QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Budownictwo traci impet?

wykres


Dane z przemysłu i budownictwa za kwiecień potwierdziły, że marcowe efekty jednorazowe ustąpiły. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 9,3% r/r (PKO: 7,0%; konsensus: 8,0%), a produkcja w budownictwie wzrosła o 19,7% (PKO: 30,0%; konsensus: 24,2%). Mimo odbicia produkcji dane oczyszczone z wahań sezonowych potwierdzają, że kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym statystyczna miara trendu wzrostowego w przemyśle obniżyła się (wykres).


Wzrosty produkcji odnotowano w 31 (z 34) działów przemysłu. Odbiła produkcja m.in. w działach produkujących na eksport (maszyny i urządzenia, meble). Dane o produkcji na eksport pozwalają oceniać, że duży wpływ na eksport miał układ kalendarza i że trend wzrostowy eksportu nie słabnie. Jednakże biorąc pod uwagę sygnały płynące spoza Polski nadal uważamy, że tendencje wzrostowe w popycie zewnętrznym wydają się osłabiać.


Utrzymuje się dynamiczne wzrosty w budownictwie. Wysoka dynamika budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (22,2%r/r) oraz budynków (36,0%r/r) potwierdzają, że na początku 2q inwestycje nadal szybko rosły. Po marcowym spadku produkcja podmiotów prowadzących specjalistyczne roboty budowlane wzrosła zaledwie o 0,5%r/r, co może sygnalizować m.in. spadki produkcji firm zajmujących się przygotowaniem terenów pod budowę i osłabienie impetu wzrostowego w budownictwie w kolejnych miesiącach (choć tutaj duży wpływ na odczyt mają efekty bazy).


Dane pozwalają nam szacować, że wzrost PKB w 2q18 może być nieco niższy niż na początku roku (5,1% r/r w 1q18 wg szybkiego szacunku GUS).


Inflacja PPI wzrosła w kwietniu silniej niż oczekiwano: 1,1% r/r przy rewizji marcowego odczytu do 0,6% z 0,3% r/r. Odbicie cen producenta to w głównej mierze rezultat wyższych cen surowców (ropy naftowej). Widoczne są również wzrosty cen towarów podatnych na zmiany kursu walutowego (m.in. metale, wyroby elektroniczne i optyczne), co jest związane z osłabieniem kursu złotego. Oba czynniki powinny wspierać wzrost inflacji PPI w kolejnych miesiącach (obok efektów niskiej bazy cen ropy). Może to oznaczać, że już w połowie roku inflacja PPI zbliży się do 4,0%, co (obok wzrostu inflacji CPI powyżej 2% r/r) może na nowo ożywić dyskusję nad podwyżkami stóp procentowych. Obecnie dane są neutralne dla oceny perspektyw krajowej polityki pieniężnej.


Źródło: PKO Bank Polski

21.05.2018


Tagi: gospodarka, budownictwo


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...