QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Najwyższy poziom obrotów prawami majątkowymi na TGE od 5 lat

wykres


Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi na TGE dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest najwyższą wartością od ponad pięciu lat. Oznacza to wzrost w stosunku do maja roku ubiegłego o 31,2 proc. Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w maju br. 18 237 203 MWh i był o 108,0 proc. wyższy niż w maju roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0 proc. r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 18 237 203 MWh i był o 108,0 proc. wyższy niż w maju roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0 proc. r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był niższy r/r o 165 MWh (0,01 proc.) i wyniósł 2 100 556 MWh.


Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju na poziomie 230,63 zł/MWh - o 48,38 zł/MWh wyższym niż w kwietniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 210,73 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,34 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 10 157 299 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 46,9 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 9 123 173 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 79,5 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 034 126 MWh, a więc o 43,5 proc. niższym niż w maju roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 743 568 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 47,1 proc. r/r) oraz 290 558 MWh na RDBg (spadek o 31,5 proc. r/r).


Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w maju br. do poziomu 97,65 zł/MWh, czyli o 13,02 zł/MWh więcej względem kwietnia 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 99,50 zł/MWh, a więc o 12,04 zł/MWh więcej niż w kwietniu.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest najwyższą wartością od ponad pięciu lat (dokładnie od lutego 2013 roku). Jest to rezultatem 6 060 097 MWh w obrocie czerwonymi certyfikatami (w tym 6 059 097 dla instrumentu PMEC-2017). Wzrost w obrocie wszystkimi prawami majątkowymi dla energii elektrycznej w stosunku do maja roku ubiegłego wyniósł 31,2 proc.


Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 352 320 MWh, a więc o 8,0 proc. niższym niż w maju roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 77,67 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,55 zł/MWh względem kwietnia 2018 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 22 810 toe (w tym 20 984 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 41,9 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 3,84 zł/toe, do poziomu 715,66 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W maju 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 428 155 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,55 zł/MWh.


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec kwietnia 2018 r. wyniósł 238,22 zł/t, co stanowi wzrost o 3,24 proc. w stosunku do marca, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 2,08 proc., do 10,79 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,84 proc. w tym samym okresie i wynosi 294,68 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,98 proc., osiągając wartość 12,11 zł/GJ. Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do kwietnia 2017 r. wyniosła 38,96 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,55 proc.) oraz 50,95 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 20,90 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,95 zł/GJ (22,06 proc.) i 2,02 zł/GJ (20,02 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec maja 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 75 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 maja 2018 r. członkami rejestru było 3 585 podmiotów, w maju przybyło ich 23. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 370 podmiotów.


wykres


Źródło: TGE

06.06.2018


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...