QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Wyłożono do wglądu nowe Studium Wrocławia

wykres


Biuro Rozwoju Wrocławia zaprasza do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz do otwartych dyskusji na jego temat.


11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, zapraszamy na dyskusje publiczne. Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność, drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura.


O Studium w pigułce

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną oraz ogólne kierunki rozwoju, opracowywany dla całego obszaru Wrocławia. Nowe Studium ma być przede wszystkim odpowiedzią na obecne potrzeby wrocławian, obserwacją zmian, jakie ostatnio zaszły w mieście oraz identyfikacją nowych perspektyw. Stawiając za główny cel doskonalenie miasta, z jednej strony weryfikuje dotychczasową politykę przestrzenną, z drugiej – czerpie z jej dorobku, bazując na poprzednich wersjach dokumentu i ewolucji przestrzeni.


Co nowego w Studium

Na wrocławską strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się: pasma (mieszkalnictwa, aktywności gospodarczej, zieleni), dzielnice urbanistyczne, jednostki urbanistyczne, ośrodki usługowe oraz rzeki przepływające przez miasto. Istotą dokumentu jest wskazanie pożądanych powiązań i relacji pomiędzy nimi. W tym celu w Studium Wrocławia sformułowano 9 ogólnomiejskich polityk przestrzennych, które wraz z dopuszczonymi klasami przeznaczenia terenu oraz parametrami i wskaźnikami urbanistycznymi definiują przyjętą dla danego obszaru wizję rozwoju. Miasto podzielone zostało na 101 jednostek, a podział ten ma wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ogólno miejskimi i lokalnymi. Łatwość dotarcia do informacji zapewniona jest dzięki internetowemu dostępowi do elektronicznej, przestrzennej bazy danych oraz indywidualnym kartom jednostek. Zbiór danych zawartych dla każdej jednostki stanowi kompendium uwarunkowań i wyzwań dla ich rozwoju oraz odnosi się do poszczególnych polityk przestrzennych.


Proces konsultacji społecznych

Mając na uwadze jak istotne jest zaangażowanie i włączenie mieszkańców we współdecydowanie o przyszłym funkcjonowaniu miasta oraz utożsamianie się z wizją jego rozwoju, podczas sporządzania projektu Studium, szczególny nacisk położono na rozbudowany proces partycypacji społecznej. Jeszcze przed przygotowaniem projektu, etap składania wniosków wydłużono z wymaganych w ustawie 21 do 200 dni, czego efektem było około 2000 pism, w których wrocławianie wyrazili swojego oczekiwania dotyczące przygotowywanego opracowania. Podczas kolejnych etapów prac nad dokumentem, urbaniści Wrocławia, proponując różne formy i miejsca konsultacji, zachęcali do zapoznania się z nim, ułatwiając tym samym wyrażanie sugestii, opinii, uwag. Po serii lokalnych konsultacji społecznych w 10 różnych punktach, Biuro Rozwoju Wrocławia zorganizowało cztery spotkania warsztatowe w centrum miasta. Na każdym z nich, wraz z mieszkańcami omawiano zagadnienia z zakresu polityk studialnych. Kolejną formą otwartych spotkań i dyskusji nad projektem Studium jest etap wyłożenia do publicznego wglądu.


Wyłożenie do publicznego wglądu

Od 2 października rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października i będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta, a także do złożenia swojej uwagi. Projekt będzie udostępniany od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury.


Uwagi można składać od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli od 2 października, aż do 22 listopada.


Jednocześnie projekt Nowego Studium Wrocławia, udostępniany jest na stronie internetowej dedykowanej pracom nad Studium www.zaplanuj.wroclaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Geoportalu http://geoportal.wroclaw.pl/


Źródło: UM Wrocławia

10.10.2017


Tagi: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia


SPOTKANIA BIZNESOWE

ZAINWESTUJ W KATOWICACH!

foto

GK Mostostal Zabrze oferuje nieruchomość w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zapraszamy do warszawskiego showroomu Kinnarps w nowej odsłonie. Zaktualizowana...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...