QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Nastolatkowie do pracy

wykres


Pierwsze dni września to nie tyko ważny czas dla uczniów oznaczający powrót do szkoły, ale również początek obowiązywania zmian wprowadzonych w Kodeksie Pracy. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od dłuższego czasu informowało o planowanych zmianach w obszarze zasad zatrudniania młodocianych pracowników. Nastolatkowie już od 15 roku życia mogą w sposób legalny rozpocząć przygodę na rynku pracy.


Zmiany, jakie weszły w życie 1 września, to tylko początek reformy Kodeksu Pracy, który w moim przekonaniu jest przestarzały i niedostosowany do współczesnego rynku pracy oraz potrzeb pracowników. Obowiązujące przepisy prawne pochodzą z roku 1974. Oczywiście były wielokrotnie zmieniane, jednak nadal znajduje się tam wiele zapisów wymagających poprawek. Wedle przepisów obowiązujących od początku miesiąca, zmienia się definicja pracownika młodocianego. Zasadnicza zmiana polega na obniżeniu wieku pracownika definiowanego jako młodociany. Teraz jest to osoba, która ukończyła 15 lat (nie jak wcześniej 16), ale nie przekroczyła 18 roku życia. Możliwe jest zatrudnienie osoby, która ma ukończone gimnazjum i posiada zaświadczenie lekarskie wskazujące na możliwość podjęcia pracy. Młody człowiek, który nie posiada kwalifikacji może być zatrudniony w celu przygotowania do wykonywania określonego zwodu. Istotnym jest, że wykonywane obowiązki nie mogą negatywnie wpływać na jego zdrowie, muszą być to więc prace lekkie i raczej niewymagające specjalnych umiejętności.


Obecnie, praca większość młodocianych związana jest z przygotowaniem zawodowym, wydaje mi się, że pomimo ułatwień sytuacja się nie zmieni. Musimy też uwzględnić okres w roku w jakim wkraczamy. Rozpoczyna się jesień i powrót do szkoły. Nastolatkowie mają dużo obowiązków związanych z edukacją. Niewielu z nich, jeżeli nie wymaga tego profil szkoły, podejmuje pracę w tak młodym wieku. Większe zainteresowanie pracą ze stron młodych ludzi widoczne jest w okresie wakacyjnym czy podczas przerw w szkołach. Wynika to z większej ilości czasu, który można dobrze wykorzystać. W czasie letniej, rzadziej zimowej, przerwy dużą popularnością cieszą się tymczasowe formy zatrudnienia, które miedzy innymi oferuje nasza agencja. Jest to korzystna forma dla każdej ze stron. Pracodawca otrzymuje osoby do pracy, których potrzebuje na kilka tygodni, a nastolatkowie mogą sobie dorobić w wolnym czasie.


Obniżenie minimalnego wieku w jakim można zatrudniać nastolatków może być w sposób pośredni związana z pozytywnym zjawiskiem jakim jest rekordowo niskie bezrobocie. Możliwość zatrudnienia osób od 15 roku życia oznacz zasilenie rynku pracy kilkuset tysiącami potencjalnych pracowników, których obecnie brakuje. Celem ministerstwa edukacji jest odbudowa szkolnictwa zawodowego, które przez wiele lat było zaniedbane, a wśród młodzieży mało popularne. Negatywne skutki tego przejawiają się obecnie w postaci deficytu wykwalifikowanych specjalistów: hydraulików, budowlańców, stolarzy i wielu innych.


Motywacją do podjęcia pracy przez młode osoby jest chęć posiadania własnych pieniędzy na prywatne wydatki. Obecnie wiele szkół zawodowych jako zachętę dla potencjalnych uczniów, funduje stypendia za wyniki w nauce. Nie są to jedyne pieniądze na jakie mogą liczyć uczniowie szkół zawodowych. Pracodawca wypłaca im wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach przyuczenia do zawodu. Stawki wynagrodzenie przysługujące nieletnim pracownikom są z góry ustalone i zależą od średniego wynagrodzenia. Przysługujący procent zależy od etapu kształcenia, jest to od 4 w pierwszym do 6 procent w ostatnim roku nauki. Są to niewielkie kwoty, jednak nie ma nic lepszego niż satysfakcja z pierwszych samodzielnie zarobionych pieniędzy.


Wrześniowe zmiany w Kodeksie Pracy oceniam więc absolutnie pozytywnie i przyjmuję je jako pierwszy krok na drodze do reformy całego kodeksu. Nie wydaje mi się jednak, że dodatkowa pula pracowników w sposób znaczny wpłynie na rynek pracy z bardzo prostego względu. Zauważalne jest stopniowe przesuwanie wieku, w którym kolejne pokolenia podejmują pracę. Kiedyś było to 18 lat, dziś pierwsze doświadczenie zawodowe nierzadko zdobywa się dopiero po ukończeniu studiów.


Autor: Karolina Serwańska, dyrektor zarządzająca agencji pracy Polski HR


Źródło: Polski HR

04.10.2018


Tagi: młodzież, praca


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...