QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Mota-Engil zbuduje obwodnicę Niemodlina

wykres


Konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe, Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o. będzie realizowało kontrakt w systemie „projektuj i buduj”. Umowę podpisano 24 maja 2018 r. Wykonawca w zakresie zamówienia ma opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji oraz wykonanie drogi. Na realizację zadania ma 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.


- Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Niemodlina i okolic- poprawi ich bezpieczeństwo. Będzie dobrym przykładem bliskich nam działań wpisujących się w szeroko pojęty interes społeczny. A to jedna z najważniejszych funkcji wszelkich modernizacji drogowych – podnoszenie jakości życia społeczności, dla których takie inwestycje wykonujemy. Dlatego mamy nadzieję, że mieszkańcy Niemodlina i okolic będą nam sprzyjali. Liczymy też na dobrą współpracę z lokalnymi firmami podwykonawczymi i dostawcami. Za każdym razem, gdy rozpoczynamy tak duże przedsięwzięcie stajemy się ważnym udziałowcem także biznesowego życia regionu. Tworzymy nowe miejsca pracy i rynek zbytu na materiały i usługi - co jest równie ważne jak samo zadanie drogowe – mówi Zbigniew Zajączkowski, Prezes Zarządu Mota-Engil CE. – A jest to już nasz kolejny projekt realizowany wspólnie z Odziałem GDDKiA w Opolu - dodaje.


Mota-Engil CE dla GDDKiA w Opolu realizowała już takie kontrakty jak budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców-Kępno, Kępno-Wieruszów oraz obwodnicy miasta Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina – granica Państwa oraz nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Częstochowa-Szczekociny.


Mosty, wiadukty, węzły

Budowa obwodnicy m. Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 przewiduje powstanie drogi klasy GP o długości ok. 11,493 km, w węzłów drogowych (węzeł „Niemodlin”, węzeł „Sosnówka”), przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą, budowę systemu odwodnienia drogowego, chodników i zatok autobusowych, wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren ze zjazdami na przyległe działki, wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych oraz wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.


W ramach zadania powierzonego wykonawcy przewidziano szereg obiektów inżynierskich, przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. Przebudowane zostaną cieki wodne oraz istniejące urządzenia melioracyjne. Przewidziane są także roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.


Harmonogram budowy

Realizacja zadania w koncepcji „projektuj buduj” zobowiązuje Konsorcjum Mota-Engil CE, Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o., przed przystąpieniem do robót, złożenie wniosku o decyzję ZRID i jej uzyskanie. Wniosek o taką decyzję zostanie złożony najpóźniej 10 miesięcy od podpisania umowy, a Urząd Wojewódzki w Opolu wyda decyzję. Po jej uzyskaniu kontrakt przejdzie w fazę wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zamierza uzyskać decyzję „pozwolenie na użytkowanie” najpóźniej w listopadzie 2021 roku.


Źródło: Mota-Engil Central Europe i GDKiA

24.05.2018


Tagi: obwodnica Niemodlina


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...