QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Kiedy można wskazać jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy stosowanie przez pracownika mobbingu.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt III APa 2/08, stwierdził, iż bezprawne postawienie pracownikowi zarzutu stosowania mobbingu narusza jego dobra osobiste, a w szczególności dobre imię, i może stanowić podstawę do dochodzenia przez pracownika roszczeń wskazanych w art. 24 k.c.


W rozpoznawanej przez Sąd sprawie powódka wytoczyła powództwo o naruszenie dóbr osobistych, to jest czci i dobrego imienia, poprzez opublikowanie przez pracodawcę w uzasadnieniu uchwały o odwołaniu jej ze stanowiska skarbnika gminy informacji o stosowaniu przez powódkę mobbingu. Sąd przyznając rację powódce przyjął, iż pracodawca nie może powoływać się na mobbing jako przyczynę zwolnienia pracownika, w sytuacji gdy nie jest w stanie wykazać, iż w danej sprawie do mobbingu faktycznie doszło. Co więcej winien on pamiętać, iż mobbing zawsze skierowany jest względem konkretnej osoby lub osób i musi charakteryzować się odpowiednim stopniem natężenia złej woli podmiotu dopuszczającego się tego zachowania. Jednocześnie Sąd podkreślił, iż nie może budzić żadnych wątpliwości, że bezprawne postawienie pracownikowi takiego zarzutu narusza jego dobra osobiste, a w szczególności dobre imię, gdyż mobbing jest zachowaniem wysoce nagannym, patologicznym, a osoba, która go stosuje, zasługuje na jednoznaczną negatywną ocenę.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.