QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

TEP: Polska gospodarka nie powinna opierać się na pracy tylko 6,5 mln osób

wykres


Od 1989 roku rozwinęło się w Polsce wiele bardzo wydajnych przedsiębiorstw, których produktywność jest obecnie porównywalna do tej, jaką osiągają firmy z Europy Zachodniej. Jednocześnie jednak obok tych liderów produktywności funkcjonuje w naszym kraju wiele podmiotów o bardzo niskiej wydajności.


Można szacować, że połowę polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) wytwarza co najwyżej 5,6 mln osób pracujących przede wszystkim w spółkach kapitałowych, czyli przedsiębiorstwach mających osobowość prawną. Pozostała część PKB powstaje przy udziale pozostałych 10 mln osób, które pracują w mikroprzedsiębiorstwach, sektorze publicznym, rolnictwie, jako samozatrudnieni oraz pozostają w szarej strefie.


Utrzymywanie dużych różnic produktywności w gospodarce w połączeniu z niską aktywnością zawodową negatywnie odróżnia Polskę od wielu krajów Europy Zachodniej. Podczas gdy w Polsce połowę wartości dodanej wypracowuje bardzo ograniczona grupa pracujących, stanowiąca tylko 26% populacji w wieku 20-64 lata, to w krajach takich jak Niemcy, Holandia, Szwecja czy Dania wskaźnik ten kształtuje się pomiędzy 38% a 42%. Polityka gospodarcza sprzyjająca wzrostowi aktywności zawodowej oraz przyspieszająca przepływ pracowników z mniej do bardziej wydajnych podmiotów zwiększy ich wkład w tworzenie PKB.


Wzywamy rząd do skoncentrowania się zwiększaniu dostępności wysoko wydajnych miejsc pracy dla szerszej grupy pracowników i osób obecnie biernych zawodowo. Polityka skoncentrowana na subsydiowaniu i uprzywilejowaniu mało wydajnych podmiotów sprawia, że racjonalną decyzją ich pracowników jest pozostawanie tam, pomimo ograniczonych perspektyw rozwojowych. Rząd, zamiast koncentrować się na subsydiowaniu osób obecnie pracujących w mało wydajnych podmiotach lub biernych zawodowo powinien przede wszystkim dążyć do zwiększenia dostępności wysoko wydajnych miejsc pracy dla nich. Wymaga to stworzenia sprzyjających warunków do wzrostu dla najwydajniejszych przedsiębiorstw i dużych ośrodków miejskich, czemu sprzyjać będą stabilne regulacje oraz odejście od polityki uprzywilejowania całych sektorów (jak rolnictwo), czy grup (jak samozatrudnieni czy mikroprzedsiębiorstwa).


Źródło: Towarzystwo Ekonomistów Polskich

30.08.2018


Tagi: gospodarka, ludzie, produktywność


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Miejsca pracy zmieniają się dynamicznie. Postawy i wartości młodszych pokoleń zmieniają...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE