QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Comarch – wyniki finansowe za 3 kwartał 2017

wykres


Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 r. W ciągu dziewięciu miesięcy Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 751,6 mln złotych, czyli o 11,2 mln więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Natomiast przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał tego roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie w 2016 roku o 36,5 mln zł i osiągnęły poziom 260,5 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 7,2 mln zł. wobec 10,5 mln zł przed rokiem.


Dobre wyniki w trzecim kwartale 2017 zostały osiągnięte głównie dzięki zwiększonej sprzedaży usług do klientów do odbiorców z sektora TMT z krajów pozaeuropejskich, które wyniosły 64,9 mln zł, co oznacza wzrost o 28,8 mln zł, tj. o 79,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Wzrost o 9,3 mln PLN, tj. 27,9 proc. zanotowała sprzedaż w sektorze finanse i bankowość. Klienci zakupili produkty i usługi o wartości 42,6 mln zł. Z kolei kontrakty z firmami MSP w Polsce przełożyły się na przychody w wysokości 28,9 mln złotych, czyli o 5 mln zł, tj. 20,8 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2016. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi spadły o 6,9 mln zł, tj. o 14,4 proc. W trzecim kwartale 2017 roku utrzymywała się stagnacja na rynku zamówień publicznych, przychody utrzymały się na niskim i zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie 16,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego wzrosły o 0,8 mln zł, tj. o 22,6 proc.


Po trzech kwartałach zysk operacyjny wyniósł 2,9 mln zł, zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 7,2 mln zł. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 49,3 mln zł PLN, niższej o 43,8 mln zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Intensywna działalność biznesowa na rynkach zagranicznych, głównie w Ameryce Południowej i Azji, przełożyła się na wzrost sprzedaży eksportowej w ciągu dziewięciu miesięcy o 2,5 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2016. Sprzedaż zagraniczna nadal stanowi większą część całości przychodów Grupy, osiągając poziom prawie 59 proc. Dodatkowo Comarch poprawił sprzedaż na rynku polskim o blisko 9 mln złotych. Taki wynik został osiągnięty głównie dzięki kontraktom z klientami z sektora finansowego. Całość sprzedaży produktów i usług Comarch do branży finansowej zarówno w kraju, jak i zagranicą wzrosła o 33,3 mln PLN, tj. 32,7 proc i wyniosła 135 mln zł.


Największą część przychodów, czyli 174,3 mln zł stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacji i mimo spadku o 7,2 mln zł nadal jest największą częścią całości przychodów Grupy. Od kilku lat stabilnie rozwija się sprzedaż do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od początku roku przychody wyniosły 83 mln złotych, co stanowi wzrost o 10 mln złotych, czyli 13,6 proc rok do roku. Pozytywnie rozwijała się również sprzedaż do klientów z sektora przemysłowego, która wzrosła w porównaniu do 2016 roku o 4,6 mln złotych, tj. o 5 proc.


W okresie 9 miesięcy 2017 roku przychody ze sprzedaży do klientów z sektora publicznego były niższe o 13,6 mln PLN, tj. o 26 proc., co jest efektem utrzymującego się zastoju na rynku zamówień publicznych. Spadek odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora MSP-DACH (o 8,0 mln PLN, tj. 9,6 proc.) oraz do pozostałych klientów (spadek o 3,1 mln PLN, tj. 14,0 proc.). Spadek przychodów w sektorze MSP-DACH jest efektem przejściowym i wynika z innej sytuacji projektowej w roku bieżącym, a także z umocnienia się złotego w 2017 roku.


- Trzeci kwartał bieżącego roku uznajemy za udany. Grupa Comarch zwiększyła znacząco przychody ze sprzedaży i osiągnęła dodatni wynik operacyjny, porównywalny z ubiegłorocznym. Stało się tak mimo braku w tym okresie znaczących pozostałych przychodów operacyjnych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Zwraca uwagę sytuacja w sektorze publicznym: bieżący rok jest słaby pod względem przychodów ze sprzedaży, co widać w wynikach Grupy Comarch, jednak widzimy pewnie oznaki ożywienia w tym segmencie. Dzięki pozyskanym ostatnio kontraktom (m.in. z Ministerstwem Sprawiedliwości) znacząco wzrosła wartość portfela zamówień na przyszły rok. Oferta Comarch została również wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na utrzymanie KSI ZUS. Niezależnie Grupa rozwija stale działalność na rynkach zagranicznych, rozpoczynając prowadzenie biznesu w kolejnych krajach. Tylko w tym roku uruchomiliśmy spółki w Arabii Saudyjskiej, Japonii i Meksyku. W krajach Ameryki Łacińskiej zatrudniamy już ok. 80 osób, ponieważ chcemy jeszcze bardziej zwiększyć tam naszą obecność. Jednocześnie rozwijamy portfolio produktów dla klientów z rynku polskiego zarówno prywatnych przedsiębiorców, jak i administracji rządowej oraz samorządowej – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch SA.


W ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 3,2 proc., głównie w wyniku przeprowadzenia programu letnich staży studenckich. Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Comarch, bez pracowników MKS Cracovia SSA zatrudniała 5 475 osób, tj. o 171 osób więcej niż 31 grudnia 2016 roku.


Dodatkowo Comarch kontynuuje rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje w rozbudowę własnej infrastruktury. W Krakowie trwa budowa biurowca SSE7, która powinien zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2017 roku, a we francuskim mieście Lille realizowana jest inwestycja w kolejny ośrodek Comarch Data Center. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na początek 2018 roku.


Źródło: Comarch

20.11.2017


Tagi: wyniki finansowe


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE