QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Haitong Bank: aktualizacja rekomendacji dla spółek z sektora nieruchomości mieszkaniowych

wykres


Haitong Bank w raporcie z 8 maja (godz. 8:32) rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla Atalu od NEUTRALNIE z cena docelowa akcji na poziomie 46,55 PLN, podtrzymuje KUPUJ dla Dom Development i podnosi cenę docelową akcji o 7 proc. do 98,7 PLN, podwyższa rekomendację dla LC Corp do KUPUJ z Neutralnie i cenę docelową o 9 proc. do 3,23 PLN oraz podnosi rekomendację dla Ronsona do NEUTRALNIE jednocześnie obniżając cenę docelową o 2 proc. do 1,4 PLN.


Analitycy Haitong Bank uważają, że w najbliższych kwartałach polski sektor budownictwa mieszkaniowego nadal czekają stosunkowo dobre perspektywy. Biorąc pod uwagę trendy z pierwszego kwartału oraz to, że stopa bazowa w Polsce raczej nie wzrośnie w tym roku, oczekują, że pierwotny rynek mieszkaniowy w kraju zanotuje jedynie niewielki spadek lub brak zmian r/r w dynamice przedsprzedaży. Co więcej, Haitong Bank oczekuje jedynie umiarkowanego spadku pod tym względem w 2019 r., na poziomie 15-20 proc. Jednocześnie, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i narastające problemy z dostępnością siły roboczej w budownictwie, analitycy nie spodziewają się wzrostu podaży nowych mieszkań w 2018 r. w ujęciu rocznym. Ponadto, prognozują nawet większy niż pierwotnie zakładano spadek w 2019 r., pogłębiony przez prawdopodobny niedobór działek budowlanych. Dlatego analitycy Haitong Bank znacząco podwyższają prognozy dotyczące wzrostu cen mieszkań r/r w br. i oczekują, że zaczną się one wypłaszczać dopiero w 2020 r.


Analitycy podnoszą również prognozy dotyczące wzrostu kosztów budowlanych w latach 2018-2019. Tym niemniej, po podniesieniu założeń dla cen mieszkań, oczekują, że marże w projektach porównywalnych nie spadną znacząco ani w tym, ani w przyszłym roku. Dodatkowo spodziewają się, że najważniejsi gracze rynkowi, których analizują, wyprzedzą cały rynek pod względem dynamiki przedsprzedaży, a potencjalne zniesienie otwartych rachunków powierniczych może nawet pogłębić ten efekt. Dodatkowo prognozują, że deweloperzy będą osiągać solidne zyski w latach 2018-2020 i wypłacą sowite dywidendy w tym okresie. W wybranych przypadkach wciąż nie wydaje się być to w pełni uwzględnione w cenach. Preferowane przez analityków spółki to: Dom Development (KUPUJ) i LC Corp (KUPUJ) kosztem Ronsona (NEUTRALNIE) i Atalu (NEUTRALNIE).


Atal

Analitycy prognozują, że w 2018 r. Atal będzie w stanie osiągnąć kolejny rekord pod względem wolumenu przedsprzedaży mieszkań dzięki swojej szerokiej i zdywersyfikowanej ofercie oraz ambitnym planom realizacyjnym. Następnie odnotuje jedynie niewielki spadek o 5 proc. r/r w 2019 r., co jest wyróżniającym się na plus wynikiem na tle innych analizowanych przez Haitong Bank konkurentów. Analitycy spodziewają się również solidnych wyników finansowych oraz jednych z najlepszych w swojej kategorii stóp dywidendy na lata 2018-2020 (8,1-8,6 proc). Wszystko to jednak wydaje się być już uwzględnione w kursie akcji spółki.


Dom Development

Zdaniem Haitong Bank, Dom Development nadal oferuje dobre perspektywy przedsprzedaży i zysków na tle innych analizowanych konkurentów na lata 2018-2020. Pomimo znaczących inwestycji i planów zakupu dodatkowych działek, analitycy oczekują, że spółka dzięki swojemu stabilnemu bilansowi w latach 2018-2020 będzie w stanie wypłacić najwyższą dywidendę w swojej klasie (8,8-10,7 proc.). To według nich nie wydaje się być w pełni uwzględniane w cenie.


LC Corp

Analitycy szacują, że LC Corp oferuje jedną z najlepszych w swojej kategorii perspektyw dla zysku netto na lata 2018-2019, co skutkuje stosunkowo niskim wskaźnikiem P/E w tym okresie na poziomie 6,1-6,8. Nie spodziewają się ponadto, by dynamika wolumenu przedsprzedaży mieszkań w kolejnych latach była niższa od średniej reprezentowanej przez analizowanych konkurentów. Zdaniem analityków stopa dywidendy LC Corp na lata 2018-2020 nie będzie również znacząco odbiegać od tej prognozowanej dla liderów branży. Dlatego uważają, że obecne głębokie dyskonto względem konkurentów nie znajduje uzasadnienia.


Ronson

Haitong Bank prognozuje wyraźny wzrost r/r zysku netto Ronsona w latach 2018-2019, jednak implikowane wskaźniki P/E na ten okres są bliskie średniej dla całej branży. Dodatkowo oczekują, że wolumen przedsprzedaży spółki w tym roku będzie zbliżony do poziomu z 2017 r., a następnie nieznacznie spowolni w 2019 r., zaś stopy dywidendy w latach 2018-2020 szacują w przedziale 5,5-7,0 proc., co według analityków nie wygląda zbyt imponująco na tle obserwowanych przez nich konkurentów spółki.


Autor: Cezary Bernatek, analityk, Haitong Bank


Źródło: Haitong Bank

09.05.2018


Tagi: spółka, rekomendacja, Dom Development, LC Corp, Ronson, Atal, akcje


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE