano w województwach: łódzkim (o 14,3%), śląskim (o 11,1%) i lubelskim (o 10,0%), a spadek odnotowano w województwach: opolskim (o 7,1%) i podlaskim (o 0,1%).


W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r., w obiektach hotelowych udzielono 22,8 mln noclegów, a w pozostałych obiektach 14,8 mln (w 2017 r. odpowiednio 21,2 mln i 14,0 mln). Najwięcej noclegów w omawianym półroczu udzielono w hotelach – 19,2 mln, zakładach uzdrowiskowych – 5,2 mln, ośrodkach wczasowych – 3,4 mln, innych obiektach hotelowych – 2,7 mln i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych – 1,4 mln.


Wynajęte pokoje w obiektach hotelowych

Od stycznia do końca czerwca 2018 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 13,7 mln pokoi (w 2017 r. – 12,9 mln), z czego 4,0 mln - turystom zagranicznym. Najwięcej, bo aż 11,8 mln pokoi wynajęto w hotelach (w 2017 r. – 11,1 mln), w tym 3,6 mln turystom zagranicznym (w 2017 r. – 3,5 mln). Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych w I półroczu 2018 r. wyniosło 47,1%, czyli nieco więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (45,9%).


Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 37,1% (35,6% w I półroczu 2017 r.) i wzrost tego wskaźnika, w stosunku do roku poprzedniego, wystąpił we wszystkich kolejnych miesiącach I półrocza 2018 r. Najlepsze wyniki odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 78,2% (w I półroczu 2017 r. – 74,7%). W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych w I półroczu 2018 r. wyniósł 38,2%, czyli nieco więcej niż w I półroczu 2017 r. (36,7%). Niewielki wzrost tego wskaźnika z 34,0% do 35,5% odnotowano także w przypadku pozostałych obiektów (niehotelowych). Na wykresie 4 przedstawiono różnice pomiędzy stopniem wykorzystania obiektów hotelowych i pozostałych obiektów w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.


wykres


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

05.10.2018


Tagi: centrum logistyczne, Zielona Góra, eobuwie.pl


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE