QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Raport "CEE BPO/SSC Office Sector"

wykres


Sektor BPO/SSC odpowiada za 60% ogólnego popytu na powierzchnię biurową w czterech kluczowych destynacjach sektora usług BPO (Wrocław, Łódź, Kraków i Sofia) w I poł. 2017 r. – wynika z najnowszego raportu Colliers International „A Thoroughbred Racer - CEE BPO/SSC Office Sector”. Ze względu na duży popyt i ogólną kondycję gospodarki ilość dostępnej powierzchni maleje. Dostępność siły roboczej i coraz wyższy poziom wiedzy technologicznej pracowników to główne czynniki, które determinują popyt.


A Thoroughbred Racer - CEE BPO/SSC Office Sector


Główne wnioski z raportu:


Czy wzrost płac zagrozi popytowi?

Mark Robinson, specjalista ds. analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers International, wyjaśnia: - Z naszych szacunków oraz danych ABSL, wynika, że podwyżka płac rzeczywiście ma miejsce, jednak obecnie nie jest postrzegana jako duże ryzyko. Jest to ściśle związane z charakterystyką branży, która pnie się wraz z rozwojem technologii, co po części napędza wzrost płac. Absolwenci i pracownicy nabywają nowe umiejętności, co przekłada się na większą produktywność i wartość dodaną dla ich klientów.


Czynniki rozwoju sektora BPO/SSC

Oprócz kosztu siły roboczej, duże znaczenie dla rozwoju firm z sektora BPO/SSC w regionie mają także inne czynniki. Zróżnicowany poziom jakości życia w miastach, w których mieszkają pracownicy, wpływa na decyzję o przemieszczaniu się w ramach Unii Europejskiej. Kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju BPO/SSC w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej wydają się być jednak dostępność siły roboczej oraz nabywanie wiedzy technologicznej poprzez edukację i szkolenia.


Jakie znaczenie mają koszty wynagrodzeń?

Koszty lokowania w 6 krajach CEE w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Oczywiście istnieją obszary, w których mamy do czynienia z szybkim wzrostem płac. Z danych firmy Ranstad, wykorzystanych przez ABSL Poland do sporządzenia ostatnio opublikowanych raportów wynika, że płace znacząco wzrosły — ponad 40% w bankowości w Warszawie, przy dwucyfrowych wzrostach w innych miejscach. Należy jednak podkreślić, że największe podwyżki zanotowano w przypadku stanowisk specjalistycznych.


Sektor BPO/SSC jako znaczący pracodawca

W kontekście rekrutacji absolwenci stanowią dużo większy potencjał kadrowy dla sektora BPO/SSC niż osoby niezatrudnione. W miastach takich, jak Bukareszt, Wrocław (po 20%), Kraków (19%) i Sofia (17%) stosunek potencjalnego popytu BPO/SSC do podaży absolwentów jest najwyższy. Branżę BPO/SSC można traktować jako znaczącego rekrutera, gdyż angażuje ponad 5% populacji absolwentów w każdym badanym przez nas mieście poza Bukaresztem i Bratysławą. Przykładowo w Krakowie całkowita liczba pracowników zatrudnionych w firmach BPO/SSC stanowi 7,3% wszystkich mieszkańców miasta.


Konkurencyjna pozycja regionu w skali globalnej

Przyjazne środowisko biznesowe to kluczowy czynnik lokalizacji firm i w rzeczy samej pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej. Region utrzymał swoją konkurencyjną pozycję w skali globalnej, udowadniając tym samym wysoką rangę w obszarze BPO/SSC, którą cieszy się od kilku lat. W najnowszym globalnym rankingu Banku Światowego, opisującym łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2018 (opublikowanym 31 października), Polska zajęła 27. miejsce na 190 państw i była w grupie krajów, których listę zamyka Bułgaria na pozycji 50.


Wyższy poziom zaawansowania techniczno-informatycznego

Wejście regionu na wyższy poziom zawansowania techniczno-informatycznego to istotny czynnik. Mieszkający w regionie pracownicy sektora BPO/SSC dysponują większymi umiejętnościami i wiedzą niż kilka lat temu. Podaż absolwentów kierunków informatycznych staje się coraz bardziej kluczowa. Według statystyk ABSL, obecnie najwyższy odsetek studentów kierunków informatycznych w grupie wszystkich studentów notuje się w Brnie, Budapeszcie (po 13%), Bratysławie (12%) i Koszycach (10%). Branże IT i komunikacyjna charakteryzują się największym popytem na centra BPO/SSC, w których proporcje zatrudnienia w wymienionych branżach w poszczególnych miastach w I poł. 2017 roku wynosiły od 30% do 60%.


Wpływ BPO/SSC na popyt na powierzchnię biurową

Przez ostatnich 18 miesięcy śledziliśmy poziomy popytu branży BPO/SSC w sektorze powierzchni biurowej w naszych kluczowych miastach. W ujęciu bezwzględnym najwyższy popyt w pierwszej połowie tego roku widoczny był w Krakowie, Sofii i Wrocławiu. Mając na względzie całkowity popyt na powierzchnię biurową, odsetek ten w Sofii, Łodzi, Trójmieście, Krakowie i we Wrocławiu przekroczył 60%. Jedynie w Warszawie, Brnie, Pradze oraz Bukareszcie wartości były zauważalnie niższe. W przypadku trzech z wymienionych miast całkowity poziom wynajęcia powierzchni biurowej dla tej branży jest nadal wysoki. Przypuszczamy, że może dojść do ustabilizowania popytu na powierzchnię biurową w najdroższych miastach, jednak w pozostałych pozostaje on wysoki.


Więcej informacji w raporcie: A Thoroughbred Racer - CEE BPO/SSC Office Sector


Źródło: Colliers International

05.12.2017


Tagi: biura, najemcy, BPO, SSC, raport


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE