QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Bardzo duży wzrost obrotu energią elektryczną na TGE w sierpniu

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu br. 17 918 868 MWh i był o 179,9 proc. wyższy niż w sierpniu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił ponad trzykrotny wzrost - o 251,7 proc. r/r - przy wolumenie 15 853 987 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 4 364 050 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej niż w sierpniu roku ubiegłego.


Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 13 972 105 MWh (w tym 13 318 965 MWh na RTT), co stanowi spadek o 19,6 proc. względem sierpnia roku 2017.Sierpniowy wolumen transakcji sesyjnych w obrocie zielonymi certyfikatami wyniósł 1 580 737 MWh, co stanowi najwyższą wartość w historii TGE.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 17 918 868 MWh i był o 179,9 proc. wyższy niż w sierpniu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 251,7 proc. r/r przy wolumenie 15 853 987 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 9,0 proc. i wyniósł 2 064 881 MWh.


Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w sierpniu na poziomie 265,73 zł/MWh - o 30,97 zł/MWh wyższym niż w lipcu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 241,44 zł/MWh, co oznacza wyrost o 23,39 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lipcu.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 13 972 105 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 19,6 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 13 318 965 MWh, a więc mniej o 19,4 proc. r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 653 140 MWh, a więc o 23,2 proc. niższym niż w sierpniu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 393 456 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 37,3 proc. r/r) oraz 259 684 MWh na RDBg (wzrost o 16,5 proc. r/r).


Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w sierpniu br. do poziomu 108,10 zł/MWh, czyli o 5,13 zł/MWh więcej względem lipca 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 106,43 zł/MWh, a więc o 5,75 zł/MWh więcej niż w lipcu.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 4 364 050 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej w stosunku do sierpnia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 638 181 MWh, a więc o 12,0 proc. wyższym niż w sierpniu roku 2017, przy czym w sierpniu br. blisko 60 proc. wolumenu stanowiły transakcje sesyjne. Sierpniowy wolumen transakcji sesyjnych w obrocie zielonymi certyfikatami na RPM – 1 580 737 MWh – stanowi najwyższą wartość w historii TGE i o 47,6 proc. przewyższa wolumen sesyjny z sierpnia ubiegłego roku, kiedy po praz pierwszy przewyższył on wolumen obrotu w transakcjach pozasesyjnych.


Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 125,45 zł/MWh, co oznacza wzrost o 35,30 zł/MWh względem lipca 2018 r. i stanowi najwyższą wartość od kwietnia 2015 r.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 18 469 toe (w tym 16 707 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 1,9 proc. Wszystkie transakcje zostały zawarte na sesji. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 132,92 zł/toe, do poziomu 672,16 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W sierpniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 343 894 MWh (ponad 10-krotny wzrost r/r), dla których cena średnioważona wyniosła 0,51 zł/MWh (o 0,09 zł/MWh więcej niż w lipcu br.).


Węgiel energetyczny

IIndeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lipca 2018 r. wyniósł 238,10 zł/t, co stanowi spadek o 0,55 proc. w stosunku do czerwca, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,65 proc., do 11,08 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 1,40 proc. w tym samym okresie i wynosi 301,38 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,62 proc., osiągając wartość 12,53 zł/GJ.


Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lipca 2017 roku wyniosła 29,71 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,26 proc.) natomiast dla PSCMI 2 wyniosła 70,08 zł/t (wzrost o 30,30 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,75 zł/GJ (18,76 proc.) i 2,70 zł/GJ (27,47 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec sierpnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 sierpnia 2018 r. członkami rejestru było 3 660 podmiotów, w sierpniu przybyło ich 14. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 401 podmiotów.


Źródło: TGE

05.09.2018


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE