QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Bazylea IV istotnie wpłynie na wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego

wykres


W grudniu 2017 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) sfinalizował prace nad standardami Bazylea IV publikując ostateczną wersję zasad związanych z kapitałem dotyczącym ryzyka operacyjnego. BCBS wprowadził nową, jednolitą metodę obliczania kapitału na ryzyko operacyjne zwaną metodą standardową. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i zastąpi trzy obowiązujące podejścia wprowadzone w ramach Filaru I.


W ramach końcowych standardów Bazylei 4, Komitet Bazylejski sfinalizował reformy w zakresie standardowego podejścia do ryzyka kredytowego (CR-SA) i metody wewnętrznych ratingów ryzyka kredytowego (CR-IRB) w celu obliczenia aktywów ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego. Zmieniony model obliczania ryzyka kredytowego w dużym stopniu odpowiada propozycjom zawartym w dokumencie konsultacyjnym BCBS z grudnia 2015 r. Jednak w kontekście zaproponowanych zmian ponowna kalibracja wag ryzyka w większości klas aktywów będzie miała bezpośredni wpływ na wymogi kapitałowe banków.


Od momentu wdrożenia Bazylei 2, banki mogły stosować określoną w regulacjach metodę standardową obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego lub stosować metodę wewnętrznych ratingów (metoda IRB), wykorzystując wewnętrzną wiedzę na temat pomiaru ryzyka. Pomimo formalnego procesu akceptacji nadzorczej, niezbędnego do stosowania metody IRB, dowolność ta doprowadziła do sytuacji, w której wagi ryzyka są nieporównywalne pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Z jednej strony niektóre banki stosujące metodę IRB zdaniem Komitetu Bazylejskiego zbyt liberalnie stosują modele do obniżania wagi ryzyka, z drugiej zaś strony metoda standardowa wykazuje istotny brak wrażliwości na czynniki ryzyka poprzez małe zróżnicowanie wag wewnątrz poszczególnych klas nadzorczych. W ocenie Komitetu Bazylejskiego, nowa regulacja problemy te rozwiązuje poprzez ograniczenie tego, co jest akceptowane w metodzie IRB oraz zastosowanie dolnej granicy wag ryzyka i jednocześnie uwrażliwienie metody standardowej na ryzyko – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale Financial Services w KPMG w Polsce.


Zmiany zaproponowane w ramach Bazylei IV dotyczą m.in. kredytów hipotecznych. Podejście do przypisywania wag ryzyka ekspozycjom nieruchomości mieszkalnych ulegnie znaczącej zmianie ze względu na zwiększoną granulację wag ryzyka, uwrażliwioną ze względu na stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV). Przez wskaźnik LTV określane będą podobnie jak nieruchomości mieszkalne wagi ryzyka nieruchomości komercyjnych.


Bardziej szczegółowo w odniesieniu do ekspozycji i typu dłużnika segmentowane będą ekspozycje detaliczne z wyłączeniem ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości. W przypadku obligacji zabezpieczonych przewidziano odrębną procedurę opartą na ratingach specyficznych dla danej emisji lub zewnętrznych ocenach emitenta. Co istotne, ekspozycje pożyczek podporządkowanych i ekspozycje kapitałowe otrzymają bardziej dopasowane wagi ryzyka w zależności od ich rodzaju.


Dokumenty bazylejskie od zawsze stanowiły źródło określające kierunek zmian regulacyjnych, które ostatecznie znajdują swoje odzwierciedlenie w regulacjach nadzorczych. Pomimo tego, że regulacje te nie zostały jeszcze opublikowane w finalnej wersji, a data ich wejścia w życie jest dość odległa, mając na uwadze zakres i charakter zmian, czas na wdrożenie jest relatywnie krótki – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale Financial Services w KPMG w Polsce.


Źródło: KPMG

21.06.2018


Tagi: Bazylea IV, ryzyko kredytowe


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...