QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Czy firma może ubezpieczyć się od kar za nieprzestrzeganie RODO?

wykres


Od 25 maja 2018 roku firmy w całej Unii Europejskiej są zobowiązane do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tzw. RODO. Kary za ich nieprzestrzeganie mogą wynieść nawet 20 mln Euro lub do 4% globalnych rocznych obrotów przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej, w zależności od tego, która z tych kwot okaże się wyższa. Aon wraz z kancelarią prawną DLA Piper sprawdziły, czy firma może ubezpieczyć się od kar za nieprzestrzeganie RODO i jeśli tak, w których krajach europejskich takie ubezpieczenie można wykupić.


Z raportu Aon i DLA Piper "Cena bezpieczeństwa danych: Przewodnik po możliwości ubezpieczenia kar RODO w całej Europie" wynika, że:

  • w większości krajów europejskich (20 na 30) kary RODO zasadniczo nie są uznawane za podlegające ubezpieczeniu; do tych krajów należą m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania,
  • możliwość ubezpieczenia kar RODO nie budzi wątpliwości tylko w dwóch objętych przeglądem krajach – w Finlandii i Norwegii,
  • w ośmiu krajach nie ma 100%-owej pewności, czy kary RODO będą podlegały ubezpieczeniu – w tych krajach należy analizować indywidualnie każdy przypadek, na przykład postępowanie ubezpieczonego oraz to, czy sankcja podlega pod prawo karne,
  • w Europie istnieje obecnie tylko kilka jurysdykcji, w których kary administracyjne mogą być objęte ubezpieczeniem, jednak nawet wtedy nie może być mowy o umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie ubezpieczonego; sankcje karne prawie nigdy nie podlegają ubezpieczeniu.

W raporcie przeanalizowano również kwestię możliwości ubezpieczenia kosztów związanych z brakiem zgodności z RODO (np. koszty sporów sądowych, postępowania regulacyjnego i odszkodowań), a także kwestię możliwości ubezpieczenia kar innych, niż wynikające z przepisów dotyczących RODO.


Czy wobec tego przedsiębiorcy mają jakieś narzędzia, które pomogą ochronić ich przedsiębiorstwo w razie nałożonej kary?


Pomimo tego, że w wielu krajach możliwości objęcia ubezpieczeniem kar RODO są ograniczone, ubezpieczenie w dalszym ciągu stanowi kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem, służący kontroli kosztów związanych z brakiem zgodności z RODO i wynikających z niego strat. Do takich kosztów mogą należeć: opłaty prawne i postępowania sądowe, postępowanie regulacyjne, środki zaradcze i inne koszty związane z rekompensatą i powiadomieniem osób, których dotyczą dane.


Vanessa Leemans, Chief Commercial Officer, Aon Cyber Solutions EMEA: - RODO wystawia organizacje na znacznie wyższe ryzyko związane ze sposobem zarządzania i przechowywania danych osobowych. Przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych oraz inne zdarzenia cybernetyczne mogą skutkować zarówno wysokimi karami, jak i innymi wysokimi kosztami. Zagrożona jest również reputacja organizacji oraz jej pozycja na rynku w sytuacji wystąpienia w niej poważnego przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. Dlatego przedsiębiorcy powinni ściśle współpracować ze swoimi doradcami ubezpieczeniowymi, aby zapewnić sobie odpowiednie rozwiązanie w zakresie transferu ryzyka i plan reagowania na incydenty.


Prakash (PK) Paran, Partner i Współprzewodniczący, Global Insurance Sector w DLA Piper: - Chociaż istnieje tylko kilka jurysdykcji, w których kary RODO podlegają ubezpieczeniu, ubezpieczenie kosztów prawnych i odszkodowań wynikających z naruszenia bezpieczeństwa danych jest szeroko dostępne w całej Europie i może stanowić cenną ochronę ubezpieczeniową dla każdej organizacji. Grupy kapitałowe muszą jednak nadal brać pod uwagę potencjalne szkody reputacyjne i wpływ na ich klientów, rynek oraz ich relacje z organami nadzorczymi; wszystkie te czynniki mogą wykraczać poza mierzalne straty finansowe. Lepiej zapobiegać niż leczyć.


Źródło: AON

21.06.2018


Tagi: RODO, kara, ubezpieczenie


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE