QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Uczelnie powołały centrum badawcze - WRoclaw Concept

wykres


Porozumienie o utworzeniu Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept (WRC) podpisali w poniedziałek rektorzy pięciu wrocławskich uczelni, w tym Politechniki Wrocławskiej. Zadaniem centrum będzie m.in. realizacja międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych oraz transfer technologii do gospodarki.


Do umowy, będącej wspólną inicjatywą wyższych uczelni z Wrocławia i Saksonii, przystąpiły Politechnika Wrocławska (lider konsorcjum), Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Medyczny.


Działalność centrum ma pomóc w konsolidacji środowiska akademickiego i instytucji zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętego rozwoju technologicznego i innowacji. Jego zadaniem będzie inicjowanie, przygotowywanie oraz stwarzanie warunków do realizacji konkretnych projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i edukacyjnych.


– Ta inicjatywa została wypracowana m.in. przez środowisko rektorów wrocławskich uczelni i ma służyć przede wszystkim rozwojowi badań i projektów międzynarodowych. Obecnie nauka musi wyjść poza mury własnych uczelni, bo pojawiają się problemy społeczne, takie jak np. elektromobilność czy cyberbezpieczeństwo, których nie da się rozwiązać w pojedynczym laboratorium – mówił prof. Edward Chlebus z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.


Uroczyste podpisanie porozumienia połączone było z wizytą we Wrocławiu saksońskiej minister ds. nauki i sztuki, dr Evy-Marii Stange. Oceniając powołanie centrum, podkreśliła ona, że to znakomity przykład, jak nauka łatwo może przekraczać wszelkie granice i porozumiewać się w swoim własnym języku.


– Dotychczas pomiędzy naukowcami z Dolnego Śląska i Saksonii zawartych zostało ok. 170 indywidulanych umów i powiązań. To pokazuje, że współpraca naukowa pomiędzy naszymi regionami jest jak najbardziej realna. Cieszę się, że teraz stanie się ona bardzie rozległa i włączy do współpracy uczelnie i instytuty naukowe. Życzyłabym sobie, żeby z tej współpracy powstało coś nowego, co będzie można wykorzystać dla dobra mieszkańców – podkreśliła dr Eva-Maria Stange.


Wrocławskie Centrum Badawcze zostało powołane jako odpowiednik powstałego w 2010 r. Dresden-concept, sieci naukowo-badawczej założonej przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i cztery główne niemieckie towarzystwa naukowe – Instytut im. Fraunhofera, Instytut Maxa Plancka, Instytut Leibniz i Instytut Helmholtza. – Współpraca w ramach tego klastra jest dobrym przykładem próby rozwiązywania stojących przed nami wyzwań z zakresu m.in. mikroelektroniki, przemysłu 4.0 czy biotechnologii – przyznała dr Eva-Marie Stange.


Liderem Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept została Politechnika Wrocławska. – Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy dojdzie niebawem do zakończonych sukcesem aplikacji o programy badawcze. Na korzyści z działalności centrum będzie mógł liczyć m.in. przemysł maszynowy, medyczny i rolno-spożywczy – dodał prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.


Rektorzy wrocławskich uczelni, którzy dziś podpisali porozumienie, weszli w skład komitetu sterującego WRC. Jego przewodniczącym został prof. Cezary Madryas. Natomiast w radzie konsorcjum zasiądą naukowcy odpowiadający za pięć obszarów badawczych, którymi zajmie się nowe centrum. W tym gronie znalazł się prof. Edward Chlebus.


Źródło: Politechnika Wrocławska

09.07.2018


Tagi: Wrocławskie Centrum Badawcze WRoclaw Concept, uczelnie, umowa


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...