QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

W I kwartale wybudowano mniej nowych budynków niemieszkalnych niż w ubr.

wykres


W I kwartale 2018 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmniejszyła się również liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.


W I kw. 2018 r. oddano do użytkowania 5604 nowe budynki niemieszkalne (wobec 5679 przed rokiem) o powierzchni użytkowej 3118 tys.m2 (tj. o 10,9% mniej). Blisko 90% ogółu powierzchni oddanej do użytkowania dotyczyło pięciu rodzajów budynków (zbiorników, silosów i budynków magazynowych; budynków gospodarstw rolnych; budynków handlowo-usługowych; budynków przemysłowych i budynków biurowych). Spośród nich największym popytem inwestorów cieszyły się zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (ale ich powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zmniejszyła się w porównaniu z I kw. 2017 r. o 22,0%), budynki gospodarstw rolnych (spadek powierzchni o 9,8%) oraz budynki przemysłowe (spadek o 37,5%). Większe zainteresowanie budynkami biurowymi i budynkami handlowo-usługowymi znalazło odzwierciedlenie we wzroście ich powierzchni użytkowej, odpowiednio o 67,0% i o 45,6%. Powierzchnia innych rodzajów budynków niemieszkalnych, nie wymienionych powyżej (m.in. budynków hoteli; budynków garaży; budynków kultury fizycznej) była o 6,7% mniejsza niż przed rokiem.


wykres


Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych oddana do użytkowania w I kw. br. na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego stanowiła 41,7% ogółu wybudowanej powierzchni, wobec 39,2% przed rokiem. Jednak spośród nich wzrost powierzchni użytkowej (w porównaniu z I kw. 2017 r.) odnotowano tylko w województwie mazowieckim (o 4,4%), spadek natomiast w województwie wielkopolskim (o 11,6%) i śląskim (o 9,2%). Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe oraz budynki gospodarstw rolnych dominowały w województwie mazowieckim (ich udział wyniósł odpowiednio 33,5% i 26,3% powierzchni użytkowej oddanej do użytkowania). W województwie wielkopolskim również największy udział stanowiły budynki gospodarstw rolnych (34,3%) oraz zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (26,7% po-wierzchni użytkowej oddanej do użytkowania), natomiast w województwie śląskim – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe oraz budynki handlowo-usługowe (31,4% i 27,4%).


wykres


W I kw. 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę mniejszej liczby nowych budynków niemieszkalnych (6034) niż przed rokiem (6335), ale ich po-wierzchnia użytkowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zwiększyła się o 21,1%. Największy udział powierzchni dotyczył budynków przemysłowych i magazynowych – 43,5% (przy wzroście powierzchni o 45,2%). Powierzchnia pozostałych budynków niemieszkalnych (m.in. budynków gospodarstw rolnych i budynków magazynowych dla działalności rolniczej) stanowiła 20,4% ogółu powierzchni (przy jej spadku o 13,3%); budynków handlowo-usługowych – 11,8% (wzrost o 17,3%); hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego – 9,5% (ponad 2,5 krotny wzrost powierzchni); ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali i zakładów opieki medycznej oraz kultury fizycznej – 7,7% (wzrost o 12,9%), a biurowych – 5,2% powierzchni użytkowej, na której budowę wydano pozwolenia, przy jej spadku w porównaniu z I kw. 2017 r. o 21,4%. Ponadto w I kwartale 2018 r. wydano 10473 pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wobec 10038 w I kw. 2017 r.).


wykres


Największe zainteresowanie uzyskaniem pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych wy-kazali inwestorzy na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, gdzie łącznie w I kw. 2018 r. wydano pozwolenia na budowę 46,8% ogółu powierzchni użytkowej mającej powstać na terenie kraju. Spośród nich największy wzrost popytu na nowobudowaną powierzchnię użytkową odnotowano, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, w województwie zachodniopomorskim – o 106,5%, w województwie wielkopolskim – o 53,0%, a mazowieckim – o 23,4%. Na terenie województwa mazowieckiego wydane pozwolenia na budowę dotyczyły budowy powierzchni użytkowej głównie budynków przemysłowych i magazynowych (31,3%); pozostałych budynków niemieszkalnych (30,3%); handlowo-usługowych (15,9%); biurowych (9,0%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (8,6%). W województwie wielkopolskim także przeważała powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych (61,9%) oraz pozostałych budynków niemieszkalnych (27,2%), a na terenie województwa zachodniopomorskiego – hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (49,9%), budynków przemysłowych i magazynowych (31,1%) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali i zakładów opieki medycznej oraz kultury fizycznej (10,7%).


Źródło: GUS

08.06.2018


Tagi: budownictwo niemieszkaniowe, budynki niemieszkalne


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

TARGI EXPO