QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Najwyższy wolumen obrotu energią elektryczną na TGE od 2015 roku

wykres


  • Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w marcu 17 891 673 MWh, co oznacza ponad trzykrotny (o 221,0 proc.) wzrost w stosunku do marca roku ubiegłego. Był to najlepszy miesiąc pod względem wolumenu obrotu energią elektryczną na TGE od listopada 2015 r.
  • Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 592 MWh, a więc o 87,5 proc. wyższym niż w marcu roku 2017.
  • Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 26 172 toe, co oznacza wzrost o 79,4 proc. r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 20 457 571 MWh i był o 164,4 proc. wyższy niż w marcu roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 221,0 proc. r/r przy wolumenie 17 891 673 MWh. Stanowi to najwyższy poziom obrotów na tych rynkach od listopada 2015 r. Z kolei na rynku spot wolumen był wyższy r/r o 18,5 proc. i - wynosząc 2 565 898 MWh - najwyższy od grudnia 2016 r.


Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 203,68 zł/MWh - o 8,29 zł/MWh wyższym niż w lutym br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 190,33 zł/MWh, co oznacza wzrost o 12,55 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 9 411 773 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 28,1 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 5 121 181 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 1,2 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 592 MWh, a więc o 87,5 proc. wyższym niż w marcu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 3 481 176 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 90,3 proc. r/r) oraz 809 416 MWh na RDBg (wzrost o 76,5 proc. r/r). Był to zdecydowanie najlepszy kwartał w historii obrotów na Rynku Dnia Bieżącego gazu, na który złożyły się trzy najlepsze dotychczas pod względem wolumenu miesiące w historii notowań na tym rynku.


Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w marcu br. do poziomu 118,55 zł/MWh, czyli o 15,97 zł/MWh względem lutego 2018 r. Wyższa miesięczna cena na rynku spot gazu ziemnego miała miejsce jedynie 5 lat temu – w marcu 2013 roku. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 82,62 zł/MWh, a więc o 1,46 zł/MWh więcej niż w lutym.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 6 943 115 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do marca roku ubiegłego o 14,5 proc. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 683 658 MWh, a więc o 6,0 proc. wyższym niż w marcu roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 71,85 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,89 zł/MWh względem lutego 2018 r.


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 26 172 toe (w tym 17 489 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 79,4 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 158,51 zł/toe, do poziomu 674,99 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 479 061 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,47 zł/MWh.


Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lutego 2018 r. wyniósł 228,22 zł/t, co stanowi wzrost o 0,64 proc. w stosunku do stycznia, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,67 proc., do 10,48 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 3,50 proc. w tym samym okresie i wynosi 299,16 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,99 proc., osiągając wartość 12,40 zł/GJ. Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lutego 2017 roku wyniosła 29,62 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,91 proc.) oraz 71,69 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost 31,52 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,55 zł/GJ (17,36 proc.) i 2,80 zł/GJ (29,17 proc.).


Nowi uczestnicy

Na koniec marca 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 73 spółki.W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 marca 2018 r. członkami rejestru było 3 541 podmiotów, w marcu przybyło ich 46. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 360 podmiotów.


wykres


Źródło: TGE

04.04.2018


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...