QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Firmy postrzegają RODO jako impuls dla biznesu

wykres


Jak pokazały wyniki globalnego badania zleconego przez firmę NetApp, osoby decyzyjne z firm z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec sądzą, że RODO przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ich przedsiębiorstw. Chociaż prawie połowa (44%) badanych uważa, że RODO wzmocni ich pozycję wobec konkurentów, to gotowość na sprostanie nowym regulacjom wydaje się pozostawać w tyle — prawie dwie trzecie (61%) firm twierdzi, że nie jest w stanie np. zagwarantować wymaganej anonimizacji danych osobowych. Wyniki pokazują jednak, że przez ostatnie dwa lata włożono wiele wysiłku w przygotowania.


Najważniejsze wnioski:

 • 44% ankietowanych uważa, że RODO pozwoli ich firmom uzyskać przewagę nad konkurencją.
 • 63% twierdzi, że ich infrastruktura informatyczna jest gotowa na szyfrowanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, ale 61% wskazało, że ich firmy nie są jeszcze gotowe na anonimizację danych osobowych.
 • W ciągu ostatnich dwóch lat 47% firm przyjęło i zaimplementowało strategie ochrony danych oparte na zewnętrznych zaleceniach.

Globalne firmy spodziewają się, że RODO pozwoli wzmocnić ich pozycję — ale nie wszystkie są na to rozporządzenie gotowe

Generalnie firmy wiążą z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. rozporządzeniem RODO wielkie nadzieje na zwiększenie konkurencyjności. Dostrzegalne są jednak regionalne różnice w opiniach, przy czym największym optymizmem wykazują się firmy z USA, a respondenci z Wielkiej Brytanii podchodzą do sprawy z większą ostrożnością:

 • Prawie dwie trzecie (65%) badanych z USA uważa, że RODO wzmocni ich pozycję wobec wszystkich konkurentów — ze stwierdzeniem tym w dużej mierze zgadzają się także firmy z Francji (42%) i Niemiec (36%).
 • W Wielkiej Brytanii natomiast panuje raczej pesymizm — tylko 30% firm uważa, że nowe regulacje wzmocnią ich pozycję.
 • W ujęciu globalnym średni odsetek firm, które nie widzą w RODO żadnej szansy na uzyskanie przewagi nad konkurencją, wynosi 6%, ale warto zauważyć, że w Wielkiej Brytanii jest on ponad dwa razy wyższy (13%).

Wymagania RODO pod lupą — anonimizacja, powiadamianie o naruszeniach i szyfrowanie

RODO zawiera rozbudowany zestaw wymagań, które w różny sposób wpływają na działalność firm. Wyniki ankiety pokazują, że dwa spośród trzech najczęściej dyskutowanych elementów — tj. anonimizacja i zdolność do powiadomienia organów o naruszeniu ochrony danych w ciągu 72 godzin — są jednocześnie tymi wymaganiami, do których firmom najtrudniej jest się dostosować. Znacznie lepiej wygląda trzeci element, czyli gotowość na szyfrowanie:

 • Ponad połowa (58%) niemieckich firm nie jest gotowa spełnić wymogu anonimizacji danych osobowych. Infrastruktury do anonimizacji nie ma również 61% firm amerykańskich, 66% brytyjskich i 69% francuskich.
 • Natomiast na dotrzymanie 72-godzinnego terminu powiadomienia o naruszeniu nie jest gotowych prawie dwie trzecie niemieckich firm (65%). Jeśli chodzi o inne kraje, to 60% firm we Francji, 55% w USA i 54% w Wielkiej Brytanii również nie byłoby w tej chwili w stanie wywiązać się w terminie z obowiązku powiadomienia o naruszeniu.
 • Znacznie lepiej firmy sobie radzą z obowiązkiem szyfrowania danych osobowych. Na szyfrowanie jest przygotowanych ponad dwie trzecie (69%) firm brytyjskich. W USA ten odsetek wynosi 64%, we Francji 63%, a w Niemczech 57%.

Firmy obierają różne strategie zapewnienia zgodności z RODO

W ciągu ostatnich dwóch lat wiele firm przygotowywało się do wejścia w życie RODO, przy czym korzystały one głównie z usług zewnętrznych konsultantów i wewnętrznych analiz. W wynikach ankiety widać spore różnice regionalne, jeśli chodzi o sposób przygotowań — w USA preferowano zewnętrzne usługi doradcze świadczone przez specjalistów w dziedzinie RODO, a firmy z Wielkiej Brytanii starały się raczej radzić sobie własnymi siłami:

 • Amerykańskie firmy okazały się najbardziej zapobiegawcze — 63% z nich zasięgnęło porad u zewnętrznych specjalistów od RODO. Podobne rozwiązanie wybrało 48% firm z Francji. Ponadto na skorzystanie z pomocy z zewnątrz zdecydowało się 39,7% firm z Niemiec i 34% z Wielkiej Brytanii.
 • Brytyjskie firmy najczęściej ograniczały się do działań we własnym zakresie, obierając strategię w dziedzinie RODO na podstawie wewnętrznych analiz swojego sposobu postępowania z danymi (44%). Na wewnętrzne analizy postawiło też 48% firm z USA, 45% z Francji i 38% z Niemiec.

Alexander Wallner, wiceprezes i dyrektor firmy NetApp na region EMEA, powiedział: - Wyniki badania NetApp pokazały, że przez ostatnie dwa lata firmy nie próżnowały, jeśli chodzi o przystosowanie się do nowych regulacji. Przy okazji zmieniło się też ich nastawienie: firmy zrozumiały, że znacznie więcej zyskają, zapewniając przejrzystość procedur zarządzania danymi. A ponieważ przewaga nad konkurencją będzie się utrzymywać także przez wiele lat po terminie wejścia w życie RODO, korzyści są obopólne — dla firm i klientów.Źródło: NetApp

29.05.2018


Tagi: firma, RODO


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE